Home

PdF upol přihláška k SZZ

Před odesláním přihlášky na studijní oddělení zkontrolujte, zda máte v přihlášce uvedeny všechny SZZ předměty, na které se hlásíte. Pokud by se Vám některý z předmětů ve vygenerované přihlášce nezobrazil, tak jej prosím dopište ručně Pedagogická fakulta UP. On-line zasedání Akademického senátu PdF UP v úterý 20. července ve 12:30 hod. 15. 7. 2021. Sbírejte s námi příběhy míst a získejte hodnotné ceny! Letní originální tvůrčí výzva PdF. 14 Informace z 23.6.2020: Dobrý den, dovolujeme si Vas upozornit, ze se muzete elektronicky přihlašovat k podzimnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/ prihlaska-k-szz/. Přihlašování je možné do 10. července 2020 do 12:00 hod. Podání přihlášky je závazné Harmonogram přípravy Státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v termínu leden - únor 2020. Určeno pro studenty v nadstandardní době studia (čekatelé na SZZ). Podmínkou přihlášení na SZZ a k obhajobě kvalifikační práce je splnění všech studijních povinnost

• Nejpozději do poloviny července prosím prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška (www.prihlaska.upol.cz) potvrďte, zda ke studiu daného oboru nastoupíte či nikoliv (volba Přehled potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení SZZ) a dále se řídí pokyny pro přijaté uchazeče Dílčí ustanovení k SZZ a ZP jsou shrnuty a rozšířeny v dokumentu: Opatření d kana Přírodovdecké fakulty UP v Olomouci k provedení n kterých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci a Rigorózního řádu UP v Olomouci , který je k dispozic

Přihláška k SZZ Ústav speciálněpedagogických studi

podat přihlášku k SSZ a obhajobě závěrečné práce na studijní oddělení; odevzdat zápisový list A; odevzdat závěrečnou práci: do STAGu zapsat název závěrečné práce, její anglický název a nahrát závěrečnou práci ve formátu PDF (STAG - Moje studium - kvalifikační práce - doplnit údaje Stačí kliknout na stránky eval.upol.cz nebo na Portál UP. Studenti CMTF, FF a PF mohou své názory, podněty a hodnocení vyplňovat do 30. června 2021 . Studenti FZV, FTK, PřF a PdF pak až do 6. září 2021 . Děkujeme mnohokrát za váš feedback a vaši spolupráci Přihlášení (L001) Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol.c

Pedagogická fakulta U

Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc. YouTube. Pedagogická fakulta UPOL. 441 subscribers. Subscribe. DOD online: katedra primární a preprimární pedagogiky. Info. Shopping Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává pomocí tzv. e-přihlášky (www.prihlaska.upol.cz) Termín podání přihlášky: od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020 Termín přijímacích zkoušek: 1.-12. června 2020 Administ Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává pomocí tzv. e-přihlášky (www.prihlaska.upol.cz) Termín podání přihlášky: 28. února 2019 Termín přijímacích zkoušek: 3.-14. června 2019 Administrativní poplatek: 690 K Harmonogram studijních povinností pro jarní termín SZZ v roce 2016 - základní informace. Od 15.2.2016 jsou úřední hodiny pro potřeby studentů na sekretariátu KAZ stanoveny ve dnech po + st + pá od 8 do 10 hodin. Děkanské volno ve dnech 21. - 23.12.2015. Den otevřených dveří PdF UP v Olomouci s Psychologie - bakalářské studium - okruhy ke SZZ. Psychologie jako věda - její zdroje, předmět. Přístupy k vymezování funkce a předmětu psychologie. Systém psychologických disciplín. Přehled psychologických metod, možnosti a zásady jejich využití

Aktuální informace k organizaci SZZ Ústav

Pozvánka s programem XXVII. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu, kterou pořádá Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve dnech 16.-19. srpna 2020 (neděle - středa), a to na téma Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy, je dostupná ZDE. Přihláška pro vyplnění je k dispozici. Elektronická přihláška/Výsledky přijímacího řízení Komise pro SZZ oboru Pedagogika - sociální práce, PdF UP Olomouc (člen, 2009-) Komise pro SZZ oboru Pedagogika - sociální práce, PdF UP Olomouc (člen, 2010-) dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny PF UP pondělí - pátek. Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. V případě dotazů ke studijním programům prosím kontaktujte studijní referenty: Mgr. Martin Ivanovský: 585 635 149 PaedDr. Irena Smetanová: 585 635 147 . Kontakt na vrátnici: 585 635 099

