Home

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti - CoolPeopl

Etický kodex společnosti. Vedení společnosti vydává v návaznosti na zavedený systém společenské odpovědnosti a etického jednání tento etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti bez ohledu na jejich pracovní zařazení a pozici ETICKÝ KODEX Desatero etických zásad společnosti HAGEMANN . Odpovědný výkon podnikatelské činnosti s cílem zajištění trvalého růstu společnosti v souladu s právními předpisy. Důraz na etické zásady, úcta k obchodním zvyklostem a dobrým mravům. Efektivní a ekonomický provoz společnosti při současném šetření.

Etický kodex je závazný řídicí dokument společnosti ZAT a.s. Je rozdělen do pěti souvisejících kapitol, které odpovídají následujícím pěti principům: Dodržujeme legislativu, obchodní zvyklosti a námi nastavená firemní pravidla Etický kodex společnosti . Etický kodex společnosti EGE-Trading, s.r.o. I. Preambule . Vrcholové vedení společnosti EGE-Trading (dále jen společnost) přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupu k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnost 6/2017/16 Etický kodex Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (dále jen Etický kodex). Etický kodex je výrazem firemní kultury DP a je jedním z klíčových opatření Programu předcházení trestné činnosti ze strany DP a rizik z ní vyplývajících, který je v DP implementován Tento Etický kodex je nedílnou součástí compliance programu, který představuje pravidla pro řízení společnosti formou činností a postupů, jejichž cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy a které by vedlo k trestní odpovědnosti právnické osoby Náš Kodex má sloužit jako průvodce etickým jednáním ve všech situacích souvisejících s našimi obchodními aktivitami. Není-li výslovně uvedeno jinak, všemi odkazy na Společnost se rozumí konkrétní subjekt, v němž je pracovník, na nějž se tento Etický kodex vztahuje, zaměstnán. Pro koho je Náš etický kodex.

Venkovní gumové rohože - LindströmDemolice tribun, Stadion Štruncovy sady Plzeň

Etický kodex společnosti MediClinic a.s. Společnost MediClinic a.s. (dále též společnost nebo zaměstnavatel) usiluje o to, aby se stala Nejoblíbenější sítí ambulancí, a to nejen pro pacienty a klienty našich ordinací, ale i kvalitní lékaře, zdravotní sestry a ostatní personál, pro zdravotní pojišťovny a ostatní obchodní partnery, a v neposlední řadě i pro. Etický kodex České psychoterapeutické společnosti. Preambule. Vykonávání psychoterapie vyžaduje odpovědnost psychoterapeuta vůči sobě samému i vůči klientům/pacientům. Proto každý člen ČPS přijímá následující etické zásady. Etický kodex slouží

Traktory ZETOR strávily léto u ukrajinského Kirovohradu

Etický kodex společnosti Hagemann

Etický kodex slouží k ochraně pacienta či klienta, k založení standardů pro členy Společnosti, a jako základ pro řešení stížností. Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s. je odpovědná za to, že věnuje patřičnou pozornost etickým otázkám práce s psychosomatickými pacient. 2 Tento Etický kodex pro obchodní partnery a veřejnost (dále jen Kodex) je součástí Compliance programu společnosti ČEPRO, a.s. a je určen pro obchodní partnery, dodavatele, zákazníky a odběratele, veřejnost a další subjekty (dále jen partneři), se kterými spolupracuje Tento Etický kodex musejí dodržovat všichni pracovníci společnosti a tímto se zavazují dodržovat Etický kodex společnosti Solutia. Společnost Solutia rovněž očekává, že se její Partneři budou chovat nejen podle platných zákonů, ale také podle tohoto Kodexu a zásad společnosti Solutia, které jsou v něm uvedeny Etický kodex a Deklarace energetických společností. Elektřinu a zemní plyn prodávají poctiví dodavatelé, ale také šmejdi. Někteří obchodníci proto podepsali Etický kodex, jiní podporují takzvanou Deklaraci. K oběma dokumentům přistoupily společnosti MND a Europe Easy Energy

