Home

Pracovní právo poradenství

Pracovní právo . Různá mzda stanovená mzdou pro zaměstnance na stejné pracovní pozici - jde o diskriminaci nebo ne? Jsme největší bezplatná právní poradna na českém internetu. Odpověděli jsme přes 25.000 vašich dotazů, jsme s vámi 12 let (2009-2021). Jsme na Facebooku Základním pramenem úpravy pracovního práva je zákoník práce a kolektivní pracovní právo je upraveno zákonem o kolektivním vyjednávání. Pracovní právo se zabývá úpravou vztahů zaměstnanců a zaměstnavatelů, ochranu zaměstnanců, jejich podmínky k výkonu práce a kolektivní vyjednávání

Pracovní právo - poradna - Bezplatná právní poradna online

Pracovně právní poradenství je dobré hledat i přímo pod svícnem, tedy na Úřadu práce. Ten poskytuje odborné poradenství také, a to ne pouze pro uchazeče o zaměstnání. Pro radu si může na Úřad práce přijít každý, fyzická osoba i zaměstnavatel (i jako právnická osoba) Právní poradenství, zastupování u soudů, při jednání se státními orgány, příprava dokumentů, smluv a dohod dle potřeb klienta. Rychle a spolehlivě. pracovnispory .cz. projekt Advokátní kanceláře JUDr. Hugo Körbl. pracovnispory.cz na facebooku Poradenství Nabízíme konzultace v oblasti pracovního práva, kolektivního vyjednávání a všech souvisejících pracovněprávních oblastech pro zaměstnance a zaměstnavatele

pracovně právní poradenství - zákoník práce, pracovní smlouva, pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavření a ukončení pracovního poměru finanční gramotnost - orientace v oblasti hospodaření se svým majetkem a penězi, zadluženost, osobní bankrot, možnosti oddlužení, kontakty na. Poradenství, školení a semináře v oblasti pracovního práva. Propojuji poradenskou a lektorskou činnost. Díky tomu jsou mé semináře praktické a ze života Bezplatná právní poradna od MUDr. Zbyňka Mlčocha, rady pro všechny. Dozvíte se zde vše na jednom místě Právní poradna online, která je zcela zdarma, má samozřejmě kromě svých očividných výhod (je zcela zdarma, neplatíte za ni peníze), také řadu nevýhod. Tento článek slouží jako průvodce pro všechny, kteří hledají odpověď na svůj právní problém a chtějí zjistit, jak fungují právní služby online. Pojďme se.

Pracovní právo, právní poradna zaměřená na pracovně - právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatel Pracovněprávní poradenství Pracovněprávní problematika je všeobecně citlivou oblastí, která vyžaduje neustálou pozornost a úpravu existující pracovně právní dokumentace Pracovní poradna - články, vzory, rozhodnutí soudů, odpovědi na dotazy, kurzy. Naleznete zde vše, co budete potřebovat ve vašich pracovněprávních vztazích Pracovní právo poradenství, sepis a analýza pracovně-právních dokumentů při vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů poradenství, sepis a analýza manažerských smluv, jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanc

Právní poradenství. Právní poradenské centrum www.finance.cz provozované ve spolupráci s ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, v.o.s. vám nabízí možnost zodpovědět vaše dotazy týkající se obchodního, občanského, finančního, rodinného či pracovního práva vedení personální agendy, nakládání s osobními údaji v pracovněprávních vztazích. Kolektivní pracovní právo, poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání. včetně činnosti zprostředkovatele a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů. Právní podpora v oblasti. pracovnělékařských služeb. včetně. Pracovní právo. Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jedná se o vztahy, které souvisí s výkonem závislé práce. Úzce souvisí s realizací práva na práci, na vztahy vznikající při zprostředkovávání a hledání práce a s rekvalifikací. Z toho vyplývá, že pracovní právo se. Poradce pro pracovní právo. Stálý spolupracovník serveru Měšec.cz se věnuje zejména pracovnímu právu a souvisejícím oborům. Položit dotaz. Nemusíte platit, stačí hledat. Mnohdy však není třeba se vůbec dotazovat, odpověď lze vyhledat v bohaté nabídce článků na serveru Měšec.cz nebo i jinde na internetu. Vybíráme. 3 min čtení. Překážky v práci patří mezi lahůdky v každodenní práci personalisty. Pojďme se podívat, kdy zaměstnavatel podle zákona musí a kdy naopak nemusí zaměstnance dočasně uvolnit. Překážky v práci právo uznává jako nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností v pracovní.