Okruhy z Biochemie k SZZ - magisterské studium 1. Aminokyseliny a peptidy. Sekvenování peptidů a problematika peptidových syntéz. Názvosloví peptidů. Přírodní peptidy: hormony, antibiotika, jedy a toxiny. 2. Proteiny. Periodické struktury proteinů: α - helix a β struktura (skládaný list). Terciární a kvartérní struktury. Informace k zadání magisterských diplomových prací. Studenti 1. ročníku navazujícího kombinovaného a prezenčního studia odevzdají zadání diplomové práce do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie.; Zadání podepsané vedoucím práce a studentem se odevzdává sekretářce katedry, elektronická verze se vkládá do systému Stag Okruhy z Organické chemie k SZZ - bakalářské studium BIOCHEMIE 1. Vztah mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou organických sloučenin. Vazebné faktory. Sterické faktory XIV. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 5. - 6. dubna 201 7.11.2018: Konference na téma: K aktuálním problémům lékařské a ošetřovatelské etiky. 16.10.2018: Vážení studenti, při výběru tématu absolventské práce striktně respektujte pravidla stanovená ve Vnitřní normě PdF UP v Olomouci a hromadně neobtěžujte pracovníky KAZ e-mailovou komunikací. Děkuji

 1. Termín SZZ: 14. 6. - 16. 6. 2021 SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ Předseda komise: Jméno Pracoviště, pracovní zařazení Datum schválení VR Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D. Ústav porodní asistence FZV UP, odborný asistent 12. 11. 2018 Místopředseda komise: Jméno Pracoviště, pracovní zařazení Datum schválení V
 2. Dobrý den,chtěla bych opravit adresu emailu v přihlášce k SZZ z etopedie. Moje adresa je hanavrbova@email.cz Děkuji Hana Vrbová Lucia Pastieriková -> Filip (9
 3. Psychologie - bakalářské studium - okruhy ke SZZ. Psychologie jako věda - její zdroje, předmět. Přístupy k vymezování funkce a předmětu psychologie. Systém psychologických disciplín. Přehled psychologických metod, možnosti a zásady jejich využití
 4. Mluvnice pro 1. stupeň ZŠ (opakování k SZZ) kód ugxaz53 Sdělení děkanky PdF UPOL Vážení studenti, v návaznosti na sdělení rektora UP Olomouc ze dne 3. 3. Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných přihlášek je 31. března 2020
 5. Organizace SZZ pro ak. rok 2020/2021. Přihlášení na státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2020/2021. Uzavření studia je podmínkou pro přihlášení na SZZ. Splnění podmínek si student může ověřit na Portálu IS/STAG v části Vizualizace studia a Průběh studia

Dokončení studia: Fakulta tělesné kultury U

habilitační řízení Mgr. Wojciecha Walata, PhD. (zahájené 11. 12. 2007 na PdF UP Olomouc v oboru Pedagogika) (člen, 2007-2007) PhD. komise. výběrové komise do doktorského studijního programu Pedagogika PdF - Univerzita Hradec Králové. Nově otevíráme jednooborové programy francouzštiny/němčiny a ruštiny se zaměřením na vzdělávání. Druhé kolo přijímacího řízení na vybrané obory otevřeno. Zhodnoťte, jaké je nebo bylo studium u nás! Přijímáme přihlášky na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v letním. jointlab.upol.c

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2021. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další) Přihláška k obhajobě disertační práce Studijní oddělení zkontroluje všechny náležitosti předložené žádosti a požadovaných dokumentů a zajistí jejich distribuci. Doba na vypracování oponentských posudků je 6 týdnů 17. Regionální disparity, ukazatele k měření regionálních disparit 18. Regionální politika, regionální rozvoj, typy regionální politiky, typy regionálního rozvoje 19. Neintervencionistické směry v regionálním rozvoji (neoklasické a neoliberální přístupy) 20

UIS Univerzity Palackého - UIS Univerzity Palackéh

 1. Studentští zástupci Akademického senátu PdF UP, Olomouc, Czech Republic. 525 likes · 1 talking about this. Cílem této stránky je poskytnout informace z půdy Akademického senátu PdF a umožnit..
 2. Elektronická přihláška/Výsledky přijímacího řízení Komise pro SZZ oboru pedagogika - sociální práce, PdF UP, Bc, NMgr. (člen, 2012-2012) Komise pro SZZ oboru pedagogika - sociální práce, PdF UP, Bc, NMgr. dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny PF UP pondělí - pátek: 9:30.
 3. Rovněž nabídku rozšiřujícího studia Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ považujeme za příspěvek k vyššímu uplatnění absolventů PdF na trhu práce. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku kvalifikovaných učitelů anglického jazyka fakulta svou nabídkou pokrývá potřeby škol v regionu pouze zčásti, a to nejen.

