Home

Pracovní list opakování kosterní soustava

SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Svalová kosterní soustava * Opakování Zopakujte si základní svalové skupiny: svaly hlavy a krku svaly hrudníku svaly břicha svaly zad a šíje svaly končetin SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Svalová kosterní soustava * Přiřazování pojmů Abdukce Addukce Flexe Kontrakce Extenze. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Hodina je vytvořena tak, aby každý vyučující si ji mohl doplnit, popřípadě zjednodušit. Na konec hodiny je vhodné zařadit opakování na probrané učivo. K opakování by měl být použit školní obraz kostry, na kterém by žáci popsali základní stavbu lidské kosterní soustavy

Opěrná soustava. Lebka - puzzle (04_Pr8_multi) Typy kostí - třídění (05_Pr8_multi) Kostra člověka - popis (06_Pr8_multi) Kostra končetin - třídění (07_Pr8_multi) Kostra - křížovka (08_Pr8_multi) Opěrná soustava - pracovní list - doc - pdf (04_Pr8_doc) Opěrná soustava - prezentace (47_Pr8_multi) Kostra - páteř - test (09. IKAP 433 Kosterní soustava (8. A) 13. 10. 2020. Žáci měli v rámci projektové hodiny s názvem Kosterní soustava při opakování probrané látky pracovní list. Hlavním zdrojem informací byla prezentace, která popisovala kosterní soustavu a její části. Informace mohli žáci vyhledat také na internetu

Kosterní soustava tvoří oporu těla a klouby umožňují pohyb. Ale teprve svaly (kosterní svalstvo) umožní aktivní pohyb. 2. Jak dělíme svaly V těle máme 3 různé druhy svaloviny, které se liší stavbou. Rozlišujeme svaly příčně pruhované (neboť pod mikroskopem se zdají být žíhané; kosterní svalstvo), svaly hladk Pracovní list k opakování - trávicí soustava - zde - nic neposílat! Laboratorní práce k ohodnocení - zde - termín zaslání 22. 3. Týden od 8. 3. - 12. 3. - o nline hodina - pátek - 10:55-11:40 - vše si řekneme v hodině. Budeme probírat: Dýchací soustava - str. 74-77. Prezentace - zde - zápis je v prezentaci, zapsat do.

Lidské tělo | KNIHCENTRUM

DUMY.CZ Materiál Kosterní soustava - závěrečné opakován

  1. Materiály pro žáky Z
  2. Pracovní list k opakování - dýchací soustava - zde - nic neposílat! Pracovní list k opakování - trávicí soustava - zde - nic neposílat! Laboratorní práce k ohodnocení - zde - termín zaslání 22. 3. Týden od 8. 3. - 12. 3. - online hodina - čtvrtek - 8:00-8:45 - vše si řekneme v hodině
  3. Op ěrná soustava 1 Řešení: 1. Uve ď dlouhé kosti horní kon četiny: kost pažní, kost loketní, kost v řetenní 2. Uve ď dlouhé kosti dolní kon četiny: kost stehenní, kost lýtková, kost holenní 3. Z kolika částí se skládá páte ř, uve ď jednotlivé části a po čet jejích obratl ů: 5 část
  4. Pracovní list - opěrná soustava - horní a dolní končetina: Active Inspire: Opěrná soustava - test: PowerPoint: Oběhová soustava - krevní oběh: Opakování - kosterní soustava: PowerPoint: Onemocnění a vady kosterní a svalové soustavy: PowerPoint: Lékařské obory: PowerPoint: Biologické obory: PowerPoint: Etologie
  5. ulé hodiny. 2) pracovní list. 3) vytvoření tabulky do sešitu - nakopírované v sešitě. 4) nalepení do sešitu a vypsání s pomocí učebnice
  6. Kosterní a svalová soustava - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Opakování: TRÁVICÍ SOUSTAVA. Pracovní list vytiskni, vyplň a nalep do sešitu nebo napiš správné odpovědi. Test Alf Trávicí soustava - prověrka! Udělej po důkladném zopakování,otázky jsou časově omezené! Máš jeden pokus, po otevření musíš dokončit, nastaven do 31. 5. Nové učivo: VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 1. zařaď správně člověka 2 Ochrana zdraví 3 popis kostry 4 popis horní končetiny 5 popis dolní končetiny 6 popis lebky 7 popis hrudníku 8 Hra běhavka OCHRANNÉ KRÉMY 9 pohybová soustava PL 10 řídicí soustava, smysly 11 řídicí soustava orgány + člověk 12 dýchací soustava PL 13 Dýchací soustava orgány + člověk 14 vylučovací.. Žáci prokazují své vědomosti z učiva vylučovací soustava v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních třech snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních snímků PRACOVNÍ LIST - POHYBOVÁ SOUSTAVA. Podtrhni správnou odpověď: Základem pohybové soustavy jsou svaly hladké/ příčně pruhované. Kosterní svaly jsou složeny z jednotlivých svalových buněk/ tkání a upínají se na orgány/ kosti. Srdeční svalovou tkáň můžeme/nemůžeme ovládat vlastní vůlí

Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony. Kostra je soustava propojených kostí do jednoho fungujícího celku. V kostech (dřeni) dochází k Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Přírodověda 4.-5. ročník. Zde pro Vás máme připraveny soubory v pdf formátu vztahující se k učivu přírodovědy ve 4. a 5. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona Opakování z 5. ročníku pracovní list - opkování z 5. ročníku Word 5 4 67 VY_52_INOVACE_02_11 Přírodopis 8. kosterní svalstvo výklad učiva PowerPoint 8 6 Genetika pracovní list - pohlavní soustava a vývin Word 5

Opakování vyjmenovaných slov po P 3. UČÍME SE ČESKY 3.tř. Vyjmenovaná slova po B Kosterní soustava 5. tř. Lidské tělo 5. tř. Kožní soustava 5. tř. Trávicí soustava Hustota látky - pracovní list 6. tř. Výpočet hmotnosti tělesa 8. tř. Výpočet výkonu 8. tř. Výpočet tepl Rozmnožovací soustava - pracovní list 32. pracovní list . Stupeň: Základní 1. stupe. Název práce: Rozmnožovací soustava - pracovní list (křížovka) Předmět: Zdravotní nauka Ročník: 1. Studijní obor: Sociální činnost 74-41-M/01 Časová dotace: 10 minut Vzdělávací cíl: Žák upevní získané vědomosti, rozvíjí. • pracovní list 2 • pracovní list 3 • pracovní list 4 • pracovní list 5. Německý jazyk • pokyny • audio stopa 53 • audio stopa 54 • audio stopa 55 • online-hodina 19.10.2020. Přírodopis • Svalová soustava • Kostra opakování (doplňovačka) Seminář a cvičení z Př • Fotosoutěž 2.kolo Pracovní list bude sloužit žákům při závěrečném opakování. Zná rozdělení pravěku, používané nástroje a zbraně, materiály ke stavbě pravěkého obydlí, orientuje se ve způsobu života pravěkého člověka. 724 stažení Základní 1. stupe

DUMY.CZ Materiál Kosterní soustava - opakován

SVALOVÁ SOUSTAVA - PRACOVNÍ LIST (vlep do sešitu) Author: Zuzana Kruťová Last modified by: reditelka Created Date: 2/24/2014 9:46:00 PM Company: osobní Other titles: SVALOVÁ SOUSTAVA - PRACOVNÍ LIST (vlep do sešitu 4 OBSAH TRÁVICÍ SOUSTAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Osud sousta. Anotace: Text je určen k ověřování vědomostí žáka, charakteristiky kosterní soustavy. Může sloužit také jako pracovní list k samostatné práci žáka či opakování učiva

DUMY.CZ Materiál Kosterní soustav

nalepit si pracovní list nebo překreslit a přepsat, případně nechat v sešitě 1 volnou stránku a pracovní list předám ve škole Opěrná soustava = kostra - umožňuje pohyb - je oporou těla - chrání vnitřní orgány - upínají se na ní kosterní svaly - uvnitř kostí v kostní dřeni vznikají krevní buňk Pracovní list slouží jako opakování kapitoly kosterní soustava člověka. Je určená zejména pro studenty připravující se na maturitu z biologie. Časový rozsah: 30 minut Zdroje: na konci Doplňte text Materiály a soubory. Tábor leták 2020.doc. 142 kB. Kosterní a svalová soustava - řešení.pdf. 205 kB. Kosterní a svalová soustava.pdf. 185 kB. Shoda Př s několikanás. Po- nalepit do sešitu.jpg

