Home

Pivo historie

Středověk byl v našich končinách pro pivo důležitým obdobím. Rozvíjely se především klášterní pivovary, přičemž vůbec nejstarším pivovarem u nás je Břevnovský klášterní pivovar založený v roce 993. V roce 2011 byl tento pivovar opět obnoven Z historie Pivo za starých časů: od Mezopotámie do Výroba piva je stará jako lidstvo samo. Princip, jakým se pivo připravuje dnes, se od toho původního moc neliší. Z historie Tajemství pivních tácků Nepoužívají se jen proto, aby sklenice s pivem neklouzala po stole nebo aby nebyla na stole kolečka od orosené sklenice.. Sumersky se pivo nazývalo kaš a akkadsky šikaru. Sumerové znali piva silná i slabá, filtrovaná i nefiltrovaná, osm druhů jich vařili z ječmene, osm z pšenice a tři znali míchaná (jaký nepoměr ke dnešku u nás!)

Pivovarnictví patří v naší zemi k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou a úspěšnou tradicí. Pivo, slad a chmel jsou významnými exportními položkami. Pokud si dnes jakýkoliv cizinec vybaví Českou Republiku, většinou si ji spojí právě s dobrým pivem Historie piva v Čechách. Roku 993 vysvěcený Benediktinský klášter... První doložené zprávy o pivu se u nás vztahují k Praze. Roku 993 vysvěcený Benediktinský klášter v Břevnově, založený knížetem Boleslavem II., se již výrobě piva a vína věnoval. A protože pití piva mnichy se brzy stalo nadměrným, přišla. 1546 - Začaly se platit pravidelné poplatky z výroby piva. Vybírání poplatků začalo již dříve, poplatky se ale často měnily. Roku 1228 byl zaveden poplatek pivovarů královskému číšníku z každé várky. Roku 1481 bylo zavedeno tzv. povarné, v roce 1522 tzv. posudné Plzeňské pivo se poprvé dostává do Vídně. Rovných 65 věder je doručeno Josefu Šedivému v Salvatorově ulici č. 379. Měšťanský pivovar se později stává oficiálním dodavatelem císařského dvora. Sklad ve Vídni otevírá 1. července 1870

Historie piva - stručně, jasně, přehledně Alkoholium

Pivovar vařil především světlé desetistupňové pivo, které tvořilo 90 % jeho výstavu. Doplňovaly ho ještě světlý a tmavý 12 % ležák. Ve sváteční čas se vařil oblíbený 20 % černý speciál Diplomat. Technologie výroby se příliš nezměnila, pivo bylo dodáváno do více než 300 hostinců. Po válce přišly změn 1908 - V tomto roce začal náchodský pivovar vyrábět první skutečně speciální pivo - 15° tmavé zdravotní pivo Salvator, které bylo doporučováno hlavně chudokrevným a rekonvalescentům a dodáváno ve čtvrt nebo půlhektolitrových soudcích z pivovaru nebo lahvové firmou Josef Lazar.Do pivovaru zavedeno elektrické osvětlení 1948 - 20 616 hl piva (souvisí s uzavřením pivovaru v Moravské Třebové) 1950 - 25 315 hl piva (započalo se s výrobou 10 o piva) V poválečných letech 1946-47 se snažilo město získat pivovar pro sebe, ale zaměstnanci se postavili proti tomuto záměru a žádali, aby byl pivovar začleněn do Středomoravských pivovarů v Brně Průřez historií pivovaru Pivovar založil Ferdinand Unger v roce 1850 a následně jej provozoval jeho syn Karel a potom vnuk, rovněž Karel. Ten v roce 1910 pivovar včetně velkostatku prodal nově vzniklé společnosti Společenský pivovar a velkostatek hostinských, společnost s ručením omezeným, Malý Rohozec u Turnova

Vaření piva v královském městě Uherský Brod má dlouholetou tradici, která sahá do středověku. Z historických pramenů se dozvídáme, že i nejznámější osobnost Uherskobrodska J. A. Komenský, který se narodil 28. 3. 1592, patřil do pivovarské rodiny, neboť Martin Komenský - otec J. A. Komenského, byl členem cechu. Poděbradský pivovar se nachází v historické budově u řeky Labe, v lázeňském městě Poděbrady. Zde má svoji tradici již od roku 1502. Příběh pivovaru. Pivo se zde vařilo již od roku 1502 až do roku 1950. Osud pivovaru je v dalších letech neznámý. V roce 1995 byl pivovar zakoupen novými majiteli v chátrajícím stavu