Portál UPOL - Vítejt

Aktuální informace k zadávání kvalifikačních prací. KČJL upozorňuje studenty, kteří dosud nemají zadané téma kvalifikační práce (bakalářské či magisterské) a uvažují o tématech z oblasti českého jazyka a literatury, že se mohou obrátit na tyto členy katedry: dr. Luboše Veselého, Mgr. Veroniku Krejčí, doc. Hanu Marešovou, doc. Stanislava Štěpáníka, doc. Informace PdF UP o průběhu studia během nouzového stavu. 19/03/2020; KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍK Na stránky byly vloženy otázky k SZZ pro denní a kombinované studium a pro rozšiřující studium. By admin in Aktuality on 22/10/2015 Webové stránky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Studuje zde přibližně 2 200 studentů a působí 153 učitelů a 92 zaměstnanců neučitelských profesí. Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 13 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve 4 budovách v historické i nové části města * Uchazeči si mohou volit dvouoborovou kombinaci z nabídky studijních oborů studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice a B 7506 Speciální pedagogika (např. Čes seznamy literatury k SZZ si přineste vytištěné v den zkoušky, nebo nám je zašlete poštou. Děkujeme. Tým KČJL. Hledáme nové Buddíky 25. 06. 2021 jana.sladova@upol.cz (vedoucí katedry) kamil.kopecky@upol.cz (webmaster) Administrace webu.

Právnická fakulta UP. Právnická fakulta UP. Přečtěte si aktuální číslo. Naděžda Šišková a Lenka Holá převzaly cenu za přínos pro rozvoj právnické fakulty. 8. 7. 2021. Poděkování a přání děkana právnické fakulty 18.4.2018: V. ročník mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Multidisciplinarita v péči o pacienta. 11.4.2018: Katedra spolupořádá již v pořadí 7. ročník vzdělávací konference Den zdraví s podtitulem Digitální zdravotní gramotnost a Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví - pozvánka a program SZZ_ Televizní a rozhlasová studia_NMgr_ maior/minor (platné od LS 2021) *Specifikace obsahu jednotlivých otázek představuje možné perspektivy, ze kterých lze na téma nahlížet, nikoli vyčerpávající popis toho, co musí u státnic zaznít. Od studující/ho se očekává, že sám/a na začátku SZZ 13. 07. 2021 / kategorie Katedra. Gratulujeme účastnicím letošního ročníku studentské vědecké soutěže O cenu děkana přírodovědecké fakulty k jejich velmi pěkným umístěním! Alena Jarošová: 2. místo v bakalářské kategorii sekce Vědy o Zemi s prací Percepce prostoru u osob se zdravotním postižením (školitel dr.

COVID-19 - informace a opatření: Univerzita Palackého v

Od června 2021 dochází k mírným úpravám otázek k SZZ, které odrážejí změny v taxonomii jednotlivých organismů nebo jsou důsledkem přesunu obsahu tak, aby byl rozsah vyváženější. Najdete v sekci Výukové materiály - Obecná a systematická botanika / Obecná a systematická zoologie - SZZ bc. studium - Proděkan Horák upozornil na nařízení rektora vztahující se k osobní odpovědnosti garantů předmětů s možností postihů za neplnění pracovních povinností. 7. Statní závěrečné zkoušky. - Komise pro SZZ - v lednu jmenované nové komise, VR FTK jmenovala další akademické pracovníky do komisí pro SZZk na FTK Přihláška ke státní závěrečné zkoušce bude k nalezení v SIS, poté, co se přihlásíte k příslušnému období konání SZZ. Pod ikonou tisk najdete Vaši předvyplněnou přihlášku, kterou vytisknete a podepsanou přinesete při odevzdání bakalářské práce na Sekretariát programu SHV

