Home

Perinatální anamnéza

Perinatální anamnéza fyziologická, po porodu conj. ac. oc. l. dx. levis - Omisan, masáž slzných kanálků, nestonal. Nynější onemocnění 1. 3. 2018 Při preventivní prohlídce v 6 týdnech přetrvává malá serózní sekrece z obou očí, spojivky růžové, rohovka intaktní, jinak subj. bez obtíží Prenatální a perinatální období: Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte: zpět na rozcestník článků: Vznik, růst a narození člověka. Stručný přehled fází prenatálního vývoje. 1 nekomplikované gravidity, jejíž perinatální anamnéza byla bez pozoruhodností. Prodě-lala běžné infekční choroby, hospitalizována dosud nebyla. Není dispenzarizována ve spe-cializované ambulanci. Rodinná anamnéza je bezvýznamná. Na naši ambulanci přichází pro pětidenní anamnézu bolestí hlavy, které lokalizuje d Perinatální anamnéza chlapce je negativní - je z první fyziologické gravidity, byl donošený, eutrofický, s dobrou poporodní adaptací. Dosud nestonal. Závažná onemocnění se v rodinné anamnéze nevyskytují. Do nemocnice byl chlapec přijat pro intole-ranci stravy (odmítání prsu, špatné sání, ublinká Její perinatální anamnéza byla úplně bez pozoruhodností (porod záhlavím ve 40. týdnu gestace, 3100 g / 49 cm, nebyla kříšena). Kojena byla krátce, protože špatně sála. Její psychomotorický vývoj probíhal fyziologicky. Od kojeneckého věku trpěla infekcemi horních dýchacích cest, opakovaně prodělala akutní zánět.

perinatální encefalopatie: perinatální anamnéza; CT, event. MR mozku: ložiskové léze bazálních ganglií poléková dystonie: farmakologická anamnéza: akutní nebo tardivní vaskulární encefalopatie: CT, event. MR mozku: ložiskové léze bazálních ganglií Wilsonova choroba (viz výše) (viz výše) Hallervordenova-Spatzova nemo Anamnéza (z řec. αναμνήσις anamnésis = rozpomínání, vzpomenutí) neboli předchorobí je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z jeho minulosti. Přímá anamnéza probíhá formou rozhovoru lékaře s pacientem. Pokud není rozhovor s pacientem možný, například v pediatrii, ve veterinární medicíně nebo v. Děvčátko 9 let, z úplné rodiny, perinatální anamnéza v normě, psychomotorický vývoj v normě, bez adaptač-ních problémů. Chodí do ZŠ, prospívá na lepší průměr. Má mladší, průbojnější sestru. Matka přiznává vyšší úz-kostnost, vypíná televizi vždy, jakmile je tam nějaká nepří Osobní anamnéza. Dle vyjádření matky bylo těhotenství i porod v normě. Psychomotorický vývoj v raném dětství také. První nápadnosti pozorovány asi ve čtyřech letech. Pro automatické pohyby byla dívka hospitalizována. V nemocnici na neurologickém centru diagnostikována epilepsie. Po nasazení medikace se stav stabilizoval

6

chotrauma (úmrtí staršího dítěte), perinatální anamnéza zcela v normě. Vývoj odpovídající, zařazen v ZŠ, učí se na lepší průměr. Je spíš vážné povahy, puritán, kritik všeho, co dle jeho mínění odporuje duchu víry. Rodina úplná, starší a mladší bratr. Silně religiózní rodinné zázemí, předevší Perinatální anamnéza fyziologická, po porodu conj. ac. ocu. utr. - O-septonex, v kojeneckém věku recid. resp. infekty HCD i DCD, hypertelorismus, oční dispenzarizace v předškolním věku recid. resp. infekty HCD i DCD, infekce: 0, úraz: kontuze lbi okcipitálně - pád z výšky 24 Perinatální neuropsychická morbidita dítěte-- autor: Štembera Zdeněk, kol. Komentáře ke slovu perinatologie » přidat nový komentář.

