Home

Vlhkost vzduchu FYZIKA

Vzdušná vlhkost - Fyzika - Referáty Odmaturu

Vlhkost vzduchu a kalorimetrické výpočt

 1. Vlhký vzduch je typickým představitelem směsi plynů a par, které se chovají jinak než směsi plynů. Např. je nemůžeme míchat v libovolném poměru. Více ve videu
 2. Vlhkosť vzduchu - fyzika. Relativná vlhkost vzduchu při 100% znamená, že je vzduch vodnou parou nasýtený. Táto situácia vzniká bežne při hmlách. Inverzia . Je zvláštnym prípadom vertikálního rozloženia teploty vzduchu, při ktorom v určietej vrstve atmosféry teplota s výškou stúpa. Vo spodných vrstvách atmosféry.
 3. Relativní vlhkost vzduchu je tedy 10/12,8 = 0,78 = 78%. Co se stane, když se množství vodní páry ve vzduchu blíží ke svému maximu, tj. relativní vlhkost vzduchu se blíží 100%? Vodní pára začíná samovolně kapalnět. Ve vzduchu se vytvoří droboulinké kapičky vody
 4. Vlhkost vzduchu je možné také charakterizovat rosným bodem, což je stav popsaný teplotou , na níž by bylo třeba izobaricky ochladit vzduch (při téže absolutní vlhkosti), aby se vodní pára stala sytou vodní párou. Při dalším snížení teploty pak sytá vodní pára kapalní
 5. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. Jestliže se za určitých podmínek (další vypaření vody) stane vodní pára párou sytou, potom Φ dosahuje maximální hodnoty (Φ m

Relativní vlhkost vzduchu je nutno udržovat v těch správných hodnotách. Doporučená správná vlhkost v bytě je v zimě 45 až 60 % a v létě pak od 40 do 55 %. Vždy by se mělo jednat o rozmezí 40 % až 60 %. Je velmi zajímavé, že v některých českých domácnostech je v zimě relativní vlhkost vzduchu pouze kolem 20 % Pochopení problematiky rosení na vnitřním (interiérovém) líci stavební konstrukce - ať už to jsou okna, dveře či stěny, se úzce odvíjí od znalosti stavební fyziky. Pokusíme se zde alespoň o základní exkurzi do světa, který hýří zaklínadly jako rosný bod, kondenzace či relativní vlhkost vzduchu Relativní vlhkost vzduchu (udávaná v %) vyjadřuje, jak těsně jsou kuličky v balonku nastrkané čili z kolika procent je náš balonek naplněný. Pokud jich do balonku nastrkáme méně, bude relativní vlhkost menší. Pokud kuliček do stejně velkého balonku nastrkáme více, bude relativní vlhkost logicky vyšší

Fyzikální základy . Pojmem vlhký vzduch se rozumí směs suchého vzduchu a vodních par. Někdy je voda ve vzduchu obsažena též ve zkondenzované formě - vodních kapičkách (mlhový vzduch), eventuelně krystalcích ledu. Množství vodních par ve vzduchu nazýváme vlhkost vzduchu. Lze jí vyjádřit různým způsobem relativní vlhkost - použitý výpočet není určen pro oblast nad 100% r.v. tj. za předpokladu výskytu vody ve vzdušině v jiné formě než pára měrná vlhost - vlhkost je možné zadat formou relativní, nebo měrné vlhkosti; druhou hodnotu není třeba doplňovat - bude automaticky dopočítán