V ostatních oblastech práva, než jsou výše uvedeny výše, může být ze strany PPO poskytnuta právní pomoc po individuálním posouzení nepříznivé životní a sociální situace s výjimkou poradenství v odvětví práva trestního a obchodního Právní rádce. Jak se počítá odstupné, když jste v karanténě dostávali jen 60 % platu? A může šéf nařídit přesčasy o víkendech? 22.07.2020. Hodně lidí bylo na jaře kvůli koronaviru doma tzv. na překážkách a dostávali 60 % mzdy. Z čeho se bude počítat odstupné, pokud by jim nyní zaměstnavatel dal výpověď pro. Poskytujeme právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům. Vznik, změny a skončení pracovního poměru ; Pracovní smlouva ; Manažerská smlouva ; Konkurenční doložka ; Pracovní řád ; Interní předpisy ; Dohoda o ukončení pracovního poměru ; Výpověď ; Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměr

Pracovní právo - právní pomoc v oblasti zaměstnání a

Mgr

Pracovně právní poradna zdarma pro zaměstnance Fle

Pracovní právo Poradenství související se vznikem pracovního poměru, výběrem zaměstnanců, změnami a ukončením pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Příprava a revize smluvní dokumentace, vnitřních předpisů, dokumentace k ukončení pracovního poměru a další pracovněprávní dokumentac - poradenství týkající se odměn a nepeněžitých plnění, daňová a sociálně-právní úprava pracovních smluv - vízová povinnost, pracovní povolení, poradenství pro nadnárodní společnosti v oblasti cizineckého práva - kolektivní smlouvy, vyjednávání s odbory - ukončení pracovních poměrů, výpovědi a dohod

Pro zaměstnance i zaměstnavatele poskytujeme poradenství v celém rozsahu pracovního práva. Jsme schopni vás seznámit s právy, povinnostmi a nároky, které máte. Jsme schopni připravit nebo zkontrolovat pracovní smlouvu, anebo vás zastoupit ve sporu o náhradu škody, která vznikla v souvislosti s plněním pracovních povinností aj Článek vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou právní kanceláří HAVEL & PARTNERS. Ačkoliv ho viděly oči několika právníků, chápejte ho prosím pouze jako informativní a s obecným charakterem, nikoliv jako návod. Pokud ve vaší firmě dané téma řešíte, vždy se poraďte s experty na pracovní právo Pokud nás budete kontaktovat na adrese: poradna-pravo@aditus.cz, domluvíme se na placené konzultaci, a to individuálně podle rozsahu vašeho problému a za rozumných cenových podmínek. Uveďte prosím co nejkonkrétněji, čeho se Váš dotaz či problém týká. Kontaktovat Vás budeme nejpozději do 3 dnů od obdržení Vaší zprávy Nabízíme vám právní poradenství a zastupování ve všech stádiích trestního řízení. Jsme specialisté s vysokou úspěšností obhajob Pracovní právo. Příprava veškerých dokumentů, které se váží ke vzniku, změně či ukončení pracovněprávních vztahů, včetně sporů o mzdu Pracovní právo Brno - od Advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková. Právní poradenství, rychlé a účinné řešení případů ve prospěch klienta. ⭐Provádíme veškeré úkony v oblasti pracovního práva. Právník na pracovní právo

Pracovní právo. Komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, pracovněprávní směrnice, problematika GDPR, zastoupení v pracovněprávních sporech a v řízení před orgány kontroly Pracovní právo; Právo duševního vlastnictví Právní poradenství zdarma zajišťuje Česká advokátní komora a to osobám, které si nemohou z různých příčin nebo důvodů dovolit pomoc advokáta. Tato forma je provedena právní úpravou v zákoně o advokacii jako výkon veřejně prospěšné činnosti v organizování.