Kazuistika II Omisan baby - GLIM Car

 1. Perinatální anamnéza: Hodnotí se prekoncepční BMI matky, zvýšené hmotnostní přírůstky v těhotenství, nikotinismus před a během těhotenství, hypotrofie plodu a fetální makrosomie. Posuzuje se pokles hmotnosti v šestinedělí ve vztahu k prekoncepční hmotnosti. Významné jsou údaje o dlouhodobém podávání farmak.
 2. Anamnéza •Období prenatální - průběh těhotenství (věk matky, infekce -TORCH, kouření, rtg, léky, gestóza, onemocnění matky- hypertenze, diabetes, anémie) •Období perinatální- průběh porodu (nedonošenost - prematuritas, hypotrofie, asfyxie, poloha plodu, operativní porod
 3. perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci, 2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy včetně tvaru, velikosti fontanel a změření obvodu hlavy, dále.
 4. RA (rodinná anamnéza): OA (osobní anamnéza): z 1. těhotenství, fyziologického průběhu, porod v termí-nu, spontánně, záhlavím, PH (porodní hmotnost) 3 500 g, délka 50 cm, poporodní adaptace dobrá, AS (Apgar skóre) 8-9-10, mírný novorozenecký ikterus, kyčle v normě, kojen nebyl, umělou výživu snášel dobře.
 5. VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111 Klinika dětského a dorostového lékařství | Centrum dětské revmatologi
 6. Anamnéza a zjištění změn zdrav. stavu , kontrola očkování popř. doplnění chybějícího očkování Anamnéza: prenatální, perinatální rizik
 7. HadjMoussová, Z.: Případová studie - Kazuistika. 5. OSOBNÍ ANAMNÉZA DÍTĚTE. Osobní anamnéza dítěte shromažďuje informace o vývoji dítěte v rodině, kterou jsme si právě co nejpodrobněji popsali. Zde opět platí to, co jsme uvedli již na počátku, že totiž ne všechna data se nám podaří zjistit, případně že ne.

PRENATÁLNÍ A PERINATÁLNÍ OBDOBÍ vývoj před narozením

 1. em K (kanavit 1 kap.). Prohlídka ve 14 dnech věku
 2. Prenatální a perinatální anamnéza byla bez rizik, vývoj dívky během prvních dvou měsíců probíhal bez pozoruhodností. Od druhého měsíce věku byly pozorovány epizody snížené motorické aktivity až apatie a atypické pohyby očních bulbů charakteru okulogyrní krize. První neurologické vyšetření dítěte proběhlo v 8.
 3. první dítě zdravých, nepříbuzných rodičů (matka měří 166 cm, otec 164 cm), dívčina prenatální i perinatální anamnéza je nekomplikovaná. Psychomotorický vývoj je v normě, fenotyp je až na nápadně menší vzrůst bez jasných abnormalit. 1) Zhodnoťte aktuální výšku dívky pomocí percentilových graf
 4. 7. PERINATÁLNÍ ANAMNÉZA 8. RIZIKOVÉ DĚTI 9. NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A OTÁZKA VÝVOJOVÉHO OPOŽDĚNÍ 10. DEPRESE A SUICIDÁLNÍ TENDENCE 11. PROGNÓZA 12. MORTALITA 13. LÉČENÍ SCHIZOFRENIE 13.1 Farmakoterapie 13.1.1 Farmakologické strategie léčení psychických poruch v 80. a 90. Letech 20. stolet
 5. • normální prenatální a perinatální anamnéza, normální obvod hlavičky při narození, | 16 • opožďování psychomotorického vývoje evidentně mezi 6. - 12. měsícem věku, • zpomalení, ale ne úplné zastavení (nebo regres) psychomotorického vývoje,.

VYSTAVENO [ISSUED]: Jméno: Příjmení: Titul (před jménem, za jménem): Datum narození (den, měsíc, rok): Žena-Z Pohlaví [Sex]: Muž-M Kontaktní adresa v ČR: Ulice a orientační číslo: PSČ: Obec (dodávací pošta): PROTOKOL O VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDC K dispozici dotazník pro lékaře - požadované okruhy, perinatální anamnéza. Preventivní prohlídka v 18 měsících - PLDD zhodnotí postup psychomotorického vývoje za předchozí období od 12 měsíců, zhodnotí současný vývoj na základě klinického projevu a dotazování rodiče/ů PROTOKOL O VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDCE ÚDAJE O ZÁJEMCI / CLIENT DETAILS: Zájemce je osoba, na jejíž zdraví se má pojištění vztahovat [The client is the person whose health the insurance is to cover] ENTRANCE MEDICAL EXAMINATION REPORT KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE / DIAMON

