Home

FMT VŠB

Student - Fakulta materiálově-technologická - VŠB-TUO. FMT › Student. Informace pro studenty 1. ročníku. Dobrý den, vážení studenti, dovolte mi, abych Vás jménem vedení Fakulty materiálově-technologické co nejsrdečněji přivítala v prvním ročníku Vašeho vysokoškolského studia Kontakt (FMT) Fakulta strojní Tiskové zprávy Kontakty Audiovizuální služby Sociální média VŠB-TUO v médiích Univerzitní online magazín Univerzitní časopis Akademik Podcast Universitas Fotogalerie Vizuální styl Společenská odpovědnost Popularizace vědy a techniky

studenti FMT VŠB-TUO, kte ří ukončí studium v roce 2021. V p řípadě, že již uchaze č získal vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, vloží do přílohy oba tyto dokumenty. Dodat přehled výsledků od prvního do předposledního semestru předchozího vysokoškolského studia (nemusí být potvrzen studijním oddělením.

Chemické a environmentální inženýrství (FMT) Informatika (FEI) Tiskové zprávy Kontakty Audiovizuální služby Sociální média VŠB-TUO v médiích Univerzitní online magazín Univerzitní časopis Akademik Podcast Universitas Fotogalerie Vizuální styl Společenská odpovědnost Popularizace vědy a techniky

Student - Fakulta materiálově-technologická - VŠB-TU

Experimentální vybavení - Fakulta materiálově

Na těchto webových stránkách jsou pro účely analýzy a statistiky jejich užívání a k personalizaci jejich funkce a zobrazování reklam používány soubory cookies Zásady zpracování vědeckých spisů FS VŠB-TUO (PDF formát) Vzor obálky autoreferátu doktorských disertačních prací (ZIP formát) Postup vedoucí k obhajobě disertační práce (PDF formát) Obálky autoreferátu disertační práce jsou k dispozici pro vyzvednutí na sekretariátu děkana u Ing. Terezy Fittlové, A335, tel. 3185 VSB-TUO InNET česky. Study Research About faculty Departments Contact. 1st round: 1 November 2020 - 28 February 2021. As of 1 November 2020, the Dean of the Faculty of Materials Science and Technology announces the first round of the admission procedure for the academic year 2021/2022 in the degree programmes

Studijní oddělení - VŠB-TUO - vsb

 1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava je univerzitou s více jak 160 letou historií. VŠB - TUO poskytuje studium na sedmi fakultách, mezi nimiž jsou specifické například Hornicko-geologická fakulta či Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 2. Oficiální kariérní portál VŠB-TUO Jedno místo, hodně šancí! Registrovat. Změnit obrázek Změnit obrázek Změnit obrázek. Zlatá promoce 1971-2021. Diamantová promoce 1961-2021. Pomozte nám získat kontakty na absolventy. Zjistěte více
 3. Dear Friends and Colleagues, The Seventh International Workshop New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts 2016 was successfully completed under the supports from VŠB-Technical University of Ostrava (Faculty of Metallurgy and Materials Engineering), Yokohama National University (Faculty of Engineering, Institute of Advanced Sciences), Ministry of Foreign Affairs of.
 4. Jana Dobrovská, děkanka FMT VŠB-TUO Fakulta materiálově technologická VŠB-TUO připravuje odborníky pro náš překotně se rozvíjející svět, jenž potřebuje nové materiály, nové výrobní postupy, nové způsoby řízení výroby i chodu celých podni-ků, a především, potřebuje nové specialist
 5. Zaregistrovaní účastníci: V níže uvedené tabulce bude průběžně doplňován seznam účastníků konference
 6. Dar Dětskému domovu Úsměv od zaměstnanců FMT. CSc., vedoucího Katedry tváření materiálu na VŠB-TUO, byli gratulanti požádáni o dobrovolný finanční příspěvek na dobročinné účely, nahrazující případné obligátní dárky
 7. FMT. Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (§ 50 odst. 6, 7). Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní fakulta na webovém portálu fakulty (https://www.fmt.vsb.cz) zprávu o průběhu a výsledcích přijímacího řízení ve smyslu § 50 odst. 9 zákona
Studenti SŠ navrhli kolekci šperků pro VŠB-TUO - Fakulta

Prospěchové stipendium všb fmt Motivační stipendia - VŠB-TU . Podívejte se na úspěšnost VŠB - Technické univerzity Ostrava v oblasti vědy a výzkumu. Zjistíte, kolik doktorandů získalo motivační stipendia a jaká další pozitiva přinesl výzkum ze strany našich vynikajících akademických pracovníků a studentů. 32 Fakulta materiálově-technologická (FMT, do roku 2018 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, FMMI) je jedna z sedmi fakult Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Fakulta je univerzitní institucí integrující výuku a výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických oborech VŠB TUO, FMT, Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu. May 26, 2020 ·. Zdravím zítra 27.5 v 16 a z 20 proběhnou schůzka na Microsoft teams kde se budou vysvětlovat nové informace ohledně odevzdání závěrečných prací je nutné aby jste se přihlásily všichni VŠB TUO, FMT, Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu, Ostrava, Czech Republic. 191 likes · 35 were here. Informace pro studenty a přátele katedry 638 619-2002 - Teorie technologických procesů (TTP) Garantující katedra. Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů. Garant předmětu. prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. Úroveň studia. pregraduální nebo graduální. Verze předmětu. Kód verze

Oficiální stránka Fakulty materiálově-technologické, VŠB-TU Ostrav PREZENČNÍ STUDIUM Podmínky pro získání zápočtu: - 100 % účast na teoretických cvičeních - 2 body - účast na teoretických cvičeních menší než 86% (více než 1 neúčast) poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování dvou samostatných výpočtových písemek - hodnocení (14 + 14) = max. 28 bodů - oprava písemky - lze opravit maximálně jednu.

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE - prihlaska

Studijní programy - VŠB-TU

 1. Procházení Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty
 2. Studijní opory - vsb
 3. Login - CAS - Central Authentication Service - vsb
 4. VŠB-TUO Přihláška - vsb

Formuláře - Fakulta strojní - VŠB-TU

IaSM - vsb.c

619-2002 - Teorie technologických procesů (TTP) - vsb

Přehled staveb – Stavba MSK

VIBRANT SOUNDBRIDGE Middle Ear Implant System for Hearing Loss Video MED-EL USA

Rozpadové diagramy - Fakulta materiálově-technologickáAktuality - Institut environmentálních technologií VŠB-TUODeformační odpor tenkých plochých vývalků - FakultaAula VŠB-TU Ostrava — Ostrava