Společnost Zámecký pivovar Břeclav začala s prvními kroky na obnovu místního pivovaru i zdejšího tradičního piva. O rok později se skutečně v Břeclavi znovu začalo vařit pivo jako za starých časů. Ostatně, nové logo s letopočtem 1522 se k tradici místního pivovaru hrdě hlásí Z historie Zámeckého pivovaru. Náš pivovar zahájil výrobu piva r. 2010 v objektu Oslavanského zámku v přízemí západního křídla tohoto památkového objektu. Roku 2012 byla výroba našeho piva přesunuta do nově zbudovaného pivovaru v Bratčicích pod označením Zámecký pivovar-Bratčice V dobách největší slávy ve dvacátých letech minulého století měl pivovar v Plasích výstav piva 33 000 hl za rok. Historie plaského pivovaru ale sahá mnohem dál. Jako klášterní pivovar fungoval zřejmě už od raného středověku, rozsáhlou modernizací a rozšířením prošel za rodu Metternichů v 19. století Historie plzeňského piva, které se stalo synonymem pro spodně kvašený ležák, nás zavazuje k péči o historické budovy, sbírky i informační prameny. Jednou z nejstarších budov v areálu plzeňského pivovaru je jednopatrový dům z 60. let 19. století. Zde máme vlastní archiv akreditovaný Ministerstvem vnitra Bohatá historie Rychnovského pivovaru sahá až do 16. století, kdy byl postaven původní Trčkův zámek. Ten později Kolowratská vrchnost přebudovala na pivovar, který nejdříve provozovala sama a později prostřednictvím nájmů

Z historie Pivo.c

Historie piva - beerweb

 1. Historie piva Archeologický výzkum území českých zemí přinesl důkazy, které dokládají, že i dřívější obyvatelé tohoto území připravovali kvašené nápoje z obilí. K dispozici jsou podrobnější údaje o přípravě piva keltskými Boji, germánskými kmeny Markomanů, Kvádů a Slovany bájného praotce Čecha, kteří.
 2. Pivo úvod » Historie piva; Historie pivovarství do roku 1932. Tento dokument pochází z roku 1934. Ze starobabylónských nápisů se dovídáme, že výroba kvašeného nápoje z ječného sladu kvetla v Mesopotamii již kolem roku 4 000 před Kristem
 3. u Franklinovi, a ať už ho skutečně pronesl, či nikoliv, je potvrzením, že pivo má svou pevnou pozici v.
 4. Historie piva ve světě. Princip přípravy je po staletí stejný, ale postupně se významně zdokonalovaly jednotlivé technologické kroky a zařízení. Primitivní přípravu piva postupně nahradila řemeslná výroba a v polovině 19. století průmyslová výroba. Za kolébku piva se považuje Mezopotámie, oblast tzv. úrodného půlměsíce mezi řekami Eufratem a Tigridem
 5. 1 Historie piva a pivovaru Plzeňského Prazdroje v Plzni. 1.1 Historie pivovaru Gambrinus.. 1.2 Historie pivovaru Radegast. 1.3 Historie pivovaru Velkopopovický kozel. 1 Historie piva a pivovaru Plzeňského Prazdroje v Plzni. Slavný a vlastně i poněkud tajemný je příběh piva známého po celém světě pod názvem plzeňské, či přesněji Pilsner Urquell
 6. Historie Jak to celé začalo. Vždy, když se mě někdo zeptá, z jakého důvodu jsem se rozhodl vařit pivo, vzpomenu si na tu osudovou chvíli, kdy jsem se rozhodoval o své budoucnosti nad knihou popisující podmínky a nabídky středních škol. Jako člověk milující sladkosti a cukrovinky všeho druhu, jsem měl vcelku jasnou volbu.