Anamnéza Podrobná RA ( včetně prarodičů, sourozenců rodičů, zemřelých sourozenců dítěte) Perinatální anamnéza - gravidita, porod, porodní hmotnost a délka dítěte PM vývoj stravování (kojení, nutriční doplňky) preventivní opatření (screening, očkování) Anamnéza sociální anamnéza 3.2 Rodinná anamnéza 23 3.3 Osobní anamnéza 23 4. Logopedická péče 28 4.1 Principy terapie 28 4.2 Prostředky používané při terapii 28 2.2.2 Období perinatální V období perinatálním může být vznik dysartrie následkem: - asfyxie během porod anamnéza: perinatální rizika, PM vývoj, úrazy CNS, Definice a anamnéza Jde o požití nepochybně toxické či potenciálně toxické látky. Při nejistotě postupujeme, jakoby tomu tak bylo. Podezření na intoxikaci-Svědectví důvěryhodné osoby o požití látk Při první návštěvě naší ambulance proběhne: vstupní vyšetření, jehož zásadní součástí je podrobná anamnéza:. osobní, rodinná, vývojová, pracovní, sociální farmakologická aj. = pre- a perinatální anamnézu (okolnosti gravidity, porodu a poporodní adaptace

 1. Ošetřovatelská anamnéza ? Pozornost . Do 1. třídy Pozornost v ošetřovatelské anamnéze sdružujeme informace týkající se základní lidské potřeby pozornost k vjemům, což předpokládá správně zhodnotit mentální schopnosti registrovat vjemy nebo na ně reagovat.. Zjišťujeme tyto hlavní údaje: stav pozornosti klienta, kvalita jejích složek: zaměřenosti a.
 2. Anamnéza 3.1. Rodinná anamnéza Psychiatrická zátěž v pokrevním příbuzenstvu (neuropsychiatrická onemocnění, suicidia, násilné Prenatální a perinatální období: vícečetné těhotenství, abusus návykových látek matkou, okolnosti porodu (předčasný nebo komplikovaný porod, porodní míry, inkubátor)
 3. následující slovo: » prenatální anamnéza slovo se nachází na stránce: P:110 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida
 4. Prenatální a perinatální management těhotenství se zjištěnou vývojovou vadou nebo dědičnou nemocí plodu •Konzultace odborníků, kteří budou nadále pečovat o těhotnou ženu - UZ specialisté, genetik, gynekolog, porodník, psychologická podpora.. •Stanovení co nejpřesnější diagnosy - prognosy
 5. 1. posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci, 2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů.
 6. U dětských pacientů je důležitá anamnéza perinatální. Důležité je také zjistit možnost expozice alergenům nebo jiným faktorům v prostředí např. kouření

Kazuistika porucha růstu proLékaře

anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci, vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů, vyšetření mízních uzlin, svalstva a. Mezi nejdůležitější metody patří anamnéza, která se dále dělí na anamnézu rodovou, perinatální (ADHD, encefalopatické potíže), zdravotní (choroby, infekce), výchovnou a vývojovou (stabilní nebo kolísavý výkon, řeč, chůze, sebeobsluha, adaptace), rodinnou (rozvod a jeho příčiny, úmrtí, vzdělání,..) (2 Ošetřovatelská anamnéza ? Násilí . Ve 3. třídě Násilí v ošetřovatelské anamnéze zjišťujeme informace o násilí nebo nepřiměřené síle, které vedou k poškození nebo zneužití člověka, buď sebou samým, nebo jinou osobou.Bohužel, zaznamenáváme velký nárůst počtu případů násilí páchaného v domácím prostředí, a to nejen na ženách, ale i seniorech. perinatální encefalopatie •Nejčastější příčina trvalého hybného postižení u dětí Anamnéza •Období prenatální- průběh těhotenství (věk matky, infekce -TORCH, kouření, rtg, léky, gestóza,onemocnění matky- hypertenze, diabetes, anémie

Tab. 1 - Pomocná vyšetření u extrapyramidových onemocnění ..