Molekulová fyzika a termika. Příklad č. 266 Molekulová fyzika a termika Střední škola | zobr: 4084x. V místnosti o objemu 50 m 3 je při teplotě 20 °C ve vzduchu obsažena vodní pára o hmotnosti 0,8 kg. Určete nejprve absolutní a následně i relativní vlhkost vzduchu v místnosti Zábavná fyzika: Jak sůl přitahuje vodu. vydáno 12. prosince 2017 ve 12:12 • Zábavná fyzika. Sůl, kterou používáme v kuchyni, nazývaná též chlorid sodný, je docela zajímavá věc, o které se v cyklu Zábavná fyzika psalo již několikrát. Podíváme se, jak sůl dokáže přitahovat vlhkost ze vzduchu. Potřeby na pokus s. Řešené příklady ze stavební fyziky Šíření tepla a vlhkosti ve v relativní vlhkost vzduchu v dutině, tak lze usuzovat na rovnovážnou vlhkost materiálů v této dutině. V případě materiálů na bázi dřeva je potřeba nepřekračovat 18 % hmotnostní vlhkosti Měření vlhkosti vzduchu. V atmosféře se voda vyskytuje ve všech třech skupenstvích - tedy v plynném, kapalném a pevném. Vlhkost vzduchu je meteorologický prvek popisující množství vodní páry ve vzduchu, která vzniká vypařováním vody z vodních ploch, jako jsou řeky, rybníky, jezera, moře, ale i z půdy a z povrchu rostlin a živočichů Ve formuláři pro výpočet stavových vlastností vlhkého vzduchu je nutné zadat tlak vzduchu, nebo nadmořskou výšku, dle které se přepočítá obvyklý (výpočtový) tlak. Dále je nutné zadat v případě základního způsobu výpočtu teplotu a relativní vlhkost. Vlhkost je také možné zadat formou měrné vlhkosti. Pokud.

Vlhkost vzduchu - Wikipedi

 1. Psychrometer - relatívna vlhkosť vzduchu sa meria pomocou dvoch teplomerov, jeden je suchý a druhý vlhký. Vlhký ukazuje nižšiu teplotu, čím je rozdiel teplôt vyšší, relatívna vlhkosť je nižšia. Vlasový vlhkomer - je to menej presný vlhkomer, založený je na zmene dĺžky vlasu zbaveného tuku, so zmenou relatívnej vlhkosti
 2. RNDr. Vladimír Vaščák. osobní stránky učitele z Moravy. The power of instruction is seldom of much efficacy except in those happy dispositions where it is almost superfluous. Edward Gibbon (1737-1794) Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých, poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak.
 3. regulácie vlhkosti vzduchu má v krytých kúpaliskách. Existujú tri spôsoby udržiavania vlhkosti vzduchu v norme: o V zime zvyčajne zohrievaný vonkajší vzduch je pustený dovnútra, takýmto spôsobom je vyvážená vlhkosť vzduchu. o V lete, keď je vonku relatívna vlhkosť vzduchu v norme, vlhkosť vo vnútri je regulovaná vetraním
 4. Absolutní vlhkost vzduchu je 8. Molekulová fyzika a termika . Základy fyziky vlhkého vzduchu přehledně a srozumitelně, Problémy. Měrná vlhkost vzduchu říká, kolik gramů vody jsme nastrkali do jednoho . Množstvo vodnej pary vo vzduchu sa mení miestom a . O jeho vlhkost, tedy vlastně o větrání, se tehdy musíme starat
 5. jeho relativní vlhkost klesá na 33%, v případě,ženenísoučasnězvlhčován. větránív horkémlétě Má-li např. depozitární místnost T=20°C a venkovní vzduch T=30°C a 60% relativní vlhkosti, pak se vzduch, který pronikne dovnitř, ochladí na 20°C a tím dojde k zvýšení vlhkosti na 100%. Přebytečnávlhkost zkondenzuje
 6. Vzduch má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě, tak i v živých organismech. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko
 7. Pro měření vlhkosti vzduchu Vlasový vlhkoměr. Klasická konstrukce vlhkoměru je založena na hygroskopických (schopnost pohlcovat a udržovat vlhkost) vlastnostech lidských vlasů.Ty mění svou délku v závislosti na vlhkosti.Základem přístroje je několik odmaštěných vlasů (nejvhodnější jsou přírodně blonďaté vlasy), které jsou v přístroji napnuty tak, aby k nim.

Vlhkost v bytě je nutná, ale je třeba ji mít v optimálním rozmezí 40-60% relativní vlhkosti vzduchu. Naštěstí dnes je již celá řada způsobů jak toho cíle docílit a existují i poměrné levné měřicí přístroje které nás předem upozorní, když je vlhkost vzduchu nižší či vyšší Vlhkost vzduchu. Vzduch obsahuje vždy ve svých dolních vrstvách vodní páry . Vodní pára se dostává do atmosféry jednak vypařováním vody z povrchu moří, řek, rybníků a jezer, ale i třeba dýcháním rostlin. Všechny tyto jevy pozorujeme u zemského povrchu. Proto není překvapující, že u povrchu Země je vodních par v.