Bakalářské ústní SZZ 05. 09. 2012, 08:00 - 18:00 . Dne 5. září 2012 se uskuteční ústní státní závěrečné zkoušky pro všechny naše neučitelské bakalářské obory. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 22. srpna 2012) 17.08.2021 Rozpis letních termínů obhajob a státnic. Obhajoby kvalifikačních prací bakalářských oborů se konají v úterý 24. srpna 2021 od 8:30 na učebně 5068.. Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají ve středu 25. srpna 2021 od 10:00 na učebně 5068.. Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME se konají ve čtvrtek 26. srpna 2021 od. Podání přihlášek ke studiu v Bc., Mgr., NMgr. a Ph.D. studijních programech akreditovaných v cizích jazycích od 1.11.2019, nejdéle do 31.8.2020 Lhůta pro podání přihlášek ke studiu je zachována, je-li přihláška odeslána elektronicky poslední den lhůty. b)Rektor může na základě žádosti děkana fakulty pro Touha po poznání je věčná, studovat můžete kdykoli. Nikdy není pozdě. Hlavně pro učitele a učitelky by nikdy pozdě být nemělo k udělování stipendií. 4. Projednání návrhů na změny v předmětech kateder FTK. a. Dr. Horák informoval o stavu návrhů. KPK - projednala a nemá návrhy, KRL se nevyjádřila vůbec, návrhy z ostatních kateder byly v předstihu zaslané členům PK FTK k vyjádření a budou součástí projednávání PK. b

titul, jméno, příjmení:: doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. místnost, podlaží, budova:: SA 420, budova SA funkce:: garant studijního programu Učitelství pro S Na základě vyhlášky č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (.pdf) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu do 15 dnů ode dne. k 1. září 2014 a věk do 40 let. Více informací najdete zde. Další podrobné informace o podmínkách stipendijních pobytů a formuláře NIIED jsou k dispozici zde (odkaz 23: 2014 Korean Government Scholarship Program Guideline for Czech Students Enrolled in Graduate Programs). Termín pro odevzdání přihlášek a veškerých. Pajdejsnami. 403 likes · 1 talking about this. Jsme skupina studentů PdF UP, kteří se zajímají o dění na této fakultě. Jsme odhodlaní změnit věci k lepšímu Report — International Summer School in Refugee Law and Rights Olomouc, 10-19 of August 2018. The International summer school in refugee law and rights organized during August 10-19, 2018 by the Humanitarian studies section team of KKS at CMTF, springs from a tradition founded in Sarajevo, 2012 by Dr. Selma Porobić and late OBE Prof. Emerita Barbara Harrell-Bond from the University of Oxford

Radě VŠ byl předložen k připomínkování návrh novely zákona o podpoře výzkumu (130/2002 Sb.). Kompletní podklady jsou k nalezení zde. Má-li někdo zájem o navržení připomínek k návrhu novely, zašlete je prosím do 28. února 2014 na emailovou adresu: tomas.opatrny@upol.cz, aby mohly být prostřednictvím Rady VŠ podány členka komise pro SZZ (Bc a Mgr program) ve studijním oboru Výchova ke zdraví; vedení bakalářských a diplomových prací. Vědeckovýzkumná činnost. Vědeckovýzkumná činnost v rámci výzkumného záměru na PdF MU v Brně Škola a zdraví pro 21.století (MSM002162242, řešitel: prof.Evžen Řehulka, CSc. Nebude-li po ověření příbuznosti přihláška uchazeče ze strany fakulty přijata, přihláška nebude potvrzena. O tomto bude uchazeč vyrozuměn e-mailovou zprávou. 2) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského. Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f