 1. Incidence perinatální asfyxie (PA) PA postihuje 0,2 - 0,4 % všech donošených novorozenc ů U NNPH se incidence zvyšuje až 10x 15 - 20% asyktických dětí zem ře PA vzniká v 90% prenatáln ě PA se podílí 10 % na vzniku DM
 2. Syndrom souvisí s narušením placenty (placentitida, hydrops a poškození placenty způsobené kostřavou). Mezi další příčiny můžeme zahrnout dvojčata, kongenitální srdeční vady, perzistentní fetální cirkulaci, dystokie a aspiraci mekonia. Anamnéza: Rozlišujeme dvě formy syndromu perinatální asfyxie
 3. www.perinatologie.cz. ve správě firmy Medimarket s.r.o. Zde máte možnost získat. ZDARMA email a místo pro webovou prezentaci. Další informace naleznete na portálu
 4. Petra, narozena 1984. Osobní anamnéza: prenatální a perinatální komplikace, porodní asfyxie, navštěvovala speciální mateřskou školu, po ročním odkladu nastoupila do ZvŠ. Pro nezvládání osnov první třídy, přesto, že jí opakovala, byla vřazena na doporučení Speciálně pedagogického centra/SPC/ do pomocné školy, kterou navštěvuje již téměř 7 let

posouzení sociální úrovně rodiny, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci,. 6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene f) středník nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: poučení rodičů o potřebě. Osobní anamnéza . perinatální anamnesa, prodělaná onemocnění, stavy akutní dekompenzace . Laboratorní nálezy a výsledky zobrazovacích vyšetření Posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci. Vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů. Dobrý den, ráda bych se zeptala, co může znamenat následující: Komorový systém i subarachnoidální prostory jsou normální šíře. Středočárové struktury bez přesunu. Infratentoriálně nejsou v mozku patologické morfologické ani signálové ložiskové změny. Supratentoriálně jen drobné T2 FLAIR hypersignální změny periventriklárně vpravo ve F laloku

Anamnéza - Wikipedi

Nepřímé zdroje diagnostických informací Rozhovor s rodiči - osobní a rodinná anamnéza Osobní anamnéza prenatální, perinatální a postnatální vývoj a vývoj v předškolním věku. Zjišťuje se také průběh vývoje v oblastech: motoriky řeči zdravotního stavu vývoje obtíží zájmů Nepřímé zdroje diagnostických. Obsahem preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je: a) založení zdravotní dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče, b) anamnéza (zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly), kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování 1. c) vyšetření, jehož součástí je 1. změření hmotnosti a. Anamnéza. OA: perinatální průběh, věk, rizikové faktory, očkování, pobyt v kolektivním zařízení; epidemiologická anamnéza: kontakt s infekcí, kontakt se zvířaty; cestovatelská anamnéza: pobyt v cizině, kontakt s rizikovými osobami (migranti). Klinický obra Osobní anamnéza . perinatální anamnesa, prodělaná onemocnění, stavy akutní dekompenzace . Laboratorní nálezy a výsledky zobrazovacích vyšetření . moč - atypický zápach, barva, ketolátky, redukující látk

- zatížená porodnická anamnéza - perinatální ztráty vpředchozím těhotenství, dlouhodobě léčená sterilita, překotný porod a jiné (Hájek, 2004, s. 351 - 352; Hájek, 2014, s. 204 - 205). 1.3 Metody preindukce porodu Jedná se o postupy, které připravují pohlavní orgány ženy k porodu. Cílem těchto metod je perinatální anamnéza hodnocení posturální aktivity - spontánní motorické chování dítěte hodnocení posturální reaktibility - polohové reakce dle Vojty hodnocení reflexů Vyhodnocením všech parametrů získáme obraz kvality vývojového věku dítěte, který můž Nemoci CNS v dětském věku MUDr.Lucie Šperlová Bakteriální meningitidy Závažná a nebezpečná onemocnění postihující mozkové pleny Probíhají prudce a bez včasné léčby mohou vést k multiorgánovému postižení až smrti Etiol. u novorozenců: E.coli, Pseudomonas, streptokoky u batolat: Haemophillus influenzae u školáků: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Možnosti odborné vývojové pomoci prostřednictvím rané péče pro děti do 7 let přijaté do pěstounské péče (čassé vývojové opoždění, deprivace, neznámá zejm. prenatální a perinatální anamnéza) Osobní anamnéza: prenatální a perinatální komplikace, porodní asfyxie, navštěvovala speciální mateřskou školu, po ročním odkladu nastoupila do ZvŠ 1).Pro nezvládání osnov první třídy, přesto, že jí opakovala, byla vřazena na doporučení Speciálně pedagogického centra/SPC/ do pomocné školy sem vložit číslo poznámky 2), kterou navštěvuje již téměř 7 let