Historie piva v Čechách - beerweb

Pivo bylo do Radotína nadále pouze dováženo jak z bližších, tak i vzdálenějších pivovarů. Radotín si ale svůj vlastní pivovar rozhodně zaslouží! V roce 2020 proto skupina lokálních patriotů postavila První radotínský vzájemný pivovar Horymír. Radotínské pivo Radotínu České pivo - historie a současnost. Staří Čechové pohlíželi na pivo nejen jako na osvěžující nápoj, ale také jako výživný, chutný a levný tekutý chléb. v pivu viděli také lék na celou řadu nemocí. Současný trh jim dává za pravdu. Český národ je první ve světové spotřebě piva a pivo je velmi. Náš pivovar byl založen výnosem c. a k. krajského soudu v Mladé Boleslavi č.2064 ze dne 29.dubna 1895 a byl konstituován jako Nymbursky pivovar, s.r.o. První várka byla v nově postaveném pivovaře uvařena 19.března 1898. Hned první sezónu byl dosažen výstav 21 075 hl piva

Historie piva v Čechách - Průvodce pivovary Mapa

 1. Pivovar; Historie; Historie. 2010. Pivovar každoročně pořádá již tradiční a vyhlášenou akci známou pod názvem Den otevřených dveří. Tradiční akce, která se koná od r. 2010, se stala vyhledávanou akcí v širokém okolí, což potvrzuje narůstající počet návštěvníků a každoroční skvělá atmosféra v prostředí.
 2. Historie - PIVO REICHENBERGER. Z historie vratislavického pivovaru. Již téměř jeden a půl století je život Vratislavic spojen se zdejším pivovarem. Vratislavický pivovar během té doby měnil majitele, názvy piva, zažíval roky slávy, problémů a dokonce i ukončení výroby. Ale pivovar stále žije a vaří pivo
 3. historie pivovaru Pivovar Starobrno najdete na Starém Brně a je tak přirozeně silně spjat celou svou historií i současností s Brnem a svým regionem, na který je náležitě hrdý. 1243. Už v polovině 13. století udělil Václav I. městu Brnu královská privilegia, přičemž jedním z nich bylo i právo vařit pivo. V roce 1323.
 4. Nejstarší historie brněnského pivovarnictví. Je nevyvratitelné, že pivo se v Brně vařilo již roku 1243, tedy v době, kdy město dostalo od českého krále Václava I. svá výsadní práva. V tzv. malém privilegiu je m.j. zmíněno, že se nařizuje, aby ve městě nebyly sušárny sladu, navíc se upozorňuje, že pokud dojde v.
 5. Dějiny pivovarnictví • Z dějin pivovarnictví • Z historie pivovarů Demolice • Bourání pivovaru • Bourání pivovaru 2 Něco pro Vás • Historické vagony Bannery • Bannery PIVETY • Spřátelené weby E mai

Historie a současnost Založení pivovaru roku 1540 či dříve Schwarzenberský pivovar v Protivíně od pradávna býval a doposud je největším pivovarem Prácheňska.Přesný rok jeho založení je pro nedostatek písemných zpráv zahalen tajemstvím.Jisté však je, že existoval už v první polovině 16. století, i když nepřímé informace indikují existenci pivovaru již ve. Historie Pivovaru. I když historie piva sahá do Mezopotámie, do období před pěti tisíciletími, u nás pivo zdomácnělo natolik, že jej můžeme považovat za současnost národní kultury. Pokud rčení Kde se pivo vaří, tam se dobře daří je pravdivé, tak v Pelhřimově je tomu nejméně 450 let. Bylo to roku 1552, kdy. Humpolecký pivovar byl technologicky po smrti, pověst piva žalostná, jeho prodej u dna. Přesto společníci Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal firmu v malé privatizaci vydražili. Za pětinásobek účetní hodnoty S nadšením si začali plnit svůj sen o pivovaru, který bude vařit poctivé české pivo Pivovar stával v dříve samostatné obci Hrádek, která je dnes místní částí Slavičína. Poprvé je zmiňován roku 1653, kdy se zde vařilo cca 200 věder piva ročně (vědro má objem 53,5 litru). Z pozdější historie víme, že na místě, kde stojí budova obecné školy v Hrádku, vystavěl Vincenc Patera v roce 1821 pivovar Historie pivovarnictví v Plasích. Pivovar v Plasích je písemně zmiňován až od roku 1550, ale předpokládá se že mniši vařili pivo v klášteře již od jeho založení roku 1144 knížetem Vladislavem II. Úpadek kláštera nastal až v novověku a roku 1785 byl zrušen císařem Josefem II. V roce 1826 klášterní areál získal.