Přihláška k promoci čzu. Podrobné informace k placení poplatků v rámci studia naleznete ve stanoveních PEF ČZU. Rubriky ukončení studia Štítky pokladna , poplatek , promoce , SIC Na student.czu.cz mám chybu ve jmenném seznamu k promoci promoci Portál studenta → Přihláška k SZZ → Přihláška → Promoce a zaplaťte poplatek za slavnostní ukončení studia (300,-Kč) 16. 8. TIP. Začátek semestru na MU - podzim 2021 . Začátek semestru podzim 2021 je na MU stanoven na 13. 9. 2021, avšak výuka na PdF probíhá podle rozvrhu až od pátku 17 Rozpis zápisu do 1. roku studia je k dispozici zde - odkaz na stažení souboru (excelová tabulka) . Tato tabulka se v závislosti na vámi užívaném elektronickém zařízení buď pouze zobrazí, nebo automaticky stáhne. Zkontrolujte si tak prosím váš adresá.. Mezní termín SZZ posunout případně i o dobu narušeného studia. RT 326321 - Mezní termín SZZ Vráceno na původní verzi, doba narušeného studia se automaticky neodečítá. RT 326203 - Nová tabulka Nová tabulka cis_ulic - z tabulky lze určit, zda obec má nebo nemá ulice OTÁZKY - SZZ PP 2020/21 1. Na základě studia koncepčních materiálů MŠMT ČR uveďte základní trendy školské politiky v sekundárním vzdělávání. 2. Objasněte pojem konstruktivismus a jeho základní principy. Vysvětlete význam konstruktivismu pro přírodovědné vzdělávání. 3

Přírodovědecká fakulta U

 1. www.upol.cz. tel.: 585 635 088, 585 635 099. fax: 585 231 400. 2 Organizační schéma fakulty 3 Složení orgánů Pedagogické fakulty UP 3. 5 Vědecká rada PdF UP (stav k 31. 12. (v souvislosti se závěrem studia a SZZ). 4. 13 Hodnocení pedagogických praxí realizovaných v roce 2005 PdF UP
 2. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Správa kolejí a menz Šmeralova 1122/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592, DIČ: CZ61989592 +420 585 63 8002 (sekretariát
 3. VR schválila tématické okruhy pro SZZ akademického roku 2006/07 (24. 5. 2006) VR schválila člena komise pro výroční přednášku k poctě J. L. Fischera (8. 11. 2006) Schválila žádost o akreditaci Bc. a NMgr. oboru Teologická studia (8. 11. 2006) Schválila členy komisí pro SZZ, kteří nejsou docenti nebo profesoři (6. 12. 2006
 4. Katedra speciální a sociální pedagogiky. Posláním katedry speciální a sociální pedagogiky je co nejlépe po odborné i osobnostní stránce připravit studenty na výkon profesí směřujících ke komplexní práci s jedinci s překážkami v učení a v zapojení se do společnosti, a to v souladu s aktuálními vědeckými poznatky.
 5. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rektorát nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín tel.: +420 576 038 120 IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9i
 6. VŠB - Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzi
 7. Občas došlo při podávání epřihlášky k chybě z neznámých důvodů (respektive - důvod zřejmě souvisel s výpadkem komunikace po síti či problémem mezi databází a jejím ovladačem - nevíme přesně). V důsledku toho se přihláška nepodala, aplikace chybu zobrazila. Nicméně bohužel již odešel email uchazeč

Pedagogická fakulta OU - Ostravská univerzit

JČU PDF 59,8 % MU PDF 49,3 % OSU PDF 35,4 % TUL FPHP 75,9 % UHK PDF 53,1 % UJEP PDF 71,6 % UK PDF 39,7 % UPOL PDF 50,5 % ZČU PDF 73,8 %. Doporučená literatura. Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.) Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde (uděláte-li státnice) § Člen odborného týmu mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami pořádanou ústavem speciálně pedagogických studií PdF UP v Olomouci (2006-2010). Stáže: § Speech and Hearing Clinic, Valdosta State University, Georgia, USA (říjen, 2015)

Otázky pro SZZ :: Katedra primární a preprimární

 1. Nezapomeňte na ohlašovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně a další povinnosti. piihlášky též žádost o opëtovné pokraëování ve studiu, a to k následujícímu datu: Zimní termín SZZ Jarní termín SZZ Podzimní termín SZZ k 15. 1. k 15. 5. k 15.8. dékan sc. Touto smërnicí se zrušuje Smërnice 5/2018. 10
 2. Společnost Univerzita Jana Amose Komenského Praha se sídlem Roháčova 63, Praha 3, IČ 46358978 zapsaná u Městského soudu v Praze, využívá na této webové stránce soubory zvané cookies, které využíváme pro vylepšení našich služeb a jsou nutné pro plnohodnotnou fuknčnost stránek
 3. Přihlašování k SZZ probíhá elektronicky v IS KOS.Tato přihláška platí pro všechny části SZZ - neplatí pro program AS Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 088 Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) katerina .dvorakova@upol.c Bakalářské státnice Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace k.
 4. Promoce 2019 - 21.-22.03.2019 - 20.-23.06.2019 - 01.07.2019 Harmonogram Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - akademický rok 2019/20 fappz-harmonogram-2019-nove.pdf Velikost 1.08 MB Aktualizováno 17.01.202 . Promoce PEF 2018. Přejít na. Oddíly této stránky. Nápověda k usnadnění přístupu
 5. Studijní oddělení pdf. Studijní oddělení PdF UP. Žižkovo náměstí 5 779 00 Olomouc. Harmonogram přípravy SZZ a obhajob kvalifikačních prací v termínu leden 2021. Úřední hodiny studijního oddělení S účinností od 14. 9. 2020 byly úřední hodiny studijního oddělení Pedagogické fakulty stanoveny Studijní průkazy.