Vlhký vzduch, Izobarické změny stavů vlhkého vzduchu Pro nasycený vlhký vzduch ϕ=1: vv vp vp p p p x x − ′′ ′′ = ′′=0,622 (11) Je-li měrná vlhkost vzduchu x > x′′ je vzduch parami přesycen ( heterogenní směs). Když teplota přesyceného vzduchu je t > 0 °C, - skládá se vzduch z 1 kg suchého vzduchu, xx. Aneb vlhkost z pohledu fyziky. Jedna věc je kolik vody houba (vzduch) nasaje, druhá věc je, jak moc je nacucaná. U vlhkosti nás zajímá většinou to druhé, tedy kdy pohár vzduchu přeteče. Proto máme několik různých vlhkostí. Absolutní vlhkost - je skutečné množství vody ve vzduchu Fyzika, příklad na určení absolutní a relativní vlhkost vzduchu Dobrý den, potřebovala bych poradit s příkladem: Při teplotě 25°C prošel trubicí s hydroskopickou látkou vzduch o objemu 3 m3, čímž se hmotnost hydroskopické látky zvětšila o 42 g STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty 4 relativní vlhkost vnitřního vzduchu rosný bod [°C] 0 5 10 15 20 25 30 Graf 1: Křivky znázorňují růst plísní na tapetách v závislosti na vlhkosti a teplotě povrch

Příklad (Fyzika) Ve třídě o rozměrech 12,8 x 6,7 x 4,2 [m] je při teplotě vzduchu 20 °C relativní vlhkost φ = 69 [%]. a) Určete hmotnost vodní páry obsažené ve vzduchu ve třídě. b) Určete relativní vlhkost a hmotnost kondenzované vody, když teplota ve tříděpoklesne na 10 °C Tabulka uvádí Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa, konkrétně to jsou měrná hmotnost, měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti, dynamická viskozita, kinematická viskozita, Prandtlovo číslo a součinitel objemové roztažnosti

Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu - vzduch obsahuje vodní páru, která se do něj dostává vypařováním (z půdy, vody, rostlin) Absolutní vlhkost vzduchu - hmotnost vodní páry obsažené ve vzduchu o objemu 1 m3 Relativní vlhkost vzduchu - získáme ji, když absolutní vlhkost vzduchu vydělíme absolutní vlhkostí za dané teploty Má-li venkovní vzduch absolutní vlhkost 4 g/m 3 a chceme-li, aby měl po ohřátí na 22 °C relativní vlhkost alespoň 40 %, musíme dodávat další téměř 4 g/m 3, čili celkem asi 0,2 kg/h. Tolik dodává pět osob, jsou li v bytě trvale přítomny

Výuka chemie, fyziky a matematiky na ZŠ Mohelno. F9 - prezentace (Vlhkost vzduchu. Kapalnění vodní páry v ovzduší) zpět. Vlhkost vzduchu. Kapalnění vodní páry v ovzduš Trocha fyziky nikoho nezabije. Stlačený vzduch a vše kolem něj je z velké části fyzika. Teplota, tlak, rosný bod, skoro jako předpověď počasí. Pokud jste si jistí, že přesně znáte význam pojmů jako tlakový rosný bod nebo relativní a absolutní vlhkost, gratulujeme. Vy ostatní čtěte dál. Vzduch je směs plynů Vlhkost vzduchu je důležitá charakteristická vlastnost vzduchu, patří např. k základním sledovaným meteorologickým veličinám. Vlhkost vzduchu je dána vodou přítomnou ve vzduchu ve formě vodních par. Do vlhkosti vzduchu tedy nezapočítáváme kapalnou nebo krystalickou vodu přítomnou ve vzduchu