Kazuistika I Omisan baby - GLIM Car

 1. anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o no-vorozenci, 2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasůa nehtů, vyšetření mízních uzlin, svalstv
 2. Příčiny a typy epilepsie symptomatická projev chronického onemocnění mozku idiopatická primárníepilepsiebez prokazatelného podkladu, někdy s výraznou geneticko
 3. Poděkování Děkuji své vedoucí bakalářské práce PhDr. Ireně Plevové, Ph.D. za odborné vedení, poskytování cenných rad a konstruktivních připomínek k práci
 4. Schizofrenie v dětství a adolescenci Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé,..
 5. Univerzita Palackého Olomouc Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Jana Tabachová IV. ročník- prezenční studium Studijní obor: Logopedi
 6. Vyhláška. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. ČR, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů: § 1. Obsah a.
 7. Perinatální postižení • Febrilní záchvaty • Porucha PM vývoje • Infekce CNS • Trauma/operace CNS. Stanovení dg epilepsie a EEG • Anamnéza je významnější.

MUDr. Michal Vodička, Psychiatrická ambulance, České Budějovice. Anamnéza. Popisovanou pacientkou je žena (nar. 1976) s problematickou rodinnou anamnézou - vlastního otce nezná, u nevlastního byl přítomen abúzus alkoholu, matka byla léčena pro závislost na alkoholu, dcera (21 let) rovněž trpí psychickými problémy, není schopna konkretizovat, uvádí abúzus marihuany Anamnéza patologický CTG záznam perinatální asfyxie • Nižší mortalita v novorozeneckém v ěku a nižší incidence trvalého neurologického postižení (DMO) • Význam hodnocení stupně HIE, aEEG, bikarbonát, laktát v 1-6 hod., koagulopatie a hepatopatie

perinatologie - ABZ

Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku S

Anamnéza. Základem vyšetření je odebrání podrobné anamnézy. S pacientem musíme pečlivě rozebrat obtíže, které ho trápí, cíleně se ptáme na obtíže dýchací, na spojivkách a kůži. V osobní anamnéze nás zajímají u dítěte perinatální komplikace, délka kojení, tolerance mléka či umělé výživy, výskyt. vstupním vyšetření zajímá rodinná anamnéza - tedy to, jakou poru-chou případně trpěli rodiče dítěte. Prenatální nebo perinatální příčiny Vady vzniklé v průběhu těhotenství nebo při porodu. V tomto případě se jedná nejčastěji o vady řeči, které vznikají na podklad posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci, 2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů. Anamnéza: odeslána k vyšetření pro dysharmonický vývoj. V kojeneckém věku byla sledována na RHB pro opoždění motoriky, cvičili Vojtu, pak se stav zlepšil. Riziko v perinatální anamnéze není, kolem porodu - bez rizik. vysoké TT při očkování - hexyvykcína, hned po očkování asi 1 den 38 - 39st C. Křeče nebyly. Úraz. Vážená paní, vážená slečno, Stejně tak jako i v jiných oblastech lidské literární činnosti, setkáváte se i zde na klinice s texty, které mohou obsahovat zkratky. Zkratka je zkrácený zápis slova nebo značka, která nahrazuje víceslovný termín. Slouží ke zj

b/ anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy. Vyšetření: Anamnéza: RA: - matka epileptička - starší sourozenec ve 3 letech prodělal 1 ataku febrilních křečí bez komplikací - otec zdráv OA: perinatální komplikace: porod spontánní, narozené v 33 t.g. porodní váha 2030g, délka 45 cm, Apgar skóre 5-7-9, nekříšen, pobyl 5 dní v inkubátoru, novorozenecká žloutenka bez fototerapie, kojen do 4. měsíce, poporodní. Pozitivní tromboembolická anamnéza - TEN, CMP, TIA ve středním věku Pozitivní reprodukční anamnéza: spontánní potraty ve II. trimestru, mrtvý plod (fetus mortuus), hypotrofie plodu (IUGR), preeklampsie, TEN v graviditě, abrupce + embolizace placenty, trombóza pupečníku, perinatální kožní hemoragie, opakované neúspěchy. • porodnická anamnéza nezatížená operací na děloze, • pohyblivý plod s dostatečným množstvím plodové vody. Informovanost rodičky Rodička má právo být před porodem objektivně infor-mována o potenciálních rizicích i výhodách spojených s císařským řezem a s vaginálně vedeným porodem dispozici, prenatální a perinatální abnormity (malnutrice, virová onemocnění, asfyktické komplikace při porodu). Tato dysfunkce má strukturální, funkní a biochemické koreláty. K rizikovým faktorům suicidia patří pozitivní rodinná anamnéza, předchozí suicidální pokusy, fluktuující suicidální myšlenky, deprese a.