Právní poradna; Kontakty; úvodní Pracovní právo. Pracovní právo. Pracovní úrazy a odškodnění, nemoc z povolání. Jsme odborníky na pracovní právo, kam mimo jiné patří i problematika sporů ohledně pracovních úrazů či nároků ohledně nemoci z povolání. Pomůžeme vám zajistit odpovídající kompenzaci včetně. Advokátní kancelář byla založena v roce 2012. Od té doby nabízí souhrnné právní poradenství ve všech záležitostech týkajících se zejména obchodního, občanského, správního, pracovního a rodinného práva, včetně zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy

Pro zaměstnavatele nabízíme komplexní právní servis spočívající zejména v právním poradenství, sepsání všech pracovně-právních dokumentů, vymáhání náhrady škody po zaměstnanci či zastupování před soudy a jinými orgány aj. Pracovní právo je mnohdy zapeklité. Mnoho informací může každý zaměstnavatel najít na našem blogu Pracovní právo - nabídka služeb kanceláře. Mezi právní služby a poradenství poskytované naší advokátní kanceláří v pracovním právu patří:. Sepis či revize pracovních smluv, včetně dohod o pracovní činnosti a provedení prác Právní Poradna Jablonec denně řeší se svými klienty veškeré právní úkony v oblasti práva pracovního, obchodního, práva občanského i správního práva. Činnost právní poradny Jablonec na Nisou se ve většině případů týká práva stavebního, rodinného, trestního a také správního

Právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatel

Základní právní poradenství v oblasti práva pracovního (vstup na trh práce, ukončení pracovního poměru, nevyplacení mzdy aj.) Právní poradenství je poskytováno v rámci registrované sociální služby Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále v rámci aktuálních projektů Pracovní právo Oblasti služeb. obecné poradenství v celé oblasti pracovního práva; poradenství ohledně pracovních a manažerských smluv, rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce, odměn a dalších výhod (včetně přípravy příslušných dokumentů Poskytujeme právní služby především firemní klientele, a to se specializací na právo nemovitostí, korporátní právo včetně fúzí a akvizic, obchodní smlouvy, pracovní právo, bankovní právo, právo IT a insolvenční právo Poradna společnost, pracovní právo. Poradíme vám s problémy ve vztahu, s láskou, penězi, podnikáním i dovolenou. Stali jste se obětí podvodu? Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se

Úřad práce jako téma v poradně zákoníku práce a článcích o pracovním právu., Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce, téma Poradny pracovní právo Přední nezávislá advokátní kancelář, působící v České a Slovenské republice. Přes 25 let dobré práce, stability a organického růstu. Jedna z nejstarších českých kanceláří, spolehlivá stálice na trhu právních služeb, nejlepší záruka vysoké kvality poskytnutých služeb

pracovni-pravo.cz - Úvod AK Valíček & Valíčkov

Pracovní právo. poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy; vymáhání pohledávek (mzda, odstupné, náhrada škody) náhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. poskytuje svým klientům komplexní právní služby a poradenství již řadu let. Za tu dobu jsme se stali osobním právním poradcem řady spokojených klientů. Zejména se však zaměřuje na oblast práva obchodního, práva společností, práva nemovitostí, pracovního práva a.

Barbora Klimešová | Bříza & Trubač

Jsme velká advokátní kancelář pokrývající specializované právní poradenství i tradiční služby s přidanou hodnotou v navazujícím poradenství Deloitte. Poskytujeme účinnou a transparentní podporu v rozvíjení vašeho byznysu Našim cílem je poskytování bezplatné podpory migrantkám a migrantům bez rozdílu pobytového oprávnění či původu, žijících na území hl. m. Prahy, při řešení různých životních situací. Na základě předchozího objednání nabízíme sociální a právní poradenství zajištěné kvalifikovanými odborníky a odbornicemi z praxe Zaměstnávání občanů Slovenské republiky, Jiné dotazy z oblasti pracově-právní legislativy, pracovní právo poradn advokátka a provozovatelka advokátní kanceláře pokrývající celé právo ČR — Komplexní právní služby ve všech odvětvích právního řádu jako tzv. generální praxe pro právnické a fyzické osoby: právo obchodní, občanské, pracovní, rodinné, autorské, trestní, procesní, mezinárodní aj. Právní poradenství, rozbory, zastupování atd - mezinárodní pracovní právo V těchto oblastech poskytujeme rychlé a efektivní poradenství, při kterém jsme si vědomi zájmů a potřeb našich klientů. Mezi naše partnery a advokáty poboček západní a východní Evropy, Afriky či Asie patří řada uznávaných odborníků