Etický kodex společnosti - ZAT a

 1. Etický kodex určuje, jak se máme chovat při jednání s našimi kolegy, zákazníky, komunitami, ve kterých působíme, a s dalšími zainteresovanými skupinami. Nabízí zaměstnancům společnosti praktické vodítko, jak jednat v souladu s našimi hodnotami, především s hodnotou Jednáme eticky a transparentně
 2. Etický kodex Společnosti České dráhy, a.s. 3 1. Základní hodnoty Společnosti Cílem společnosti České dráhy, a.s. (dále jen Společnost) je zabezpečit dopravní obslužnost dostupnou širokému spektru zákazníků a rozvíjet, podporovat a udržovat ekonomicky zdravé, transparentní a prosperující podnikatelské prostředí
 3. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETD TRANSFORMÁTORY a.s. www.etd-bez.cz Zborovská 54/22, 301 00, Plzeň, Czech Republic etd@etd-bez.cz +420 373 031 70
 4. Pokud víte nebo máte podezření, že někdo porušuje Etický kodex společnosti Magna nebo tuto politiku, oznamte to některé z následujících osob: (i) váš nadřízený, (ii) finanční vedoucí divize či skupiny, (iii

Etický kodex společnosti EGE - Trading, s

Etický kodex Dopravní podnik hl

Tento Etický kodex představuje souhrn principů, zásad a pravidel, který je závazný pro všechny zaměstnance Společnosti, členy jejích orgánů a další níže uvedené osoby. Etický kodex obsahuje statut Etické komise, která je pověřena autoritativně plnit níže rozvedené úkoly související s Etickým kodexem Etický kodex novinářů mediální skupiny INCORP a.s. je platný pro všechny pracovníky a spolupracovníky, tedy zaměstnance i externisty, kteří se podílejí na tvorbě obsahu v médiích provozovaných společností INCORP a.s.. Kodex slouží redaktorům jako vodítko k tomu, jaké. Etický kodex V rámci zavedení systému managementu společenské odpovědnosti se společnost Belis a.s. zavazuje dodržovat zásady etického chování, které jsou předpokladem pro udržení dobrého jména společnosti a důvěry zainteresovaných stran

Tento Etický kodex byl vypracován a přijat společností Kreuziger&Sobotik, s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, IČ 271 77 149 (dále jen RE/MAX ČR), která je výlučným držitelem regionální franšízy RE/MAX pro Českou republik DNS etický kodex pro dodavatele Platný od 1.1.2017 1 Etický kodex pro dodavatele společnosti DNS a.s. Dodavatelé společnosti DNS jsou nedílnou součástí našeho celkového úspěchu. Každý den činí DNS a její dodavatelé rozhodnutí, která ovlivňují schopnost DNS poskytovat svým zákazníkům kvalitní produkty a služby 1.1 Etický kodex společnosti eABM je oficiální firemní dokument, který má strategický význam. Představuje souhrn požadovaných etických principů, pravidel a norem, které jsou pro každého ve společnosti závazné. 1.2 Cílem etického kodexu společnosti eABM je stanovit etický rámec, ve kterém se budo

Etický kodex stanovuje základní principy podnikatelského a společenského jednání společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost). Jeho cílem je předcházet riziku trestní odpovědnosti společnosti vyplývající ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění. Etický kodex 2020 3 Soulad se zákony Dodržování zákonů je základem etických standardů společnosti. TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným se vždy řídí všemi platnými zákony

 1. Etický kodex. Etický kodex HOPI HOLDING a.s. definuje základní hodnoty a principy jednání společnosti a jejích zaměstnanců s důrazem na vysoké morální standardy. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, budoucím generacím i životnímu prostředí
 2. Etický kodex společnosti Úvodní slovo Společnost Fuji Koyo Czech (dále jen Společnost) přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti
 3. ETICKÝ KODEX Každá opravdu hodnotná služba by měla mít svůj společenský přínos. Stavět domy klientům pro nás v ES není a nikdy nesmí být pouhým byznysem. Svoji práci vnímáme jako poslání. Pomoci mladým klientům z nájmu do vlastního bydlení považujeme za zásadně pozitivní krok
 4. Tento Etický kodex byl vypracován a přijat společností Kreuziger&Sobotik, s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, IČ 271 77 149 (dále jen RE/MAX ČR), která je výlučným držitelem regionální franšízy RE/MAX pro Českou republik

