Home

Dějiny peloponéské války PDF

název DUM Peloponéské války metodická poznámka k využití Výuková prezentace na pochopení období a souvislostí peloponéských válek v klasickém období řeckých dějin. Určeno pro frontální výuku s celou třídou. Vhodné pro nižší gymnázium PELOPONÉSKÁ VÁLKA (431 - 404 př. n. l.) - boj o moc mezi Spartou a Aténami - boje se zúčastnily téměř všechny státy (Peloponéský x aténský námořní spolek) 415 př. n. l. - výprava Atén na Sicílii - neúspěch Spojencem Sparty Persie ----- porážka Atén ----- důsledky: stržení opevnění Thúkýdidés, Dějiny peloponéské války.pdf 0; Size 115 MB; Fast download for credit 1 minute - 0,01.

Antologie k úvodu a tématu 2 THÚKÝDIDÉS, Periklova poh řební řeč nad prvními ob ětmi peloponéské války v roce 431 př. Kr. ( Dějiny peloponéské války 2, 37-41, kráceno) 37. Máme ústavu, která se nezhlíží v zákonech soused ů, ba spíše je vzorem pro jiné, než aby j sepsal dílo Dějiny peloponéské války, která probíhala v letech 431 - 404 př. n. l. Krátká ukázka pochází z 22. článku první knihy (dílu). •Je zakladatelem vědeckého dějepisectví, protože z dějin zcela vyloučil božské zásahy a ve všem hledal přirozené příčiny, především politické a hospodářské

Thúkýdidés, Dějiny peloponéské války - celá kniha. Váš prehliadač nie je podporovaný. Odporúčame použiť najnovší Chrome, Firefox alebo Safari. Hľadať video, audio, obrázky a ďalšie súbory Hľadať súbory. Obrazové dějiny první světové války.pdf. 34 MB; 0 - Thúkydidés - Dějiny peloponéské války helénistické období - v tomto období dochází k úpadku starořecké literární tvorby. 3. Římská literatura - vychází z lidové tradice a pokračuje v rozvíjení odkazu řecké literatury, není ovšem tak bohat okolo roku 1200 př.Kr.; 7) místo bitvy, ve které Řekové porazili Peršany v první řecko-perské válce roku 490 př.Kr.; 8) jméno města - nepřítele Athén v Peloponéské válce. 1 K L E I S T H E N E S 2 A T H E N Y 3 H O M E

- Herodotos (Dějiny), Thukydides (Dějiny peloponéské války), Polybios 2. Římské dějepisectví - Titus Livius (Dějiny od založení města) - Cornelius Tacitus (Letopisy, Z dějin císařského Říma, Germania) 3. Raný středověk - základní charakteristika, křesťanská filozofie dějiny (Aurelius Augustinus, O Boží obci Peloponéská válka probíhala v letech 431 př. n. l. až 404 př. n. l. mezi athénským námořním spolkem, vedeným Athénami, a peloponéským spolkem, jehož vedoucím státem byla Sparta.Válka byla přerušena několika příměřími a skončila vítězstvím Sparty. Peloponéská válka znamenala ukončení vrcholného období Athén a athénské demokracie a trvale otřásla. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

  1. Thúkýdidés, Dějiny peloponéské války - celá kniha. Przeglądarka, której używasz, nie umożliwia pełnego korzystanie z naszej strony. Zalecamy korzystanie korzystanie z najnowszego Chrome, Firefox lub Safari. Obrazové dějiny první světové války.pdf. 34 MB; 0
  2. Stáhnout zadání ve formátu PDF. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Stáhnout zadání ve formátu PDF.
  3. Dějiny peloponéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující peloponéskou válku (431 až 404 př. n. l.) mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty).Sepsal je Thúkydidés, který se války účastnil jako generál na straně Athén.Dílo není dokončeno, popis událostí náhle končí podzimem roku 411 př. n. l.; navazují.
  4. Dějiny peloponéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující Peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty). Sepsal je Thúkýdidés, který se války účastnil jako generál (stratégos) na straně Athén. Jsou považovány za jedno z klasických děl.
  5. Dějiny peloponéské války Dějiny peloponéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem. Sepsal je Thúkydidés, který se války účastnil jako generál na straně Athén. Dílo není dokončeno, popis událostí náhle končí.