Kosterní a svalová soustava Pracovní list - Vylučovací soustava 08. 2011: 7934: Vylučovací soustava 2,43 MB Mgr Elena Sobotková: 27. 07. 2011: 11036: Oko - opakování. Úkol: Kosterní soustava - opakování - pracovní list Učebnice Přírodopis 7 pro základní školy nakladatelství SPN K opakování a procvičování učiva zasílám odkaz Poslední týden jsme věnovali opakování učiva. Přikládám poslední zápis tohoto roku:8_svalová soustava zápis.docx (264.01 kB) HEZKÉ PRÁZDNINY!!! 14. 6. - 18. 6. 2021. Tento týden jsme se věnovali opakování kosterní soustavy. Ve skupinkách jsem si popsali kosti horní a dolní končetiny. Poslední týden budeme věnovat. Písemné opakování bude sudo a lichokopytníci, primáti, savci našich ekosystémů, učebnice str.27 až 34. Nezapomeňte na projekt - BIOMY, který bude součástí hodnocení - podstatně ovlivní známku na vysvědčení. Datum odevzdání - 3.1.2013. 13. Člověk - podstata a původ 14. Člověk - soustava kosterní 15. Člověk.

Kosterní soustava člověka-křížovka (doc) Důkaz slepé skvrny a paobrazy (doc) Zrakové klamy (ppt) Lidské rasy (ppt) Ploštěnci (riskuj) (ppt) Mekkýši, kroužkovci (doc) Ostnokožci (zip) Strunatci-úvod (ppt) Paryby (ppt) Paryby - pracovní list (doc) Ryby (ppt) Rozmnožování ryb - pracovní list (doc Opakování učiva - kůže - pracovní list na teams. Opakování učiva - soustava vylučovací, trávicí, cévní, dýchací, krevní oběh, svaly, kosti... učivo na 4. 5. 2021. Prostuduj si učebnici str. 45, 46 a 47. na online hodině vás čeká opakování z kosterní soustavy. Koukněte na to a naučte se. Na online hodině při. Připrav výukový plakát Téma : Proč je důležitá kosterní soustava (kostra). To už všichni víme, tak je to skutečně jen opakování. Strana 47/ cv. 3a), 3b) K tomu v pracovním sešitě udělej stranu 38. V příloze je pracovní list - vytvoř otázky - pomocí Do / Does . a otazníku ale to už víte . Dýchací systém - opakování. Pracovní list VY_52_INOVACE_P8_15.doc: P8: Trávící systém : VY_52_INOVACE_P8_16.pptx : P8: Trávicí systém - opakování. Pracovní list : VY_52_INOVACE_P8_17.doc: P8: Výživa, složky potravy : VY_52_INOVACE_P8_18.pptx : P8: Vylučovací systém : VY_52_INOVACE_P8_19.pptx : P8: Vylučovací systém.

Základní škola Habartov Karla Čapka 119, okres Sokolov Tel.: +420 352 692 54 Pracovní list 3 - Kosterní soustava. 16. Téma 1: Pozorování a popis kostry. 16. Téma 2: Důkaz chemického složení kostí. 18. Pracovní list 4 - Svalová soustava a zátěžové testy. 19. Téma 1: Svalová soustava. 19. Téma 2: Tepová frekvence a zátěžové testy. 22. Pracovní list 5 - Cévní soustava 1. 25. Téma 1. Pracovní listy. Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Dějepis Environmentální výchova Hudební výchova Chemie Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodopis Přírodověda Ruský jazyk Vlastivěda Výchova k myšlení v evroých a globálních souvislostech Výchova. Pracovní list naleznete: MS Teams - Týmy - Prvouka 2.B - Soubory - Výukové materiály - Den matek-pracovní list. Společné povídání k cvičení číslo 1. Cvičení 2 a 3 jsou dobrovolné. Následně jsme si vysvětlili pojem rodokmen. Cvičení 4 a 5 jsme začali během výuky - dodělat za DÚ M geometrie- pracovní sešit str. 43, cv. 4, 5, 6. PŘV- pracovní list v Materiály a soubory- kosterní a svalová soustava. 8.6. ČJ- zápis opakování pravopis mě/mně ve slově (do školního sešitu v Materiály a soubory) PS malý str. 24- celá. M- procvičování desetinných čísel- přílohy v Materiály a soubory. 1.6 - 5.6. 5.6