Etický kodex společnosti MediClinic

Etický - English translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples. Czech - English Translator Česká veganská společnost se stává ProVeg Česko. Česká veganská společnost nedávno oznámila na svých sociálních sítích a webu, že se brzy spojí s mezinárodní organizací ProVeg International. Co je k tomuto kroku přivedlo a jaké si od změny slibují benefity středa, 25. srpna 2021, 19:37 Společnost. Mnoho rodin s malými dětmi při cestě na dovolenou přibalí k velké spoustě věcí také dětskou cestovní postýlku. Spotřebitelská organizace dTest nechala otestovat 17 modelů a objevila velké rozdíly v ceně, výbavě, ale především v kvalitě Mandle v hořké čokoládě se skořicí, husí paštika s Bordeaux, chlaá hořčičná omáčka, džem Kiwi & rebarbora, mangovo hořčičná omáčka s Carolina Reaper nebo angreštový jam se skořicí a kardamomem. Co mají tyhle delikatesy společného? Jsou to hvězdy! Ano, nachystali jsme červený koberec a na Prima Fresh festivalu představujeme hvězdy Great Taste Awards Od srpna se může na akce ve vyšším počtu lidí, očkovaní mohou tancovat. úterý, 27. července 2021, 07:20 Společnost. Od neděle 1. srpna bude moci být na sportovních a kulturních akcích až 7 000 lidí venku a 3 000 osob uvnitř s testem na koronavirus, po prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo s.

Bitcoin po oslabení zase stoupá a jeho hodnota. MinutaN.cz Ekonomika. 21. srpna 2021 20:22. Bitcoin po oslabení zase stoupá a jeho hodnota se blíží k částce 50 000 dolarů. (Bloomberg) Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz RS Zvonek Kroměříž s.r.o. Vejvanovského 384 767 01 Kroměříž. Tel.: +420 573331995 GSM.: +420 603 273467 E-mail: info@reality-zvonek.cz Web: www.reality-zvonek.cz nabídky R

Etický kodex. Zaměstnanci respektují zájmy společnosti, plní, ctí a hájí její potřeby. Za všech okolností vykonávají svěřenou činnost kvalitně, s maximální aktivitou, důsledností a odpovědností

•Společnost řadí mezi své primární zájmy zachování dobré pověsti firmy, všech hodnot a zásad při realizaci podnikatelských záměrů Společnosti a důvěry všech zainteresovaných stran v ní. •Etický kodex Společnosti není obecně závazným právním předpisem ani vnitřním předpisem Společnosti Etický kodex společnosti. Zetor Engineering, s.r.o., vědom si důležitosti etického chování v hospodářských i mezilidských vztazích a v rámci zabezpečení prevence proti nekalému či protizákonnému jednání, včetně vyvarování se případné trestněprávní odpovědnosti společnosti, přijímá tento Etický kodex

Etický kodex - Česká psychoterapeutická společnost

 1. Etický kodex je základním dokumentem popisujícím principy etického chování zaměstnanců společnosti Seznam.cz, a.s. (dále jen zaměstnavatel). Jeho cílem je pro společně sdílené hodnoty nastavit jednotné chápání jejich projevů v každodenní pracovní praxi. Etický kodex je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance a členy orgánů zaměstnavatele (dále pro.
 2. Etický kodex společnosti AMO, spol. s r.o. je závazným dokumentem, v němž jsou uvedeny mravní principy, hodnoty a zásady, jimiž se tato společnost řídí. Jejich dodržování je vyžadováno jak po zaměstnancích, tak po členech orgánů společnosti a naše partnery. I
 3. Informace o společnosti; Vedení společnosti; Výbor pro audit; Kontaktní údaje, identifikace; Mise, vize a strategie společnosti; Etický kodex zaměstnanců společnosti; Výroční zprávy Krajské zdravotní; Výroční zprávy tkáňové banky KZ; Histori
 4. Etický kodex. Ve společnosti Krofian dbáme na vystupování a mezilidské vztahy, a to nejen na pracovišti, ale i směrem ven z firmy. Považujeme to za základní povinnost každého z nás. Všichni zaměstnanci firmy se těmito zásadami řídí a vytvářejí tak obrázek o společnosti. Společnost se proto rozhodla vydat tyto obecně.
 5. Etický kodex společnosti Grizz.cz s.r.o. je seznam základních pravidel, která když budeme všichni dodržovat, dosáhneme lepších mezilidských vztahů a vybudujeme stabilní společnost, která bude poctivým partnerem pro všechny zákazníky, zaměstnance i dodavatele
 6. Etický kodex je souástí programu Corporate Compliance, který Skupina PPF (vþetně spolenosti ŠKODA INVESTMENT a.s.) vzhledem ke svému zájmu na dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku přijala