JUDr

Poradenství - uradprace

Pracovní právo | Šenkýř Pánik. Pracovní právo. Úvodní strana » Právní služby » Firmy » Pracovní právo. V oblasti pracovního práva Vám rádi: připravíme pracovní smlouvy. poskytneme komplexní pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance. připravíme vnitřní předpisy společnosti, tj. pracovních. pracovního práva a. nájemního bydlení. Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako. PoradenstvÍ Pracovní poradna.cz Webová stránka Pracovní-poradna.cz přináší zajímavé a užitečné informace pro uchazeče o zaměstnání, které Vám mohou pomoci při hledání práce na internetu nebo obsazování volného pracovního místa, rady, tipy, recenze a další informace o práci od společnosti 123jobs Media s.r.o., významného provozovatele pracovních portálů Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Občanská poradna Plzeň je obecně prospěšná společnost. Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy

JUDr. Petr Bukovjan - lektor a poradce v oblasti ..

Pracovní právo. Naše služby zahrnují zejména právní prověrky, asistenci při náboru či vysílání zaměstnanců, přípravu a revizi všech typů pracovních smluv a vnitřních předpisů společnosti, poradenství v oblasti odměňování zaměstnanců a poskytování benefitů. Dále také asistenci při restrukturalizacích a. Pracovní právo. Dočasná pracovní neschopnost, jiné překážky v práci (40) Dohoda o provedení práce, o pracovní činnosti (4) Dovolená (36) Mateřská a rodičovská dovolená (13) Práce přesčas (18) Pracovní doba, přestávky (33) Pracovní podmínky, bezpečnost práce, školení a rozvoj zaměstnanců (16 Poradna: Pracovní smlouva podle cizího práva. 28. 5. 2013, 7:00. V současné době působí na českém pracovním trhu řada zahraničních zaměstnavatelů. Českým pracovníkům nabízejí možnost zaměstnání a profesní realizace. To s sebou nicméně přináší také řadu právních úskalí, zejm. potom otázku, jakým právem.

Volejte na 530 514 415! Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Děkujeme za vyplnění formuláře, v nejbližší době Vás bude kontaktovat konzultant společnosti Vaše nároky.cz ve spolupráci s Ombudsmanem Blesku Hledáte Poradce 13/2021 Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem, Zákon o inspekci práce s komentářem - Pracovní právo po novele - Petr Taranda? Na Sleviště.cz Poradce 13/2021 Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem, Zákon o inspekci práce s komentářem - Pracovní právo po novele - Petr Taranda od 107 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR Nabídka služeb advokátní kanceláře. Specializujeme se na obchodní, občanské, trestní, správní, pracovní a rodinné právo, převody nemovitostí, pracovní povolení pro cizince, živnostenská oprávnění, daňové poradenství, legislativu samosprávných územních celků a personalistiku Nabízíme advokátní služby a právní poradenství v ruském jazyce. Zaměřujeme se na generální praxi, občanské, obchodní, trestní a pracovní právo. Zabýváme se rozvody a společným jměním manželů

Úvodní stránka - Bezplatná právní poradna online zdarma

Online právní poradna zdarma a poradenství zdarma

 1. Právní poradna. Vložit novou otázku. Pracovní právo Všechny Vyhledat. Předmět Autor Kategorie Odp. Zobr. Poslední; Je možné.
 2. Při svém brouzdání na interetu jsem narazil na dobře propracovanou právní poradnu zdarma na téma pracovního práva. Jsou zde desítky dotazů s odpověďmi. I vy zde můžete vložit svůj dotaz. ___ ___ Právní poradna zdarma - pracovní právo a pracovně-právní vztah
 3. Pracovní právo : - poradenství ve věcech uzavření, změn a skončení pracovního poměru ( pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) - náhrada škody v pracovněprávních vztazích - odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolán

Rady právníků, případy lidí, které postihly stejné problémy jako vás. Nebojte se vyslat žádost o pomoc. Blesk.cz vám poradí Rodinné právo je běžnou součástí našich životů. Vzhledem k naší dlouholeté zkušenosti v této oblasti jsme Vám schopni poskytnout kvalifikované právní poradenství, kdy jsme si vědomi specifik této problematiky. Neváhejte se na nás obrátit Poskytování právních služeb se zaměřením na zdravotnické, občanské, obchodní, trestní, pracovní a rodinné právo a na vymáhání pohledávek včetně exekucí. Ukaž na Právní poradenství v oblasti mezinárodního, evroého, německého a českého práva 9. 2015. 7 Pro, 2015 | Pracovní právo a pracovněprávní problematika, Zákony a legislativní změny v BOZP a PO | 0 |. Předpis č. 288/2003 Sb., který dříve stanovoval zakázané práce těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům, byl k 1. 9. 2015 definitivně zrušen a. Pracovní právo poradna - blog Blog poradny pracovního práva personálního serveru Hledampraci.cz a personální agentury Aditus. pátek 24. února 2017. Směna nahlášená 1 den dopředu. Má zaměstnanec povinnost se dostavit