Kostra - pracovní list Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Tělesná výchova Cílová skupina: 1. ročník oboru ošetřovate Téma: mízní soustava; Úkoly: Odevzdat práci z online hodiny do zadání! Samostatnou práci tento týden mít nebudete, ale dopište si poznámky a pracovní sešit. Příští hodinu píšeme test!!! - buňka, tkáně, kosterní, svalová a oběhová soustava! Týden 5. - 9. 4. Téma: cévní soustava; Úkoly: pracovní list - v zadání. Kosterní soustava - stavba kostry člověka Nástroj byl použit v 8. ročníku v hodině přírodopisu. Vzhledem k tomu, že toto téma se probírá již v září, byl použit v rámci opakování daného tématu. Žákům byla promítnuta prezentace a látku si také připomněli při popisu modelu kostry člověka Pracovní list-hormonální soustava a etapy života (320.57 kB) Pošlete foto ke kontrole nebo doneste 17. 5. do školy. _____ Týden 3. - 7. 5. 2021 - školní. Téma hodin: Naše smysly, nervová soustava a hormonální soustava. Úkoly (pro nepřítomné žáky): PL, který dostanou děti ve škole, nebo mohu poslat k tisk VY_32_INOVACE_105 - Opakování jazykového učiva za 1. ročník - pracovní list VY_32_INOVACE_106 - Skladba - základní pojmy (prezentace) VY_32_INOVACE_107 - Skladba - určování větných členů, podmět a přísudek (prezentace

Př - online hodiny (út - 11:55, pá - 9:50) 1. 8.A a 8.C - v pondělí 9.11.2020 proběhnou zadané referáty, prosím, nezapomeňte na ně 2. První online hodinu budeme psát opakování z tkání a kosterní soustavy - opakování bud + celý týden do pracovního listu zapisujte co jíte a pijete příloha č. 5 zaslat na mail bicanova@zstsobra.cz do PO 14.12. v pondělí zkoušim trávicí soustavu-----2. a 3. hodina. Úvod: Opět si vemte pracovní list na Kostru člověka a procvičujte jednotlivé kosti a stavbu kostí a kloubů. Samostatná práce V 1. a 3. ročníku jsou součástí výuky i praktická cvičení.Jsou jedinečnou možností, jak lépe poznat a prozkoumat studované organismy, prakticky si ověřit teoretické znalosti, vyzkoušet si laboratorní techniku a zažít něco málo z BIOLOGIE na vlastní kůži Vajíčka hlístů jsou lehká a řadu let odolávají mrazu, suchu, chemikáliím Kosterní soustava člověka. předběžné termíny testů: vše závisí na epidemiologické situaci v ČR (včetně lebky) popis obr. z učebnice s. 17 - 19 - viz pracovní list. termín: 8.A - úterý 29.9.2020. 8.B - středa 30.9.2020. viz: nakopírovaný. Svalové barvivo, které váže kyslík, se nazývá a) hemoglobin b) myozin c) myoglobin 2. Stah svalu, při kterém zůstává délka stejná, ale napětí se zvyšuje, se označuje jako a) izometrick 37. Svalová soustava - - opakování, test kosterní soustava. s kosterní soustavou - pohyb, úpon svalu na kost - šlacha. asi 640 svalů

Kožní soustava - pracovní list 23 - 5. ročník . pracovní list. Stupeň: Základní 1. stupe. Kožní soustava je tvořena kůží, která pokrývá a chrání povrch těla. Hlavní význam kůže: * chrání tělo před pronikáním škodlivých látek, mikroorganismů a UV záření * obsahuje potní žlázy, které vylučují pot. Pracovní list je určen k opakování pojmů z kapitoly Oběhová soustava formou křížovky. List lze vytisknout nebo ho promítnout na tabuli a doplnit společně. Klíčová slova: oběhová soustava: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy.

Opěrná soustava - zshavl

IKAP 433 Kosterní soustava (8

Spoj arou, co k sobě patří. dutina ústní promíchání potravy se žaludeční šťávo - prezentace rozmnožovací soustava - pracovní list - 15) Opakování (2 vyučovací hodiny) - popis vyučovacích hodin - - osnova opakování - opakovací testík - písemná práce Rozmnožovací soustava: - Pohlavní orgány - Menstruace a ovulace. 12.týden Pracovní list - opakování generativní orgány do 3.4. 13.týden Pracovní list - PLOD do 3.4. 14.týden Herbář - teorie do 3.4. 15.týden Herbář - 10 rostlin do 24.4.2020 Poznámka: sledujte Vaši klasifikaci v bakalářích. Jestliže bude známka pro Vás nevyhovující ; Pracovní list - Cestou do školy květen 2020 12. Vylučovací soustava - test. Testové otázky z vylučovací soustavy. Opakování formou testových otázek, pojmy z vylučovací soustavy. Elena. Pracovní list - Vylučovací soustava. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. LES - rostliny a živočichové Prima MĚKKÝŠI pro 2. ročník Molekulární. Dýchací soustava - dokončení (pracovní list netiskni, jen vypracuj) 1. Co je to plícní ventilace? výměna mezi vnějším prostředím a krví 2. Dýchání má 2 fáze: vdech a výdech 3. Člověk nadechne asi 16-18x/min. a dítě 20-26x/min.Vyzkoušej si to