Etický kodex - Společnost psychosomatické medicíny ČL

Etický kodex Českých drah. Zákazníci a obchodní partneři spoléhají na kvalitu poskytovaných služeb a důvěryhodnost společnosti, tyto vlastnosti tvoří základ jejího dobrého jména, které společnost chrání a v rámci svých podnikatelských aktivit dále rozvíjí Etický kodex. Naše civilizace, jak ji známe dnes, je neodmyslitelně vázána na pokrok v chemii a hluboce váží odpovědnost k lidem a k příštím generacím. Mnoho věcí, které se dnes zdají být naprosto normální, bylo před nedávnou dobou nemyslitelných ETICKÝ KODEX Základní ustanovení Podmínkou pro zaměstnání u společnosti YABOK s.r.o. je dodržování jejího etického kodexu, dokumentace systému řízení jakosti, bezpečnostních a pracovních návodek a předpisů, interních směrnic zákazníků a ustanovení Pracovního řádu Etický kodex České národopisné společnosti formuluje základní principy, které mají osvětlit oblasti profesionální zodpovědnosti etnologů ve vztahu k etnologické disciplíně, zkoumaným lidem (subjektům výzkumu - respondentům, informátorům a narátorům), získaným datům nemateriální i materiální povahy, zadavatelům a sponzorům výzkumu, kolegům a.

Etický kodex - tímto etickým kodex se řídíme všichni v

 1. Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých subjektů společnosti a nastavit tak jednoznačné zásady
 2. Etický kodex společnosti Securitas poskytuje rady v této oblasti. Jako zaměstnanec nebo obchodní partner musíte dodržo-vat tento Kodex a další klíčové zásady, aby byl zajištěn soulad s platnými zákony a našimi vlastními hodnotami a principy
 3. Nacházíte se zde: OKAY » O společnosti OKAY » Etický kodex. Etický kodex Článek 1 - Úvod. a) Kodex je vyjádřením obchodní filozofie Skupiny OKAY a její vnitrofiremní kultury. Dodržování Kodexu je předpokladem řádného plnění pracovních povinností Pracovníků a prostředkem k dosažení obchodních cílů Skupiny.

Etický kodex Americké psychologické společnosti existuje již od roku 1953 a jeho poslední verze je z roku 2016. V současnosti platná verze Metakodexu etiky Evroé federace psychologických asociací (EFPA) byla schválena v roce 2005 a o deset let později byl Metakodex rozpracován do podrobnějšího Vzorového kodexu téže federace společnosti) nám tento Etický kodex poskytuje orientaci v základních hodnotách, které prosazuje a kterými se řídí DEKRA. Přijetí našeho Etického kodexu je nutným předpokladem interní i externí spolupráce se skupinou DEKRA