Ontola > Fyzika > diskuze Anonym Pyqydaj. 25.12.2015 23:50 | Nahlásit. vlhkost vzduchu. teplý vzduch o teplotě t0=20 ∘C a relativní vlhkosti r0=40 % stoupá nahoru při suchoadiabatickém gradientu o velikosti G=1 ∘C/100 m. v jaké výšce se z tohoto vzduchu začnou tvořit oblaka (tzn. relativní vlhkost vzduchu bude r=100 %)?. Molekulová fyzika a termika. Absolutní vlhkost vzduchu je 8. Základy fyziky vlhkého vzduchu přehledně a srozumitelně, Problémy. Měrná vlhkost vzduchu říká, kolik gramů vody jsme nastrkali do jednoho. Množstvo vodnej pary vo vzduchu sa men. Relativní vlhkost -aktuální vlhkost ovzduší Teorie vlhkého vzduchu Molekulová hmotnost suchého vzduchu mA = 28,96 kg/kmol Molekulová hmotnost vodní páry mV = 18,02 kg/kmol Plynové konstanty mají hodnotu : rA = 287,11 J/kg.K rV = 461,50 J/kg.K Vyjádření vlhkosti vzduchu : Obsah vlhkosti ve vzduchu m ůže být r ůzný V poledne bude teplota vzduchu 23 °C a vlivem vaření (protože se nevětralo) vzroste relativní vlhkost vzduchu na 95%. Částečný tlak vodní páry dosáhne 2666,75 Pa (v 1m3 je kolem 20 g vzduchu). Jde o velice vysokou vlhkost, kdy začne vodní pára kondenzovat již na každém předmětu, jehož teplota je nižší jak 22,15 °C

Vlhký vzduch - teorie a veličiny Onlineschool

OBI - Pokojové rostliny

Vlhkosť vzduchu - fyzika Ťaháky-referáty

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11. Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku Protože relativní vlhkost vzduchu může činit maximálně 100%, znamená to, že vlhkost se ze vzduchu uvolní. Teplotu, při které činí relativní vlhkost vzduchu 100% a tím začíná uvolňování kondenzátu, nazýváme kondenzační teplotou. Kondenzační teplota vzduchu při 20 oC s 50% relativní vlhkosti leží na 9,3 oC Vlhčení je děj, při kterém zvyšujeme měrnou vlhkost vzduchu. Ukážeme si jak určit měrnou vlhkost a entalpii vzduchu po vlhčení vodou nebo parou Tematické zaměření: vlhkost vzduchu Úloha 1 Za letního dne před bouřkou byla při tlaku p = 100kPa a teplotě t = 30 C naměřena hustota vlhkého vzduchu (tj. hustota vzduchu a vodní páry v něm obsažené dohromady) % = 1140g·m−3. Najděte poměr dílčích tlaků vodní páry a samotného suchého vzduchu za těchto podmínek

Vlhkost vzduchu - Ahlborn.cz, Almemo - flexibilní systém pro každou měřící úlohu. Kompletní sortiment Určeno profesionálům i kutilům Servis Osobní předveden Mezi lidem potápěčským koluje ohledně vlhkosti vzduchu v lahvích a automatikách spousty zaručených pravd, které jsou však více pověrami, než fyzikální realitou. Pokusil jsem se spočítat, co se opravdu stane na cestě 1 m 3 vzduchu o běžné vlhkosti od sání kompresoru k náustku plicní automatiky Stavová rovnice ideálního plynu: 2. Odvoďte číselnou hodnotu a rozměr mollové plynové konstanty R m . Řešení: Tabulková hodnota R m = 3,31441J.K -1 .mol -1 . Rozdíly jsou způsobeny různým zaokrouhlením vstupních hodnot. 3. Zjistěte kolik molekul obsahuje 1 cm 3 libovolného plynu za normálních podmínek