Dvojnásobný držitel ocenění ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ 2017. Znovu obnovený provoz pivovaru byl zahájen v roce 2016 a navazuje na tradici vaření piva na Jižní Hané v Záhlinicích. HISTORIE - Záhlinický pivova Pivovar Litovel si bere to nejlepší z historie a i dnes vyrábí svá piva tradičními postupy. Více než 725letá tradice piva v Litovli má svůj počátek v roce 1291, kdy král Václav II. udělil městu právo mílové. Toto privilegium opravňovalo výhradně litovelské měšťany vařit a šenkovat pivo v okruhu jedné míle, tedy v. Národní pivovar Budějovický Budvar má za sebou rekordní rok. V roce 2019 meziročně zvýšil výstav piva na celkový objem 1,679 mil. hektolitrů. Zároveň pivovar vyexportoval nejvíce piva ve své historii, celkem 1,154 mil. hektolitrů. Dařilo se i obchodně, tržby v roce 2019 poprvé přesáhly 2,8 mld. Kč

Historie českého pivovarnictví @ České piv

 1. Krušovický pivovar patří Fürstenbergům a sládkem se stává Heger. Říká se, že měl ty nejkrutější metody v historii krušovických sládků. Kdo neplnil své povinnosti na sto procent, nesměl celý týden Krušovice ani ochutnat
 2. ipivovar. Myšlenkou založení pivovaru jsme se zabývali několik posledních let, ale až tento objekt nám naše sny umožnil zrealizovat
 3. Historie pivováru. Roku 1489, za Jindřicha z Kostelce, byl Černý Kostelec povýšen na městečko s některými právy a výsadami, mezi něž patřilo i právo várečné. Roku 1558, kdy zdejší panství koupili Smiřičtí, již v Kostelci fungoval panský pivovar, sladovna a v blízkosti i chmelnice
 4. istrativní provoz pivovaru a v.
 5. Historie pivovaru Kontakt. Špácal Pivo . Pivovarnictví v louňovicích pod Blaníkem Vaření piva má v louňovicích pod blaníkem dlouholetou tradici. Už v roce 1350 tu byl založen klášterní pivovar, který se nacházel ve staré části zámku. původně se Vařilo pouze pro potřeby místního premonstrátského kláštera a pro.

Historie Prazdro

Historie pivovaru Purkmistr. Plzeň = (také) Pivo, ale Pivo ≠ (jenom) Prazdroj. Dnešní Plzeň (německy Pilsen) je synonymem pro kvalitní pivo - pojmy pils nebo pilsner se dokonce staly mezinárodně užívaným obecným pojmenováním pro typ piva, které má svůj původ právě v našem městě. Už středověcí měšťané (tedy osoby, které ve městě vlastnily alespoň jeden. Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., vaří výhradně spodně kvašená piva českého typu - 10° světlé a tmavé výčepní pivo Hradební, světlé ležáky 11° Otakar a 12° Záviš, 13° tmavé silné pivo Eliška (od roku 2010) a 13° světlé silné pivo František Bittner (od roku 2012) HISTORIE. Pivovar byl založen roku 1893, kdy Královské Vinohrady ještě nepatřily k Praze, ovšem dřívější usedlosti již rychle nahrazovaly městské bloky a Vinohrady byly jedním z největších českých měst. Byla to impozantní budova v dobovém industriálním slohu, s velkou přiléhající zahradou Historie pivovaru. 1457. Založení pivovaru. 1457. Košínové z Košíně (do 1473) Eva Dvořecká z Olbramovic ( za její nezletilosti spravoval panství a pivovar Přech Dvořecký z Olbramovic) (do 1536) 1536. Jan Tetour z Tetova (do 1541) 1541. Lev Tetour z Tetova, Bedřich Tetour z Tetova, Kryštof z Jandourfu (do 1555) 1555. Jan.