Pracovní právo poradn

daňové poradenství a účetní služby. Příprava dokumentů v rámci běžného firemního chodu, např.: kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní a podnájemní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, smlouvy o dílo, jednoduché právní porady Poradna společnost, pracovní právo. Poradíme vám s problémy ve vztahu, s láskou, penězi, podnikáním i dovolenou. Stali jste se obětí podvodu? Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se! Strana 57

Poradenství AK Valíček & Valíčkov

Pracovněprávní poradenství Accace Česká republik

Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá Koronavirus právní poradna (korona právo) Koronavirus razantně zasáhl do postavení zaměstnanců, zaměstnavatelů, OSVČ, dlužníků i věřitelů. Na této specializované stránce naleznete komplexní právní poradenství při koronaviru. Naše advokátní kancelář Vám poskytne korona právní poradenství zejména v oblasti pracovního, obchodního, insolvenčního. Sociálně-právní poradenství. Cílem sociálně-právního poradenství je pomoci studentům zorientovat se v sociální oblasti a nalézt cestu k řešení složitých životních situací. Poskytujeme základní i odborné poradenství potřebné k řešení nepříznivé životní situace a při řešení problémů s právním aspektem Pracovní právo. Daně v EU. Elektronické služby a eshopy - OSS a MOSS. Vracení DPH z EU. Registrace k DPH v EU. Daňová přiznání v Německu a Rakousku. Poradenství a školení. Poradenství pro franchisingové systémy. Podnikové transformace právní poradenství při přípravě a sepisování smluv v oblasti občanského ,obchodního a pracovního práva; provádění právních auditů, analýz a odborná stanoviska ve věcech obchodního práva s důrazem na statusové věci obchodních společností a územně samosprávních jednote

Pracovní poradna - články, vzory, rozhodnutí soudů, dotaz

 1. Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva
 2. Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová. dočasná pracovní neschopnost trvá bez přerušení až do té doby, dokud ji neukončí ošetřující lékař, který o jejím ukončení vystaví potvrzení. I když během trvání prac. neschopnosti dojde k ukončení pracovního poměru, nemusíte sociální.
 3. Advokát zaměřený na obchodní právo, IT/IP právo, korporátní právo, pracovní právo, ochranu osobních údajů a zastupování v soudních sporech. Již více než 15 let se věnuji poskytování právních služeb obchodním společnostem a jednotlivcům převážně v oblasti IT/IP práva, obchodního práva, pracovního práva a.
 4. Poradenství při řešení pracovního úrazu. Právní servis při řešení pracovního úrazu. Jiné (uveďte) Zpráva. Co je pracovní úraz Postup při pracovním úrazu Chci poradit. Informační servis Reference O nás Kontakt Potřebuji pomoc.
 5. Roční předplatné publikace Metodický poradce nové úpravy pracovního práva Prémiová verze: 3 + 1 aktualizace zdarma! Aktuální komentáře, konkrétní příklady z praxe, upozornění na změny v zákoníku práce i na časté chyby vám pomohou správně vyhodnotit situace, které denně řešíte
 6. Poradna: Mám právo darovat krev v pracovní době? Pracuji v továrně - obvykle mám tak 4 směny týdně. Rád bych šel darovat krev během pracovní doby, ale zaměstnavatel mě nechce pustit, protože prý můžu darovat krev ve svém volném čase. Musí mě pustit, nebo tam mám opravdu jít ve svém volnu
 7. Sociální poradna - Ječná 3, . Praha 2, telefon: 222 515 400 . Sociální poradna - Dělnická 54, Praha 7, telefon: 220 562 323. Poradenství v oblasti sociálních dávek a služeb. Právní poradna - Ječná 3, Praha 2, telefon:773 296 663. Poradenství převážně v oblasti občanského a pracovního práv