Sublimace, vlhkost vzduch

 1. áře, připlavili jsme pro Vás poslední sérii v letošním školním roce
 2. Vlhkost v bytě je nutná, ale je třeba ji mít v optimálním rozmezí 40-60% relativní vlhkosti vzduchu. Naštěstí dnes je již celá řada způsobů jak toho cíle docílit a existují i poměrné levné měřicí přístroje které nás předem upozorní, když je vlhkost vzduchu nižší či vyšší
 3. Jedná se o fyzikální veličiny, se kterými se seznamují žáci gymnázia. Absolutní vlhkost Absolutní vlhkost udává hmotnost vodní páry v metru krychlovém vzduchu. Vypočí-táme ji pomocí vztahu , kde m je hmotnost vodní páry a V je objem vzduchu. Jednotkou je . Absolutní vlhkost za daných podmínek může nabýt své maxi
 4. Například 1 m3 vzduchu o teplotě +22°C může pojmout maximálně 19,4 g vodní páry. To je tzv. absolutní vlhkost vzduchu v g/m3. Tento stav maximálního nasycení vzduchu určité teploty vodní párou (tj. pro +22°C je to právě 19,4 g/m3) je nazýván 100% relativní vlhkost vzduchu dané teploty
 5. W vlhkost dřeva v [%] Výsledek zkoušky vlhkosti se uvede s přesností na 1,0 %. Hygroskopicita a rovnovážná vlhkost Hygroskopicita (navlhavost) - je schopnost dřeva pohlcovat ze vzduchu vodní páry. Vlhkost dřeva časem ustálí na tzv. rovnovážné vlhkosti, která závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu. Tomuto stavu říkáme stav.
 6. Metody dálkové detekce RNDr. Milan Šálek Český hydrometeorologický ústav salek@chmi.c
 7. lehkÝ dotek fyziky vlhkost vzduchu v prŮbĚhu roku zÁvisÍ na klimatickÝch podmÍnkÁch (relativnÍ vlhkost + teplota vzduchu) venkovnÍ vzduch:nejvĚtŠÍ vlhkost → ervenec (teplÝ vzduch pŘijÍmÁ vÍce vlhkosti neŽ vzduch studenÝ). s klesajÍcÍ teplotou se sniŽuje obsah pÁry, ÚmĚrnĚ tomu se sniŽuje

ple, vzduch naplněný vlhkostí, tvoří pak na jeho ploše kondenzát - jedno, jestli se jedná o brýle nebo lahev piva z lednice, fyzika funguje vždy. Vzduch přijímá vlhkost. Čím je vzduch teplejší, tím více vody ve formě vodní páry může vázat - a naopak - čím je vzduch chladnější, tím menší je schopnost vázat. dva rovnoběžkové pásy sníženého tlaku podél 60°. součástí je především tzv. Islandská tlaková níže, Aleutská tlaková níže. Tlaková níže a tlaková výše patří mezi tzv. tlakové útvary. Jako tlakové útvary označujeme části tlakového pole atmosféry s charatkeristickým rozdělením tlaku a proudění vzduchu Stavební fyzika a princip posuzování stejná, protože teplý vzduch obsahuje více rozptý-lené vlhkosti než vzduch studený. U vnitřních izolací dochází k největšímu teplotnímu rozdílu v izolační vrstvě. Především v zimním období je postup vod Příklady přístrojů MOIST 210 a MOIST 350. Mikrovlnný vlhkoměr MOIST 210 a MOIST 350 jsou unikátní přístroje pro nedestruktivní měření vlhkosti materiálů do hloubky až 80 cm. Díky těmto přístrojům je možné snadno měřit vlhkost způsobenou špatnou izolací proti vlhkosti, vzlínáním, zatečením, prasklými rozvody vody, dlouhodobou kondenzací na povrchu a podobně Publikace Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi, ISBN 978-80-214-4879-7. Autoři: Milan Ostrý, Roman Brzoň

***Vodní pára v atmosféře - Fyzika :: ME

Vodní pára a vlhkost vzduchu Příklad: (vlhkost vzduchu)-určete absolutní vlhkost vzduchu Φv místnosti o objemu V při dané teplotěT a relativní vlhkosti ϕ, a množství vody ∆m, kterou musíme odpařit, aby se vzduch nasytil vodními parami M =18⋅10−3 kg/mol t =20oC =2,4⋅103Pa pn V =100 m3 ϕ=60% RT M m pn = = Relativní vlhkost vzduchu p ři této teplot ě je 4,8 100% 51% 9,4 ϕ= ⋅ . Relativní vlhkost vzduchu se dá m ěřit nap ř. vlasovým vlhkom ěrem. Ten je založen na jevu, že lidský vlas zbaven tuku m ění p ři zna čné vlhkosti svou délku. Vlas se vede p řes kladku opat řenou ru čičkou. Ta ukazuje na stupnici relativní. Molekulová fyzika a termika; Vlhkost vzduchu. Vendula Staňková. Kolik je vlastně vody ve vzduchu za deště nebo za mlhy? A co ve slunečný den? Může být vzduch úplně ve volné přírodě úplně bez vodní páry? Žáci za různých typů počasí změří relativní vlhkost. Zjistí jaké prvky počasí mají největší vliv na. Sůl, kterou používáme v kuchyni, nazývaná též chlorid sodný, je docela zajímavá věc, o které se v cyklu Zábavná fyzika psalo již několikrát. Podíváme se, jak sůl dokáže přitahovat vlhkost ze vzduchu. celý článe :: Aktuální situace >> Aktuální stav počasí >> Česká republika >> Stanice >> Profesionální stanice >> Tabulky >> Tlak vzduchu Zobrazeni vystrah Při nahrávání obsahu došlo k problému