Prodejna v pivovaru | Pivovar Trebon

Pivo - Wikipedi

 1. Historie Kosteckého piva. V dávných dobách byla kostecká oblast jedna z nejúrodnějších v kraji. Spousta rolníků a sedláků se právě sem stěhovalo za lepším životem a obživou. Nejinak na tom byl sedlák Katt, jehož kořeny sahaly až do dolního Saska. Na Kost se přistěhoval díky špatným rokům, které ho v Sasku sužovaly
 2. Ve staré i novější regionální historii je často uváděno tvrzení o tom, že se pivo v Broumově začalo vařit až po udělení městských práv králem Karlem IV. v roce 1348, což nemá opodstatnění ani v listině samé, ani v analogiích s jinými městy
 3. Pivo bublá skrz nekonečné trubky a mezi nimi pobíhají zaměstnanci. To je koncepce, kterou jsme navrhli pro všechny pivovary ve skupině, návštěvník tak má možnost už při příchodu vidět, do čeho jde, vysvětluje Aleš Lapka z ateliéru ADR, který se na návrhu podílel
 4. Historie boxů 2017, PIVO JINAK. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku
 5. Z historie choceňských hospod: Na Kopečku pivo a kořalku jen z knížecího. Po udělení koncese se s dotyčným sepsala smlouva, kde se zavázal k veškerému odběru panských výrobků - piva i kořalky - výhradně z knížecího pivovaru a pálenky v Chocni. Majitel hostince Suchánek musel zaručit, že takto odebrané.

Když se v roce 2017 křtila první piva uvařená ve staronovém pivovaru, žilo touto událostí doslova celé město. Tradice, patriotismus, hrdost na místní historii a slavný pivovar, to jsou ingredience, které se koupit nedají. Díky nim se v Lorci znovu vaří pod dohledem sládka Kuby Hájka skvělé pivo Pivovar v té době byl v žalostném technickém stavu, jak stavebním, tak technologickém, kvalita piva byla velmi nízká a pivovar byl předlužený. 2004 Vstoupili do pivovaru noví majitelé a byla vyhlášena nová firma PIVOVAR ROHOZEC, a.s. Pivovar LYER Modrava 10 341 92 . recepce +420 727 833 003. rezervace ubytování +420 776 888 088. modrava.pivovar@seznam.c Pivovar Konrad Liberec - Vratislavice - výrobce piva Konrad. Záchrana pivovaru 1877 16.2.2013. Od počátečních úspěchů k továrnické záchraně 1877 Od počátečních úspěchů k továrnické záchraně Po optimistickém začátku ale přišly první problémy - finanční ztráty, neúroda chmele, pokles prodeje a velká konkurence

Historie - Pivovar Svijan

 1. Efficiently unleash cross-media information without cross media value. Quickly maximize timely deliverables for real time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions, completely synergize
 2. Pivovarnictví má v historii naší čtvrti nepřehlédnutelné místo. Jedna z prvních staveb dolních Holešovic, která koncem 19. století vznikla uprostřed polí, byla právě novostavba holešovického pivovaru. Až kolem ní se rozvíjela další zástavba. V roce 1998 byl provoz pivovaru ukončen a historie komerčního vaření piva na Sedmičce se načas uzavřela - aby se znovu.
 3. V roce 2019 se tedy po 95 letech v Panském pivovaru ve Vlachově Březí začalo znovu vařit pivo a historická památkově chráněná budova opět slouží svému původnímu účelu. Společnost Panský pivovar Vlachovo Březí s.r.o. zahájila pivovarský provoz 1.6.2019, kdy bránu pivovaru konečně opustilo pivo z první uvařené várky

Chimay Pivo Chimay Red 7% 0,33l - eshop s italskými potravinami. V naší nabídce najdete těstoviny, vína, oleje, pesta, kávu a mnoho dalšího. Ochutnejte ty pravé italské speciality a lahůdky Pivo mohly pít i děti. Ač je to v dnešní době nepochopitelné, ve středověku bylo pivo servírováno i dětem. Důvod byl však zcela pragmatický. Voda ve studních byla velmi často kontaminována třeba uhynulými zvířaty. V rámci ochrany zdraví se tak pivo jevilo jako vhodná alternativa. Voda v něm prošla varem a samozřejmě. Historie chlazení piva. Historie chlazení piva 12.6.2015 Chlazení piva v minulosti a dnes * Pivo se chladilo ve sklepech za pomoci ledu, který se těžil v zimě na rybnících * Pivovary si pojišťovaly dostatek ledu na léta dopředu tím, že stohovaly led na dvoř Z historie je známý tzv. pivní krejcárekcož byla speciální daň z Piva, s jejíž pomocí byly kompenzovány platy učitelů. Podobný účel měla i tzv. Pivní zemská dávka z roku 1905, proti které však pivařská obec tenkrát nekompromisně povstala. České pivo v ohrožen Historie pivních lahví - od počátků až po v Česku nejpoužívanější obal na pivo. Pro uchování piva je používáme dnes naprosto běžně. Někdo by mohl říct, že už možná od nepaměti. To však není úplně tak pravda. Jaká je ale vlastně historie pivních lahví ví ovšem málokdo. Dnešní článek se to pokusí změnit