Etický kodex a Deklarace energetických společností - Ceny

 1. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI POHL CZ, A.S. 3 z 6 POHL cz, a.s. Nádražní 25 Výtisk č.: 252 63 Roztoky 1 Ochrana dat, důvěrných informací a duševního vlastnictví Osobní údaje a důvěrné informace mohou být využívány či zpracovávány pouze v soulad
 2. Etický kodex enteria a.s. a společností sdružených v holdingu enteria Aktualizované vydání 2021 Preambule: Obsah tohoto etického kodexu spolu se Směrnicí o aplikaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v podmínkách společností holdingu enteria a.s. vychází z naší dlouhodobé podnikatelské filozofie, ted
 3. Etický kodex Cílem naší společnosti je trvale si udržet důvěru našich zákazníků a posílit pověst společnosti Foxconn jako konkurenceschopné firmy ve svém oboru. Chceme být společností, kde jsou zaměstnanci hrdí na to, že pro nás pracují, a dělají vše nejlepší pro naše zákazníky, obchodní partnery, dodavatele a.
 4. Etický kodex; Etický kodex. PROGRAM COMPLIANCE A ETICKÁ LINKA TELL US Ve společnosti PRECHEZA je kladen důraz na to, aby při výkonu veškerých každodenních činností byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku
 5. Etický kodex. Kodex vymezuje žádoucí standardy chování zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Etický kodex (formát PDF - 324 kB
 6. 1 Účinnost ode dne 1. 12. 2018 . Etický kodex pro oblast finančních služeb společnosti . společnosti Broker Consulting, a.s., Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň, IČO: 252 21 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1121 (dále jen Společnost)

Etický kodex zaměstnanců JUTY a.s. Číslo: 4/4/2020 Vydání: první Strana: 2 z 4 Preambule Etický kodex zaměstnanců společnosti JUTA a.s. (dále jen Kodex) navazuje na standardy chování a jednání akciové společnosti JUTA (dále jen JUTA), které jsou stanoveny zákoníkem práce, dalším ETICKÝ KODEX. Mimo skupinu ATALIAN musí zaměstnanci provádět své transakce v souladu s etickými zásadami. Odpovědný přístup přináší pozitivní výsledky a současně podpoří příkladné jednání a převzetí odpovědnosti v rámci činnosti skupiny ATALIAN. 1. Trvalé vztahy se zákazníky, dodavateli a subdodavateli. 1.1. Etický kodex je určen všem zaměstnancům společnosti DEFENDIT SYSTEMS s.r.o. a je pro ně závaznou normou chování. Současně slouží k informování veřejnosti o zásadách chování zaměstnanců, které společnost přijala, a kterými se řídí. Pravidla jednání společnosti vůči zaměstnancům, obchodním partnerům a. Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen společnost). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti. Základem pro přijetí kodexu je pochopení, že společnost musí ve všech svých činnostech jednat v naprostém souladu se zákony, pravidly a předpisy ČR

Náš Etický kodex www

Etický kodex je základem pro každodenní rozhodování všech zaměstnanců naší společnost na celém světě. To se týká interakce s jinými zaměstnanci, se zákazníky, dodavateli, úřady a jinými obchodními partnery. Kodex zdůrazňuje klíčové zásady a určuje směrnice, kterými bychom se měli řídit Podrobnosti ETICKÝ KODEX. členů společností sdružených v ČSVTS. 29.valná hromada ČSVTS, konaná dne 29.5.2003 svým usnesením schválila Etický kodex členů společností sdružených v ČSVTS s následnou ratifikací zástupci jednotlivých členských společností DRFG Etický kodex. Úvod a obsah. DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné prostředí v rámci kterého chceme pracovat Etický kodex Preambule. Posláním společnosti TAURUS - PROXIMA spol. s r.o. (dále jen společnost) je poskytování služeb v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v požární ochraně. Povinností všech zaměstnanců je ctít etické jednání a vytvářet tak základ pro vytvoření a udržení důvěry veřejnosti a zákazníků

Otázka: Osobnost sociálního pracovníka, etický kodex pracovníka Předmět: Společenské vědy Přidal(a): zd.polackova Sociální pracovník Prostředník mezi klientem a společností Stojí na straně zákona a státu Povinen dodržovat normy a zákonná ustanovení Etické problémy Kdy zasahovat do života občana a jeho rodiny. Společnost GORDIC má zavedený Compliance program, jehož součástí je i Etický kodex.Tyto dokumenty výslovně zakazují veškerá nelegální jednání. Všichni zaměstnanci firmy GORDIC, ale i všechny subjekty (společnosti, konzultanti, agenti, zástupci, atd., včetně zaměstnanců těchto subjektů) jednající ve jménu a ve prospěch společnosti GORDIC či v jejím zastoupení. Etický kodex představuje základ našich závazků chovat se v souladu s etickými a právními předpisy, je tedy páteří compliance programu, který pro Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen naše společnost) představuje jednu z nejvyšších priorit