Příprava k zahájení habilitačního řízení - studijní cesta na Université de Nice-Sophia Antipolis; Hlavní řešitel: doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. Období: 1/2007 - 12/2007: Poskytovatel: Rámcové programy EU Stav: ukončen Došlo i k úpravě psychologických předmětů. Uvedeným renovacím a změnám odpovídá i změna koncepce SZZ, která bude nově pouze jedna. Půjde o obsahově a metodicky inovovanou SZZ z etiky v sociální práci Zde jsou k dispozici závazné požadavky na formu a obsah seminárních prací a také šablona titulní strany pro seminární práce.. Jak je dlouhá normostrana se dozvíte například na wikipedii.. Literaturu k vypracování seminárních prací najdete:. v knihovně fakulty (katalog knihovny, web knihovny) či. Seminární a školní práce Dobrý den, zde naleznete harmonogram přípravy SZZ na PdF UPOL: Harmonogram přípravy SZZ leden 2021 Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že dnem 18. 11. 2020 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP: PdF-B-20/13 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací, podávání. Připojte se k nám. Ústřední knihovna Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem , okruhy k SZZ z ped-psy základ Bakalářský seminář I . Prezence - jméno, Splň si svůj sen a vyber si ze studijních programů na ECON MUNI Přihláška do bakalářského studia do 28.2.202 Knihovny pod jednou střechou

Aktualizovaná verze okruhů k SZZ v. 2021 2.2.2021 11:15 . V sekci Dokumenty byly zveřejněny aktuální okruhy ke Státním závěrečným zkouškám platné pro akademický rok 2020/21. Samostatný dokument je pro bakalářské a magisterské studium. The post Aktualizovaná verze okruhů k SZZ v. 2021 appeared first on Katedra geoinformatiky Pedagogická fakulta ČB - Výběr vysoké školy Prodám materiály k szz a studiu-učitelské obory - Zkoušky, zápočty, státnice MU Pedagogicka fakulta. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Děkanát fakulty: Univerzitní náměstí 1410/1 460 17, Liberec 1 Telefon: +420 48 535 2815 Přihláška SZZ. Všechny ostatní formuláře (žádost o různé stipendia, o uznání předmětu, změny formy studia, přerušení studia, atd) naleznete na stránkách FF MU v sekci Student a zaměstnanec . Seminární práce - zadání a náležitosti Úvodní strana Potvrzení k SZZ se již nevystavuje jako dokument, referentka na SO pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita 30. dubna 22, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 092 100 +420 553 462 100. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 . Česká oštěpařka

Informace a pokyny k účasti na SZZ a obhajobách kvalifik

 1. Obhajoby bakalářských prací 12. a 13. června 2017 5.6.2017 13:01 Obhajoby bakalářských prací z geografie proběhnou 12. a 13. června 2017 podle tohoto programu (PDF 94 kB). Pokyny k obhajobě: Na prezentaci a obhajobu bakalářské práce se připravte důkladně, její průběh a výsledek bude spolu s posudky důležitou součástí celkového hodnocení, může ho zlepšit, ale i.
 2. Právnická fakulta MU a mimořádná opatření. Aktuálně: Aktuální barva je od 28. června 2021 BÍLÁ.. Výuka na Právnické fakultě MU probíhá i nadále online. Podmínkou přítomnosti studentů a zaměstnanců na fakultě je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Od 24. května dochází zároveň ke změně v přístupu k testování
 3. 21. 5. Grantová agentura ocenila pedagogický výzkum na fakultě . Několikaletý výzkum dialogu učitele a žáka a jeho vlivu na proces učení, kterým se na FF MU zabýval tým prof. Kláry Šeďové, ocenilo ve svém závěrečném hodnocení předsednictvo Grantové agentury České republiky stupněm vynikající
 4. Login Problems; University of Ostrava Main Page; Student E-mail; Employee E-mail Novell Groupwise (old) Microsoft Outlook (new) Person Search; TEP - Sport University Programm
 5. vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU. obor činnosti: logika, umělá inteligence, didaktika informatiky. katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů ( Přírodovědecká fakulta) telefon, mobil: 553 46 2170. 553 46 2174. e-mail
 6. Čzu přihláška ke studiu. Přihláška ke studiu.Ke studiu na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze od akademického roku 2021/2022 je třeba podat přihlášku do bakalářských a magisterských programů studia v období od 22. listopadu 2020 do 31. března 2021. PEF přijímá přihlášky pouze formou elektronického formuláře Ke studiu na Fakultě agrobiologie, potravinových.