Únětický pivovar – WikipediePivovar Dalešice – Wikipedie

Pivovar Choceň České pivo - České zlat

Vítej na stránkách tradičního pivovaru v Rakovníku. Je ti více než 18 let? AN Pivovar Žumberk. Malý nezávislý pivovar Žumberk. Menu Seznam Hospod; Historie; Sortiment naše piva; Kontakt První zmínku o nás najdete v roce 1897 a o rok později už jsme uvařili první várku piva. Dnes se v pivovaru stabilně vaříme ostravskou dvanáctku, Mustang nebo Ostravar Original. Hrdí jsme na speciály, třeba Černou Barboru, nejlepší tmavý speciál roku 2018 nebo na Speciály ze spilky - limitované série zajímavých piv Naše historie Vltavotýnský Pivovar. První písemná zmínka o pivovaru stojícím na návrší nad městem Týn nad Vltavou pochází z 16. století, i když pivovar je patrně ještě starší. Pivovar tehdy tvořil hospodářské zázemí nedalekého hradu. Na počátku 17. století jej získalo město, ale po roce 1684 znovu patřil.

8 %. Smíchovský pivovar naši předci založili v roce 1869. Ale ten dlouhý pivní příběh začal daleko dříve před tímhle datem. A je to příběh lidí z periferie, kteří chtěli a opravdu udělali něco dobrého pro sebe a svoji čtvrť. Představte si, že dobrých padesát let před vznikem samostatné republiky, začnou Češi. První historické záznamy o pivovarnictví ve Znojmě sice pocházejí z roku 1278, nicméně historické zmínky o pivovaru pod názvem Hostan jako takovém pochází z roku 1363. Název piva Hostan pochází od prvního zmiňovaného sládka, pana Hostana, který se objevuje v záznamech z doby Karla IV. na seznamu měšťanů s uděleným. Název KRUM pramení z historie tohoto místa. Původní německé krumm (zakřivený) označovalo zakroucení říčky Rokytná, obtékající obloukem město a dostalo se tak i do jeho jména. První písemný záznam o vaření piva v Moravském Krumlově je z roku 1437, kdy bylo město v držení pánů Pertolda a Jindřicha z Lipé. Rok 1625 byl pro Moravský Krumlov zlomovým.

Opatření Rampušák Fest - vládní nařízení. Dámy a pánové, tak jako na všech ostatních kulturních akcích i my jsme nuceni dodržovat vládní opatření a vyžadovat po Vás u vstupu potvrzení o bezinfekčnosti (viz. obrázek). Avšak nemusíte se obávat, že bychom Vás nepustili. Budova našeho pivovaru pochází z počátku 20. století. V průběhu rekonstrukce jsme tedy měli možnost objevovat více než stoletou historii Zelené zpříjemní každé Velikonoce! 24. Bře 2020. Uvařili jsme nefiltrované zelené pivo v 1l PET lahvích. Ležák zelené barvy vařený speciálně na velikonoční svátky. Pivo se vyznačuje příjemnou chmelovou chutí, plným tělem a výraznou hořkostí. Zelený Hubertus je pivem, který zpříjemní každé Velikonoce Historie vaření piva ve Znojmě sahá do 14. století, kdy můžeme nalézt první zmínky o právu várečném. Pivo se zde vařilo po staletí do roku 2009, kdy byla produkce v místním pivovaru ukončena. . Chceme vracet výrobu piva do míst, kam pivo historicky patří a odkud se v posledních letech vytratila. Místní pivo, pro.