Etické podnikání je naší prioritou. Kodex je postaven na hodnotách naší společnosti, kterými jsou otevřenost, odpovědnost a respekt.Upravuje naše vztahy například se zákazníky, vládními i nevládními organizacemi nebo s našimi obchodními partnery Společnosti, ze kterých sestává IBSA Group, vykonávají své činnosti v souladu se zádadami uvedenými v Etickém kodexu skupiny IBSA Group (dále jen Etický kodex) ve víře, že respektování zákonů a zakotvených zásad a hodnot jsou základní podmínky provozu společnosti

Etický kodex homeopata stanovuje základní pravidla etického, odborného a odpovědného vztahu s klientem. Homeopatie je metoda péče o zdraví popsaná v Organonu léčebného umění Samuela Hahnemanna, která se opírá o princip podobnosti, princip individualizace, princip potencovaných látek a princip totality symptomů etickÝ kodex podnikÁnÍ spoleČnosti ibs-group s.e. Vaše etické povinnosti po dobu spolupráce se společností IBS-GROUP S.E. (dále jen IBS) V souladu s Vašimi smluvními povinnostmi se společností IBS je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň morální integrity Etický kodex pracovně lékařských služeb společnosti LIVIAN. Etický kodex. 1. Společnost Livian s.r.o. (dále také společnost) uznává a chrání všechny hodnoty osobní svobody, spravedlnosti a slušnosti a v práci se snažíme o prosazování těchto hodnot a nepřipustíme žádné diskriminační chování či jednání. 2 Etický kodex psychologické činnosti. Psycholog vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápe jako službu. Psycholog má být nestranný, respektuje klienty a ve své činnosti dodržuje etické zásady. Je povinen chránit svou.

Etický kodex. Zároveň dbají o zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snížení vzniku rizik trestní odpovědnosti AUTOCONT vyplývajících ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. Proto představenstvo společnosti vydalo toto prohlášení a byl vypracován. Etický kodex franšízového systému GEPARD Preambule. Společnost GEPARD FINANCE a.s. přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí majitelé franšíz včetně Přidružených osob, hypoteční makléři, zaměstnanci franšíz, zaměstnanci GEPARDU, členové statutárních orgánů, zaměstnanci a spolupracující osoby. Etický kodex společnosti EURO OPERATOR a.s. jejich zaměstnanců a třetích subjektů spolupracujících se společností na základě mandátní smlouvy, smlouvy o spolupráci nebo obdobné smlouvy. I. Úvo Tento Etický kodex byl vypracován a přijat společností Kreuziger&Sobotik, s.r.o., se sídlem Praha 9, K Rukavičkárně 94, 271 77 149 (dále jen RE/MAX ČR), která je výlučným držitelem regionální franšízy RE/MAX pro Českou republik

Etický kodex. PDF ke stažení. Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP, z. s. Každý člen České společnosti plastické chirurgie se stejně jako ostatní lékaři řídí obecnými pravidly lékařské etiky ve vztahu k pacientovi, k ostatním kolegům i ke společnosti, včetně etických kodexů lékařských komor a odborných společností, kterých je členem Etický kodex OKD, a. s. Preambule • Představenstvo společnosti OKD, a.s., (dále jen Společnost) přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti Etický kodex podnikání společnosti YSAT. Vyzývá všechny spolupracovníky, aby: dodržovali všechny relevantní účinné právní předpisy. byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích. vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi. rozšiřovali princip rovnoprávnosti na. Zaměstnání - etický kodex společnosti - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Zbojníci v Beskydech - eABM, Váš partner ve světě IT

Etický kodex - Skupina Metrosta

Tento Etický kodex si klade za cíl podpořit všechny osoby, které mají vazby na jakoukoliv společnost ze skupiny FCC tak, aby dodržovaly maximálně přísné požadavky kladené na chování při respektování právních předpisů, legislativy, smluv, postupů a etických zásad

Dálniční oddělení PČR a stanice HZS Ostrava | IMOS Brno aKancelářský nábytek