Vodní pára v atmosféře - FYZIKA 00

Fyzika Optika Spektroskopie. A warm welcome to you! Nově vyvinutý měřicí přístroj měří aktuální vlhkost vzduchu a aktuální teplotu vzduchu pomocí integrovaného, rychle reagujícího čidla. Dobře čitelný LCD displej je vybaven automatickým podsvícením, které se samo aktivuje při nízkém jasu pomocí fotodiody.. Fyzikální stav atmosféry se vzájemným působením atmosféry (plynného obalu Země) a zemského povrchu a vlivem vnitřních dějů neustále mění. Soubor meteorologických prvků charakterizuje počasí Definice Mezi základní a nejdůležitější meteorologické prvky řadíme: teplota vzduchu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu a výpar. 80 % rel. vlhkost při -10°C = 1,7 g/m3 1,7 g/m3 = 9,9 % rel. vlhkost při 20°C 7 STAVEBNÍ FYZIKA Klima v interiéru Nezdravé klima v interiéru v zimě Suchý chladný vzduch proniká spárami v nekontrolovatelném množství Příliš nízká relativní vlhkost vzduchu je nepříznivá pro zdraví a příjemný poci Jak se tvoří vzdušná pohoda Vytváří ji více faktorů a nutno dodat, že se rádi navzájem ovlivňují. O tom ale později. Nejsilnějšími faktory jsou teplota, proudění vzduchu - průvan, čistota vzduchu včetně obsahu kyslíku (chemická, fyzikální, biologická), a vlhkost vzduchu. Silnější odchylku od optimální hodnoty poznáte i sami bez měření

12. 12. 2017 13:52:05. V tomto článku zkusím vysvětlit, jak funguje větrání z pohledu snižování relativní vlhkosti. Trochu praktické fyziky pro zimní období. Po aktivním zateplování našich domů a bytů, výměně oken a dveří vyvstal nový problém, kterým je zabezpečení výměny vzduchu - větrání. Pokud jej. Běžné hodnoty relativní vlhkosti jsou 50 - 60 % při teplotě 20 - 21 °C. Při vyšších teplotách je nutné důsledně dodržovat režim větrání. Pro vznik negativních projevů vlhkosti jsou důležité 3 fyzikální veličiny: relativní vlhkost vzduchu, teplota vnitřního vzduchu a teplota povrchu zdiva Udáva pomer skutočnej absolútnej vlhkosti vzduchu k absolútnej vlhkosti, aká by bola pri danej teplote vo vzduchu nasýtenom. Obvykle sa vyjadruje v % a popisuje stupeň nasýtenia vzduchu vodnou parou. Popisuje ju vzťah: r= e E 100 %. •Sýtostný doplnok - charakteristika vlhkosti vzduchu daná rozdielom maximálneh

Ideální vlhkost vzduchu v bytě a domě Philip

Jak sklepy zbavit vlhkosti. Sklep se můžeme pokusit zbavit nežádoucí vlhkosti více způsoby. Bohužel účinné stavební zásahy jsou zde velmi omezené, proto se sanace omezují především na principy fyzikální a chemické. Z mechanických zásahů lze zkusit drenáže, které budou vodu odvádět z okolí domu do drenážního. Relativní vlhkost vzduchu je: hmotnost vodních par v jednotce objemu poměr teploty vzduchu a maximální možné vlhkosti vzduchu při této teplotě poměr mezi danou absolutní vlhkostí vzduchu a maximální možnou absolutní vlhkostí vzduchu při téže teplotě udávána v jednotkách kg . m^3 . K Vlhkosť vzduchu. Vlhkosť vzduchu je daná množstvom vodných pár, ktoré sa nachádzajú v určitom objeme vzduchu, ktoré sa doň dostávajú odparovaním z vodných plôch, rastlín a živočíchov. Je to faktor veľmi premenlivý a je funkciou teploty. Existujú dve hlavné formy vlhkosti vzduchu, a to: absolútna vlhkosť vzduchu - je. 32 k 9 8 z/ Werkskalibrierschein e rel. vlhkost vzduchu: e / 1 / (GMH 3350): m rstellung I).ist die dieses n r r ist . 0Bn r 2 r r 6 f e o,. 3 3 n rden. s 3 e s. ltigkeit. . Torricelliho pokus s vodou Vlhkost vzduchu: Jméno a příjmení: Podpis vyučujícího: Spolupracoval: Úkol č. 1: Pokus: Sklenice s papírem Pomůcky: pohlednice, sklenice s 0,5 dl vody, fotoaparát Postup práce: 1. Sklenici naplníme až po okraj vodou. 2