Historie našeho pivováru. 1265. Asi jste pochopili, že už něco pamatuju. Ale v roce 1265 jsem tady ještě fakt nebyl. Nicméně v Budějcích se už začalo vařit pivo. 1795. Od roku 1795 se začalo v Budějcích vařit pivo ve velkým. Do tohohle památnýho roku sahají i kořeny Samsonu Historie pivovaru U Medvídků: Historie domu U Medvídků se datuje do počátku 15. století. Dům je pojmenován po jednom z prvních majitelů Janovi Medvídkovi, který roku 1466 založil pivovar nepřetržitě vyrábějící až do roku 1898. Poté již nemohli majitelé pivovárenských domů na Starém městě pražském konkurovat. Historie. O historii vaření piva v Popelíně toho zatím mnoho nevíme, ale traduje se, že v místním klášteře vařili pivo mniši již koncem 16. století. Bližší podrobnosti zde zveřejníme pro provedení historické rešerše Pivo a pivovarnictví jako fenomén české historie a kulturyVýbor z textů tohoto významného etnologa na téma našeho národního nápoje - piva Knižní závisláci slaví neuvěřitelných 35 000 členů

První jmenovaný najdete v Nottinghamu, co by kamenem dohodil od tamního hradu. Právě v jeskyních v pískovcové skále při lokálu prý byl hradní pivovar. Podnik prohlašuje, že jeho historie se datuje od roku 1189, ovšem pro toto datum neexistuje písemné ověření a samotná budova vznikla až v raném novověku Historie U Fleků. První písemná zmínka o podniku se datuje do roku 1499, kdy dům koupil sladovník Vít Skřemenec. Pivovar U Fleků je jedním z mála pivovarů ve střední Evropě, kde se pivo vaří bez přestávky déle než 500 let. S nástupem komunismu byl podnik znárodněn. Původní majitelé (rodina Brtníků) jej získali.

Historie - Pivovar Hejka

Extra hořký a extra dobrý. Přesně to je starobrněnský Bitr. Jedná se o vůbec nejvíc hořké pivo v historii Starobrna, které vzniklo na přání samotných pivařů a štamgastů. Tento ležák se vaří tradičním způsobem na dva rmuty a dozrává v historickém sklepě z roku 1872 Historie našeho pivovaru začíná na bezděkovském velkostatku v polovině 19. století. Součástí velkostatku byly kromě pivovaru také lihovar, mlýn a cihelna. Původní bezděkovský pivovar se nacházel v objektech přímo na dvoře statku. Na počátku 20. století byl na úpatí Římku vybudován pivovar nový

Hlavní město piva a kultury - Plzeň - Czech storiesZeebrugge (Bruggy), Belgie, Severní, Baltské a Norské moře

Nejvíce se do historie města otiskla v této době správa rodem Rožmberků, kteří zde také v době svého stoletého panování založili okolo poloviny 16. století pivovar. Pivovar vznikl původně na Drslavickém panství, ale Prachatice se nakonec jevily jako lepší lokace, jako nejvhodnější místo byl pak zvolen tzv Historie pivovaru v Domažlicích: Pivovar byl založený v roce 1341, pivo se ale v Domažlicích vařilo již dříve. V 16. století se v písemných zprávách uvádí již šest pivovarů a zlatavý mok byl vyvážen i do zahraničí. Domažlický pivovar byl postaven v poslední dekádě 19. století Historie naší pivní nabídky: Opavský korbel 11 % EPM. Obsah alkoholu: 4,5 % objemových Spodně kvašený světlý ležák Korbel je ukázkou klasického na dva rmuty vařeného českého světlého ležáku. Barva piva je jemně zlatavá a korunovaná hustou bílou pěnou. Ve vůni dominují jemné obilné sladové tóny s kořenitou. Historie pivovaru. Rodinný pivovar v Chodové Plané byl vystavěn nad prastarými sklepy vytesanými v žulovém masivu, jejichž původ je spojován se vznikem zdejšího chodského hrádku. K té době se váže i pověst o pejsku Albim, který v blízkosti hrádku nalezl studánku s vydatným pramenem vody

Historie pivovaru Pivovar Krakono

Historie piva ve světě Princip přípravy je po staletí stejný, ale postupně se významně zdokonalovaly jednotlivé technologické kroky a zařízení. Primitivní přípravu piva postupně nahradila řemeslná výroba a v polovině 19. století průmyslová výroba Pivovar Nová Paka a.s. je samostatným, nezávislým pivovarem a velikostně se řadí mezi středně velké pivovary. Disponuje vlastní humnovou sladovnou, jež vyrábí slad pouze pro vlastní potřebu. Pivo se tu vyrábí tradičním způsobem spodně kvašených piv, tzv. ležáků s charakteristickou plnou chlebnatou chutí.