Úvod :: Katedra primární a preprimární pedagogiky

Studijní oddělení přf upol prázdniny Úřední hodiny studijního oddělení PřF v době letních . Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol. STUDIJNÍ OBOR Počet přihlášek Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Neuspělo u přijíma-cí zkoušky Přijato děkanem v 1. kole Přijato celkem Zapsalo se  B 6107 Humanitní studia 44 38 28 10 28 29 22  Humanitní studia (PS) 44 38 28 10 28 29 22 Přihlášky k diplomové práci - u oborů, které nejsou níže uvedeny, není přihláška k DP zavedena. Níže uvedené obory vyžadují přihlášku k DP z důvodu stanovení konzultantů: Specifikace zadání DOC; PDF Specifikace je nutná u oborů, které jsou níže uvedeny Postup při zadávání závěrečné (bakalářské nebo. V roce 2018 skládalo SZZ celkem - 65 studentů, z nich 62 je absolvovalo a 3 u SZZ neuspěli a jejich studium bylo ukončeno. Dle jednotlivých ročníků ukončení studia bylo rozdělení následující: 1. řádný termín 1. opravný termín 2. opravný termín Neuspěl u SZZ a neabsolvoval 2011 129 73 3 3 2012 110 47 9

Video: Informace pro studenty Katedra antropologie a zdravověd

Informace pro uchazeče E-Přihláška Přijímací řízen Dne 16. 3. 2021 došo ve večerních hodinách k výpadku autentizačních služeb.... Plánovaný výpadek při upgradu páteřního routeru v Českých Budějovicích: Plánovaný výpadek při upgradu páteřního routeru v Českých Budějovicích.. Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce (1 formulář) prihlaska-k-obhajobe. Výstupní list absolventa na ak. rok 2020/2021 (1 formulář) zaznam o provozu vozidla vzor zaznam o provozu vozidla. Zákon o střetu zájmů - čestné prohlášení veřejného funkcionáře (0 formulářů Jak napsat abstrakt Na ZSF JU se konala dvoudenní česko-slovenská konference na téma Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku . Asi osmdesát účastníků přilákala česko-slovenská konference nazvaná Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, která se konala v pondělí a v úterý 28. až 29. ledna

S T U D I J N Í P R O G R A M Y A O B O R Y P R O A K A D E M I C K Ý R O K 2019/2020 BA K A L Á Ř SKÉ S TUDI JNÍ PROGR A M Y Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se. 2 lékařská fakulta studijní oddělení. Nejžádanější lékařská fakulta v České republice.Kalina T, Bakardjieva M, Blom M, Perez-Andres M, Barendregt B, Kanderová V, Bonroy C, Philippé J 6, Blanco E, Pico-Knijnenburg I, Paping JHMP, Wolska-Kuśnierz B, Pac M, Tkazcyk J, Haerynck F, Akar HH, Formánková R, Freiberger T, Svatoň M, Šedivá A, Arriba-Méndez S, Orfao A, van Dongen. Šablona bakalářské práce čzu. Bakalářské a diplomové práce 14 souborů Harmonogram zpracování bakalářských prací - 2020/2021, informace o SZZ a promoci 2020-2021-harmonogram-bp.pd Vzor teze bakalářské práce (173kB) Vzor teze diplomové práce (173kB) Odvolání proti nepřijetí - Žádost o přezkoumání rozhodnutí - bakalářské obory (251kB) ID datové schránky ČZU.