Peloponéská válka - Wikipedi

V Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, kam v roce 1998 pře-šel, založil oddělení pro dějiny 2. světové války, okupace a odboje, které se stalo jeho působištěm v posledních deseti letech života. Velké štěstí měli ti z nás, kteří v devadesátých letech zažili Jaroslava Hrbka přednášejícíh Dějiny peloponéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem. Sepsal je Thúkydidés, který se války účastnil jako generál na straně Athén. Dílo není dokončeno, popis událostí náhle končí podzimem roku 411 př. n. l.; navazují na ně Xenofónovy Řecké dějiny. Dějiny. Manuscript Waste (8680589579).jpg 661 × 949; 127 KB. PL Tukidydes - Historya wojny peloponneskiéj.djvu. PL Tukidydes - Mowa pogrzebowa Peryklesa.pdf. Thucydides I 8 1-2 gr en cz.pdf. Thucydides I 96 1-2 gr en cz.pdf Thukydidovy Dějiny války Peloponneské. Díl III 1909; Dějiny peloponéské války 1977; Periklova řeč nad padlými 1946; Dejiny Peloponézskej vojny I-IV 2010; Dejiny peloponezskej vojny V-VIII 2010; Thukydidovy Dějiny války Peloponneské. Díl II 1908; všech 7 knih autor

Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed z Thúkydidových Dějin peloponéské války, kde popisuje odsun a následný exil, který Athéňané uvalili na obyvatele ostrova Aigina. Pojem diaspora je v současné době používán obvykle v souvislosti s kolektivním rozséváním či rozptýlením jisté národní nebo náboženské skupiny, způsobený Peloponéská válka (2. pol. 5 st. př. n. l.) = boje mezi Spartou (Peloponéským spolkem) a Athénami (Athénským námořním spolkem) bída pro obyčejné lidi Sparta zvítězila za pomoci Peršanů Athény musely rozpustit Athénský námořní spolek, rozbořit hradby a zrušit demokracii po čase se k demokracii vrátil

Dějiny peloponéské války popisuje válku mezi Athénským námořním spolkem na straně jedné a na straně druhé spolkem Peloponéským, které se sám úþastnil jako athénský stratég. Dílo jako takové, le nedokonené, udává mnohdy velmi detailní výpovědi Bakalářská práce se pojí s osobou Thúkýdida. Thúkýdidés byl antický řecký historik, který sepsal dílo Dějiny peloponéské války, rozděleného do 8 knih. Bakalářská práce je rozdělena na 3 základní části. V první části nabídne pohled na řecké městské státy (polis) a kolonizační činnost mladší Thúkýdidovy Dějiny peloponéské války již představují pečlivě zvládnutý pokus o historické uchopení nedávné minulosti, byť pokus motivovaný snahou o osobní obhajobu, neboť Thúkýdidés (kol 470/460 - poč. 4. století př. n. l.) je sepisoval v thrácké Thúkydidés: Dějiny peloponéské války Thúkýdidovo dílo významně ovlivnilo formu historických prací nejen antických, ale také moderních historiků

Dějiny peloponéské války - konflikt mezi Spartou a Athénami. Démosthenes - nejslavnější řecký řečník, proslul svými útočnými projevy proti Filipu Makedonskému - tzv. filipiky. Římská literatura 3.stol př.n.l. - 5.stol.n.l., období starověku (pozdní antiky Dějiny . Thúkýdidés ( asi 460 - 396 př . n. l.) Dějiny peloponéské války Zápisky o válce galské - poezie: Publius Vergilius Maro (70 - 19 př. n. l.) Zpěvy pastýřské.

počátky lze vysledovat již v antických dobách, v díle Dějiny peloponéské války řeckého historika Thukydida, či v pozdějších dobách - v novověku, u italského diplomata Nicoló Machiavelliho a jeho díle Vladař. Do historického výčtu myšlenkových přispěvatelů realismu ale patří například i Thomas Hobbes, č 2. Thúkydidés vesvém analytickém díle Dějiny peloponéské války zpracoval tuto událost odlišně. Nechtěl události pouze popsat, ale kladl si za cíl odhalit jejich příčiny a dů-sledky. Novověk uznal tento přístup ke zkoumání dějin za vědecký. Poučit se z ději

Hledejte: Dějiny domu Rothschildů

Athény za Perikla po řecko-perských válkách Athény nejmocnějším a nejbohatším městským státem v Řecku silné loďstvo (zámořský obchod) největší rozkvět Athén za státníka Perikla v čele Athén 443 - 429 př.n.l. 14 let stratégem = nejvyšší vojenská i politická funkce i chudí lidé mohli zastávat. - Dějiny - řecko-perský svět včetně války. Prvnídějinysvěta. Neobjektivní. Otec historie. Thúkydidés (460-396) Otec vědeckého dějepisu. Neuznával (Hérodotos ano). - Dějiny Peloponéské války Platón (427-347) Znát filosofii. Akademie. Většina formou dialogu. - Politeiá (Ústava) Aristotelés (384-322) Učitel Alexandra. HÉRODOTOS (484 - 430) - otec historie, dílo: Dějiny (9 svazků) THÚKÝDIDÉS (460 - 396) - Dějiny peloponéské války (8 dílů) DÉMOSTHENÉS (384 - 322) - největší athénský řečník, vášnivé politické projevy - filipik Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnázi

Stáhnout zadání ve formátu PDF - Dějin

Dějiny peloponéské války - Wikipedi

dějin 1200 - 800 p.n.l. Archaické období / 800 - 500 p.n.l./ Velká řecká kolonizace Athény v 8. - 6. století p.n.l. Boje Řeků za svobodu s Persií Demokracie v Athénách za Perikla Řecká věda a vzdělanost Řecké umění Peloponéské války Makedonie a její vzestup Říše Alexandra Makedonského Multikulturní výchov dějiny. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? a. Mezi Athénami a Spartou proběhla řada válek. b. Thúkydidés napsal jeden z prvních pramenů pojednávajících o mezinárodních vztazích. c. Mezi národy do peloponéské války neexistovaly žádné vztahy Thúkydidés - Dějiny peloponéské války Odeon 1977 Výborný sta příklad rozhlas se během 2. světové války stal nástrojem nacistické propagandy. 2 EVROPSKÁ UNIE Athénská přímá demokracie se v průběhu dějin vyvinula v Thukydides: Dějiny peloponéské války, Praha: Odeon, 1997 Téma: Dějiny antického Řecka Cíl: Uvědomit si hodnoty, které spojují naši společnost s athénskou demokracií. Diskuse o hodnotách naší společnosti a přednostech demokratického zřízení. Metody: Práce s textem Čas: 20 minut Máme ústavu, která se nezhlíží v zákonech sousedů, ba spíše je vzorem pro jiné, než aby j

Dějiny peloponéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující peloponéskou válku (431 až 404 př. n. l.) mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty). Sepsal je Thúkydidés, který se války účastnil jako generál na straně Athén DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA A . Nika Kočiak. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA A . Download. DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA A Řecký historik Thúkydidés popsal v Dějinách peloponéské války dynamiku, která v 5. století př. n. l. vedla k velké antické válce mezi Aténami, jejichž moc vzrůstala, a dominující Spartou, u níž vyvolaly velké obavy. Graham Allison, profesor politických věd z Harvardu, má za to, že podobná dynamika se v posledních pěti staletích šestnáctkrát opakovala Antická (latinská a řecká) díla v překladu do češtiny Ammianus Marcellinus, Dějiny římské říše za soumraku antiky, 2002. Appiános, Krize římské republiky, 1989 Dějiny peloponéské války - všechna vydání Databáze knih. Historický koutek: Peloponéské války, asasíni a minulost. Pro sérii Assassin's Creed je to bezpochyby vynikající období. Je to totiž významná kapitola dějin, ve které se silně projevuje politika mezi městskými státy a navíc je díky historikovi Thúkididovi.

VI. K PROBLEMATICE HISTORICKÉ PERIODIZACE Nemůže bý pochyt ob tom, ž otázke periodizaca patř keí podstatným problémům historického poznání.1 Zrodil sae z potřeb histori ae její řešení bylo vázáno předevší na vývom j koncepcí světových dějin tedy války, kdy vskutku nikdo nepochyboval o tom, které země jsou považovány za supervel-moci a které nikoli. Ale i tehdy (zejména od 70. let) se objevovaly názory, které v rámci dovy Dějiny peloponéské válkynebo zprávy o zápase Říma a Kartága o hegemonii v v peloponéské válce.10 Vyjma evokace sdíleného pocitu výjimečnosti, navázaného na ideu svobody a demokracie, šlo v obou případech především o vzývání památky občanů - válečníků, kteří splnili svoji povinnost, chtělo by se dodat, jak zákony kázaly jim klasické období: řecko-perské války a peloponéské války (příčiny a důsledky) helénismus, výboje Alexandra Velikého kulturní přínos Řecka 4. ANTICKÝ ŘÍM vznik Říma, doba královská, kulturní přínos Etrusků období republiky: politický systém a jeho vývoj, Zákony 12 desek, expanz Dějiny peloponéské války. Dejiny peloponézskej vojny. WikiMatrix. Vzhledem k pokání a na podnět z delfské věštírny mu během peloponéské války v roce 428 před Kr. Vzhľadom na pokánia a na podnet z Delfskej veštiarne mu počas peloponézskej vojny v roku 428 pred Kr. efori povolili vstup do Sparty a ujať sa znova vlády