Pracovní právo, poradna - Advokátní kancelář Brno - JUDr

 1. Téma / Právní poradna - pracovní právo . 30. 5. 2019. Vláda slibuje boj s korupcí, ale peníze na něj ještě nevyplatila. 30. 5. 2019. Některé organizace poskytující bezplatné právní poradenství zaměřené na prevenci korupce zvažují, že omezí svoje služby. Důvodem je to, že ani... 24. 10. 2018
 2. Pracovní právo. poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance; uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru; příprava pracovněprávních dokumentů - pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce jednatele, pracovní řády; poradenství při vzniku, změny a zániku pracovního poměru.
 3. Právní poradna - speciál. Vláda s účinností od 5. října 2020 opětovně vyhlásila nouzový stav a v souvislosti s ním upravila některé otázky dopadající do života obcí a měst. Přinášíme Vám proto mimořádný zpravodaj k aktuálním opatřením vlády
 4. Právní poradenství pro členy ČMKOS oblast OLOMOUC PP ČMKOS Olomouc : Adresa. Právník. Tel. spoj. e-mail adresa. Den. Hod. DOS, Palackého 21/75. 772 00 Olomouc. JUDr. Melichar Josef. 607 737 875. rppolomouc@cmkos.cz Pracovní právo versus koronavirus Kontakty ODKAZY.
 5. Jungmannova 36/31, 110 00 Praha-Nové Město. okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha. Notáři, Právní poradenství. Právě je zavřeno. Příště otevřeno 8 - 16 dne 23.08.2021. 100 (2 hodnocení) Jsme kontaktním místem Czech POINTu, ze kterého poskytujeme výpisy. Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. +420 224 494 452
 6. Pracovní právo Unikátní forma grafického zobrazení vás spolehlivě provede všemi procesy pracovního práva Obsahuje všechny významné postupy podle zákoníku práce, včetně jejich souvislostí v zákoně o zaměstnanosti, zákoně o kolektivním vyjednávání a zákoně o specifických zdravotních službách
 7. Majetkové vztahy mezi manžely - Poradenství při úpravě majetkových vztahů mezi manžely, zúžení společného jmění manželů, rozšíření společného jmění manželů, správa společného jmění manželů, vyživovací povinnost mezi manžely, společné bydlení, vypořádání společného jmění manželů, příprava předmanželské smlouvy

Poradenství z oblasti občanského, pracovního a obchodního

 1. Pracovní právo - Kolín. 1 JUDr. Martin Vlasák - advokát. Poskytuji poradenství, komplexní právní služby v oblasti rodinného, pracovního, občanského práva, dále převody nemovitostí, vymáhání pohledávek, právní poradenství, včetně sepisování veškeré smluvní agendy. Nabízím zastupování před soudy, obhajobu.
 2. Pracovní právo; Pracovní právo. komplexní právní servis pro zaměstnavatele - právní služby týkající se pracovněprávní problematiky od vzniku pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, jmenování), přes změny pracovněprávního vztahu (např. převedení na.
 3. právník. Přihlášku a podklady (motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců) zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 15. 9
 4. Pracovní PC do 15 000. Ahoj, poradno, potřeboval bych pomoc s výběrem sestavy čistě pro pracovní účely - kancelářská práce - do 15k. Někde tu byl odkaz na celkem solidní sestavy, ale nějak se mi ho nepodařilo najít. Jediný požadavek je snad jen podpora DisplayPortu. Budu rád za vaše tipy
 5. Poradna - pracovní právo. Položit dotaz. Poslední dotaz: Služební cesta Poradna > Právní poradna > Pracovní právo. Otázka: Dobrý den, může v době zákazu volného pohybu vyslat zaměstnavatel zaměstnance na služební cestu přes celou republiku
 6. Právo > Právní poradna. Autor: Mgr. et Ing. Štěpánka Řandová, právnička OS Tato koncepční novela přinesla několik změn v různých oblastech pracovního práva, přičemž jednou z nich je zavedení institutu sdíleného pracovního místa. Následující příspěvek má za cíl uvedený institut blíže představit
Nováková Adam Advokátní kancelář Český Krumlov

Právní služby v oblasti pracovního práva JUDr

 1. Pracovní právo - katalog-pravniku
 2. Pracovněprávní poradna: ptejte se odborníka na pracovní práv
 3. Právní poradna: Překážky v práci a kdy musíte zaměstnance
 4. Právní pomoc :: Poradn
 5. Právní rádce - Prace
 6. Pracovní právo Advokátní kancelář Brno Praha Online
 7. Úřad práce - Pracovní právo poradn
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipiscing elitJUDrMgr