Mikroklimatické parametry (teplota, relativní vlhkost vzduchu a jeho proudění) spolu s teplotou okolních ploch ovlivňují stav tepelné pohody člověka. Pro její hodnocení používáme tzv. výslednou nebo operativní teplotu. Ne vždy je tepelná pohoda dosažitelná. V takových případech řešíme krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce při tepelné nebo chladové zátěži a) teplotě a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu (θ i, φ i). b) teplotě a relativní vlhkosti venkovního vzduchu (θ e, φ e). c) skladbě střešního pláště (materiály, jejich tloušťky a pořadí vrstev), která následně ovlivňuje průběh teplot a parciálních tlaků vodní páry uvnitř skladby střechy 5 Př. 9: Při teplot ě 25 C° se hmotnost hygroskopické látky zv ětšila po pr ůchodu 5m 3 o 45 g. Ur či absolutní a relativní vlhkost vzduchu. Hustota syté páry se udává v g m⋅-3 ⇒ hmotnost nebudeme p řevád ět. 45 g m 9g m-3 -3 5 m V Hustota syté páry p ři 25 C° je 23g m⋅-3. Jedná se o fyzikální veličiny, se kterými se seznamují žáci gymnázia. Absolutní vlhkost Absolutní vlhkost udává hmotnost vodní páry v metru krychlovém vzduchu. Vypočí-táme ji pomocí vztahu , kde m je hmotnost vodní páry a V je objem vzduchu. Jednotkou je . Absolutní vlhkost za daných podmínek může nabýt své maxi Čím teplejší vzduch tím více vody pojme. Tedy i vzduch se 100% vlhkostí po zahřátí pojme další vodu a ohřátím se mu sníží vlhkost. Naopak vlhký vzduch po zchlazení pome mnohem méně vody, a to ani tu co je v něm už je a vlhkost se srazí (proto za vyšší vlhkosti voda kondenzuje třeba na okně - nejjstudenějším.

Základy fyziky vlhkého vzduchu přehledně a srozumitelně

 1. 2) Vlhkost vzduchu K popisu vlhkosti vzduchu používáme více veličin. První z nich je relativní vlhkost vzduchu [-] nebo [%]. Při hodnocení konstrukcí pro nás bude okrajovou podmínkou relativní vlhkost venkov-ního vzduchu e [%] a vnitřního vzduchu i [%]. Na úrovni budov platí analogická úvaha jako u teploty
 2. Vybavení / Učebna fyziky. Učebna Fyziky. Nevěřte tomu, kdo říká, že použití počítače nemůže souviset se základními přírodními zákony. Právě proto naše škola zakoupila pro výuku předmětu Fyzika vybavení od firmy Vernier. Vlhkost vzduchu: 55
 3. vodní pára, vzduch, fyzika atmosféry, hydrometeorologie. Alternativní vyhledávání: vlhkost vzduchu » velikost vzduchu Výsledky 1 - 11 z 11 pro vyhledávání 'vlhkost vzduchu', doba hledání: 0,06 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Air temperature and humidity conditions of the bottom of the Macocha abyss and the Pustý.
Kvalita vnitřního vzduchu v koupelnách - TZB-info

Stavební fyzika Sekce věnovaná informacím o denním světle, jeho návrhu a legislativních požadavcích, energetické efektivitě, větrání a informacích o střešních oknech VELUX z pohledu akustiky. stínicí technikou a vlhkostí a vlhkost a rychlost proudění vzduchu jsou ovlivňovány větráním Měřením teploty a vlhkosti vzduchu a koncentrace CO 2 lze: stanovit kvalitu vnitřního prostředí a kvalitu větrání v obytných i kancelářských budovách zjistit zvýšenou vlhkost v domech, která vede k tvorbě plísní (zde se měření vlhkosti obvykle kombinuje s termovizním měřením