Novodobá historie Pivovar se sladovnou v Nové Pace byl do roku 1996 součástí Pivovarů Hradec Králové s.p. jako závod. Na tento závod byla v roce 1996 vyhlášena veřejná soutěž Fondem národního majetku a dne 1.9.1996 byl pivovar v Nové Pace prodán společnosti Městský pivovar Nová Paka a.s. Firma se postupně dostávala do. Pivo se tehdy vařilo v městském a panském pivovaru. A právě z panského pivovaru se v roce 1896 stal vyhlášený Zámecký pivovar Blatná, v němž se pivo vařilo skoro sto let, až do října 1978. Historie. Povolení pro vaření zlatavého moku získalo město Blatná poprvé v roce 1489 od Zdeňka Lva z Rožmitálu. Pivo se. Pivovar Popelín s.r.o. Pivovar byl vybudován v objektu hospody U Zemanů v obci Popelín v průběhu roku 2013. Pro umístění technologie pivovaru byla využita přízemní část hospody, kde se nachází varna a sklepní prostory, kde jsou spilečné kádě, sklad sladu a chmele, chladící tanky a plnící linka Městu Kynšperk bylo potvrzeno várečné právo z roku 1579,císařem Rudolfem II. Rok 1595 se dá považovat za rok zahájení vaření piva v Kynšperku

Historie :: pivovarkujeba

Historie pivovarnictví ve městě Český Krumlov Historie cechů a řemesel| Historie průmyslové produkce. Vaření piva pro potřeby vrchnosti lze v Českém Krumlově předpokládat od založení hradu ve 13. století. Pivovar a sladovna stávaly do roku 1560 na IV. nádvoří zámku, před Plášťovým mostem na straně k městu NAŠE PIVA. Všechna naše piva, vaříme podle tradičních receptur šetrným způsobem spodního kvašení.Jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná, tudíž živá, plná zdraví prospěšných látek, vitamínů a stopových prvků.Nefiltrované pivo je nejen mírně zakalené, ale má také plnější a bohatší chuť. Pivo je po pasterizaci lidově řečeno mrtvé, ochuzené o mnoho chutí Historie Chmelovina naše ta božskou má sílu, všechny nás rozehřívá k radostnému dílu Tento nápis stojí v průčelí jednoho z nejstarších pivovarů ve světě. Jen málokterý pivovar ve střední Evropě se může pochlubit takovou tradicí jako třeboňský pivovar, který byl založen roku 1379 Pivovar se nachází v centru města Trutnova. Od roku 1994 provozuje pivovar trutnovská společnost Krakonoš spol. s r.o. V současné době vyrábí pivovar Krakonoš pět druhů piv v celkovém objemu přes 100 tisíc hektolitrů ročně. Na vánoce a velikonoce se obohacuje trh o silné speciální světlé pivo Krakonoš 14

historie - pivovar - Pivovar Ferdinand - skutečné piv

Pivo. Cena piva; Citáty o pivu; Výčepní technika; Hospody, pivnice, restaurace; O pití piv Všechny díly našeho seriálu o historii choceňských hospod najdete zde. Jen pro zajímavost, v letech 1864 až 1869 si Markus Taussig spolu s Jakobem Steinem pronajali zdejší knížecí pivovar za cenu 7 150 zlatých ročně a vařili zde pivo. Část hostince sloužila i jako ordinace lékaře

Historie - Pivovar Primáto

Z historie piva Autor Čeněk Zíbrt. Výbor z textů významného etnologa na téma našeho národního nápoje - piva. Základ výboru tvoří Zíbrtova kniha Z dějin piva a pivovarnictví, doplněná o další texty z publikací Listy z kulturních dějin měst pivovarů v českých zemí. Historie piva jako léku. Stále více specialistů z nejrůznějších oborů dochází k poznatku, že tento známý nápoj má blahodárné účinky na lidský orgasmus (nismus). Pivo pili a ctili v hospůdce již staří Sumerové, Asyřané i Egypťané. Pivo zde hrálo i významnou úlohu léčebnou i rituální. Egypťané například.

Světýlko / PředplatitDíl 5