Přírodopis - Materiály do výuky - Třída 8

Evoluce orgánů a orgánových soustav u živočich . Fylogeneze dýchací soustavy. dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím 6 Trávicí soustava: 26. 7 Chrup: 20. 7 Nemoci trávicí soustavy: 16. 6 Ontogeneze člověka: 4 Trávicí soustava, také trávicí nebo gastrointestinální trakt, je soustava orgánů, které se podílejí na příjmu, zpracování a Pracovní list - Mamčin obličej. Dokresli mamince obličej, nezapomeň na obočí, řasy, ať máš mamku v plné kráse , vybarvi a podepiš . Author: Jana Created Date: 04/25/2020 11:46:00 Last modified by Pracovní list - TRÁVICÍ SOUSTAVA 1

Testy - přírodopis - Materiály pro žáky Z

Přírodopis 8. B - Materiály pro výuku 8. B - Třída 8. B ..

Kosterní a svalová soustava Oko - opakování 07. 2011: 3947: Pracovní list - nervová soustava 592,34 kB Mgr Elena Sobotková: 18. 04. 2011: 10232: Pracovní list - Vylučovací soustava. Pracovní list - opakování slovíček i slovesa have got. Prosím poslat. vypracovaný list (vyfotit, naskenovat,.. jakkoliv!) na mail. romana.prusova@zsmb.eu. 3. křížovka za odměnu - pracovní list. Přírodověda - Téma: kosterní soustava - procvičování + pokračován. Opakování. trávicí soustava- popis, funkce, metabolismus; vylučovací soustava- popis, funkce a vznik moči Opět si vemte pracovní list na Kostru člověka a procvičujte jednotlivé kosti a stavbu kostí a kloubů. pusťte si prezentaci- výklad kosterní soustava https:. Překontroluj si správné odpovědi. Pokud si myslíš, že je vše zvládnuto, odstartuj si test, kde si můžeš zjistit i známku, nebo i vytisknou

Napište nám - zskom17

Přírodopis 8. :: Pomocnik

Pracovní list seznamuje žáky s lidskými právy, vede k respektování sebe sama i druhých, empatii a kooperaci a asertivnímu jednání Šablona Bi 84 - Lidská kostra - opakování - popis.pdf (631,2 kB) Šablona Bi 84 - Lidská kostra - opakování.ppt (714,5 kB) Šablona Bi 89 - Krevní skupiny.ppt (458 kB Kostra plodu. kostra f. Pracovní list Předmět: Přírodopis Ročník: osmý Opakování vzdělávacího celku: Typy tkání Od buňky k člověku Který pojem nepatří mezi organely živočišné buňky Mitochondrie - jádro - chloroplast - cytoplazma Seřaď uvedené části lidského těla od nejjednodušší po nejsložitější 4 orgánová soustava. Hodiny - opakování čtvrt, půl, tři čtvrtě a celá hodina. Matematika - pracovní sešit str. 7 - cvičení 1, 8 a 9. Matematika - učebnice str. 52 - cvičení 3 - společné vysvětlení. Příklad: za 5 minut je čtvrt na 8. Malá ručička ukazuje mezi 7 a 8 (7 hodin už bylo, 8 ještě ne) Opakujte si dorozumívání, chování zvířat, původ a vývoj člověka, lidská plemena, kosterní soustava - zkouším . Nové téma: Kosterní svalstvo : Dějepis: Online hodina - napoleonské války, připravte si odpovědi na otázky o Napoleonovi v příloze a v zadání v Teams do další hodiny Ryby pracovní list. Pracovní list formou kartiček slouží k opakování ryb. Žáci pracují ve skupinkách. Autor: Mgr Elena Sobotková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin další materiály k tomuto očekávanému