Dostatečná vlhkost vzduchu na pracovišti Předmluva Správná vlhkost vzduchu se rozhodující měrou podílí na různých situacích každodenního života - v prostředí obchodů a kanceláří stejně jako v soukromých obytných prostorech. Význam obsahu vlhkosti ve vzduchu je natolik důležitý, ž Vzduch tedy musí difundovat přes zateplovací systém, aby mohl umožnit odpaření vody ze zdiva. Zateplovací systém tedy možnost odpaření vlhkosti fasádou buď znemožní, nebo značně ztíží. Tím se odklání vzlínající vlhkost do vyšších pozic a do interiéru Přístroj snímače kvality vzduchu 1032-0-0518 v nabídce ABB s.r.o., Elektro-Praga nepřetržitě měří a zobrazuje čtyři fyzikální veličiny, které vypovídají o kvalitě vzduchu v místnosti: koncentraci CO 2 (500 - 2 000 ppm) relativní vlhkost vzduchu (20 - 80 %) prostorovou teplotu (0 - 35 °C) tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa Hustotu vzduchu dále ovlivňuje jeho vlhkost. Podle obsahu vlhkosti dělíme vzduch na suchý (bez obsahu vody) - s obsahem dusíku, kyslíku a malého množství dalších plynů. Vlhký vzduch, který obsahuje nějakou vodu, ale ne její maximální množství ve vztahu k určité teplotě Sborník z konference Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8. Kolektiv autorů

Vondřejcová K

Vlhkost vzduchu a její měření - TZB-inf

Změny vlhkosti papíru způsobují také nevhodné podmínky ve skladu papíru. Zde máme na mysli příliš nízkou (pod 45 %) nebo naopak příliš vysokou (nad 60 %) hodnotu relativní vlhkosti vzduchu. Pokud hovoříme o činitelích stojících za změnou vlhkosti papíru, nesmíme zapomenout ani na samotný proces ofsetového tisku Ačkoli se vysoká vlhkost projevuje mnohdy nenápadně, může značně znepříjemnit váš život. Pocit špatného vzduchu v interiéru, mokré mapy na stěnách, případně pohled na vlhkoměr, napoví, že něco není v pořádku. Proč je nadměrná vlhkost doma takový problém? Ohrožuje zdraví, má negativní ekonomické dopady a nepřízniv

Fyzikální vlastnosti vzduchu - QPR

 1. Optimální vlhkost je důležitá z hygienických důvodů a z hlediska vlastností hygroskopických materiálů. Správná vlhkost vzduchu je rozhodující i v technologických provozech a laboratořích, pro snižování elektrostatického náboje, zachování vlastností produktů i surovin a snižování prašnosti
 2. Absolutní vlhkost . Absolutní vlhkost udává hmotnost vodní páry v metru krychlovém vzduchu. Vypočítáme ji pomocí vztahu \(\Phi=\frac{m}{V} \), kde m je hmotnost vodní páry a V je objem vzduchu. Jednotkou je kg·m-3. Absolutní vlhkost za daných podmínek může nabýt své maximální hodnoty \(\Phi_m\)
 3. Přívod vzduchu v závislosti na vlhkosti (jak to funguje)? Motorem výrobků s reakcí na vlhkost je vlhkostní čidlo. Toto čidlo je tvořené z polyamidových vláken, které detekují vnitřní relativní vlhkost vzduchu a určují množství přiváděného vzduchu do místnosti (čidlo využívá fyzikální jev prodlužování tkanin při zvýšené vlhkosti vzduchu a zkracování.
 4. Druh. Čističky vzduchu se používají na čištění vzduchu v pokojích proti bakteriím, pylům apod. Čističky s ionizátorem doporučujeme vybírat s ohledem na citlivost vašich blízkých na ozon, který v malých dávkách vypouští. Zvlhčovače se používají především v zimním období, kde se v místnostech topí, a tím přirozená vlhkost klesá z původní 50 % na 20 %.
 5. Molekulová fyzika a termika Webová sbírka řešených
Rosný bod fyzika | rosný bod (teplota rosného bodu)echo Způsobit Vlhkost vzduchu asfaltový protiradonový pásSenzor teploty a vlhkosti vzduchu DHT12 | PTshop