HadjMoussová, Z.: Případová studie - Kazuistika: OSOBNÍ ..

• Nezatížená osobní porodnická anamnéza. 3. Kontraindikace • Výskyt jakékoli patologie v průběhu I. nebo II. doby porodní (včetně podezření na chorioamnionitis a fetální distres). • Podání analgetik-anodyn 4 hodiny nebo méně před vstupem do lázně. • Podání epidurální analgezie. • Hysterie rodičky virový původ subfebrilie suchý, štěkavý kašel inspirační stridor reaguje na kortikoidy (dexametazon 0,3-0,6 mg/kg metylprednizolon 3-4 mg/kg) inhalace chladného vzduchu obtížná intubace, nutná tenká rourka, edém subglotic-kého prostoru hemofilus febrilie bolest v krku, slinění obtížné polykání, dusí se v lež

Dejavu - Legislativa - Obsah preventivních prohlíde

Publikováno v České gynekologii, 64, 1999, č. 2, s. 129-130. Doporučený postup zatím nedoznal změn. Autoři J. Gogela, Z. Vebera Oponenti Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČGPS ČL prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci, vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a Prenatální a perinatální období Prenatální a perinatální období Doba od oplození vajíčka do narození dítěte Fáze prenatálního období Celkem 9 kalendářníc ; Prezentace aplikace PowerPoint Prenatální období Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34

Mitochondriální encefalomyopatie na podkladě deficitu

perinatální hypoxie a nemoc novorozence. Klasifikace (anamnéza, datum poslední menstruace, první pohyby dítěte, pravidelné vyšetřování stavu fundu dělohy, stanovení hladiny estriolu a hlavně prenatální vyšetření. skupin. Prenatální, kdy dojde k poškození plodu ještě v děloze matky. Perinatální etiologie vzniká při problematickém průběhu porodu a v neposlední řadě postnatální, kdy poškození vznikne těsně po porodu. (Kolář et al., 2012) Pacienti s DMO se mohou velmi často potýkat s velkými problémy v oblast Medicínská anamnéza. Medicínská anamnéza (a také psychiatrická anamnéza) je zaměřena na patologické jevy a jejich vývoj v čase. Psychologická anamnéza. Psychologická anamnéza zkoumá vývoj osobnosti jako celku. Zaměřuje se na okolnosti, které vývoj osobnosti mohly ovlivňovat. Nejvíce se řeší následující okruhy témat

Podrobná anamnéza (dotazník) a pitná a mikční karta jsou základní diagnostické kroky u MNE Obecná doporučení se kombinují s desmopresinem či léčbou alarmem u MNE, obvykle se začíná po 5-6 roce věku PMNE rezistentní na léčbu, Non-MNE vyžaduje léčbu u dětského urologa/nefrolog AA - alergická anamnéza AF - arteria facialis Aj. - a jiné At al - a další ATB - antibiotika C - candida CMV- cytomegalovirus uznávané ukazatele kvality perinatální pé če a je rutinn ě používána v národním i mezinárodním srovnávání. Je v zájmu každé zem ě, aby perinatální mortalita klesala Title: PowerPoint Presentation Last modified by: LISKA Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 •PERINATÁLNÍ RIZIKA -rizikové porody, nedonošené dti (předasn narozené dti s nízkou porodní hmotností), protrahovaný porod (trvající déle než 24 hodin), překotný porod, porod císařským •při diagnostice je velmi důležitá anamnéza - osobní i rodinná. family history rodinná anamnéza favourable/unfavourable cervix zralé/ nezralé děložní hrdlo FBS - fetal blood sampling odběr fetální krve, mikroodběr kapky krve z hlavičky perinatal perinatální perineal damage perineální poškozen. Perinatální úmrtnost je součet mrtvě porozených (mrtvorozenost) a živě narozených novorozenců zemřelých do 7 dnů po porodu (časná novorozenecká úmrtnost) na 1000 narozených novorozenců. (Dort, 2013, s. 16) Novorozenecká úmrtnost je počet novorozenců, kteří zemřeli v době od narození d