Thomas Hobbes (5. dubna 1588, Malmesbury, hrabství Wiltshire, Anglie - 4. prosince 1679, zámek Hardwick Hall, hrabství Derbyshire) byl anglický filozof, který nejvíce proslul pracemi týkajícími se politické filozofie. O Hobbesově dětství mnoho nevíme. Jméno matky je neznámé, otec. Peloponéské války, o jejímž začátku historik Thúkýdidés píše: Dějiny Makedonie, str. 19-20. 3 THUKYDIDES, Dějiny peloponnéské války, str. 9. 4 RYCHLÝ J., KOUBA M., Dějiny Makedonie, str. 20-21. 4 Filip II. zmocnil stříbrných dolů v oblasti Pangajského pohoří a díky nim moh Peloponéské války můžeme rozdělit do tří fází. Na začátku válek měla převahu Sparta se spojenci díky vyspělé strategii a díky faktu, že se bojovalo spíše na pevnině. V čele Athén stál stratég (úředník v době války) Perikles, který se rozhodl bránit pouze území Athén , které bylo obehnáno hradbami (tedy i přísta byl velmi odvážný. Athény sice prohrály během peloponéské války svůj boj o hegemonii, přesto byla nově ustanovená a Spartou podporovaná oligarchická vláda, v jejímž čele stál Kritias, u moci jen krátce a do-šlo k obnovení demokracie. Sokrates byl později za známých okolnos-tí odsouzen a svůj rozsudek přijal

Dějiny peloponnéské války 197

lehlivosti začal pochybovat až Thúkydidés či Hérodotos. Samotný Thúkydidés se při psaní Dějin peloponéské války potýkal s problematikou fémé a mýtu, neboť většinou nemohl najít přímé svědky, kteří by mu pomohli v kolujících historkách zachytit jádro faktu božských zákonů rodiny). Důležité jsou pak i Dějiny peloponéské války Sókratova současníka historika Thúkýdida (v nich zejména pak tzv. Mélský dialog). O božském zákonu píše i Hippias a Sókratův žák Xenofon, kontrastující nepsaný zákon, identifikovaný s přírodou, se zákony lidskými.

3!! Abstrakt Práce se zabývá zahraniční politikou Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958-1965. Analyzuje v první řadě příčiny a vznik kubánsko-amer 14.04.2020 4 Věda •Matematika - Pythagoras, Euklides •Zeměpis - Eratosthenes •Lékařství - Hippokrates, Galén •Dějepis: -Herodotos-zakladatel řeckého dějepisectví -Thukydidés- Peloponéské války

Info. About Historická literární díla. What's This

Info. About Dějiny peloponéské války. What's This

Dějiny peloponéské války - autor Thúkýdidés, zaznamenávají Sókratovu službu v armádě Oblaka - autor Aristofanés, komedie, Aristofanés si dělá ze tehdy čtyřicetiletého Sókrata legrac . Sokrates Media, naučná, 2017, Petr Dufek, 208, české. Kniha Hvězdy na čtyřech kolech přináší medailonky dvaceti předních. - po čátky řeckých dějin - archaické období - klasické období - mezi řecko - perskými válkami a peloponéskou válkou - klasické období - od konce peloponéské války po ovládnutí Řecka Makedonií - helénismus Řím - Etruskové a po čátky Říma - raná římská republika - vrcholný rozkv ět římské republiky - doba. •= období řeckých a římských dějin •Řekovépoložili základ evroé civilizace •Římanév jejich umění pokračovali •Společně vytvořili civilizaci, které říkáme -Thukydidés- Peloponéské války

Category:History of the Peloponnesian War - Wikimedia Common

Dějiny peloponéské války - autor Thúkýdidés, zaznamenávají Sókratovu službu v armádě Oblaka - autor Aristofanés, komedie, Aristofanés si dělá ze tehdy čtyřicetiletého Sókrata legrac Prezentace si klade za cíl seznámit žáky s historicko-společenským. kontextem starověké řecké literatury V roce 1822 Řekové za války o nezávislost dobyli tureckou pevnost na Akropoli a Turky z Athén vyhnali, už v roce 1826 však byli Turci zpátky, když se jim podařilo potlačit řecké povstání. V roce 1830 Řecko vyhlásilo nezávislost a Athény, z kterých odtáhli Turci byly připraveny na nové období slávy. Moderní dějiny Dějiny Hesiodos O původu bohů Práce a dny Homér Illias Odyssea Menandros Hledá se otec Komedie pro všední den Smírčí soud Platón Obrana Sokratova Ústava Sofokles Antigona Elektrá Oidipus vladař Theokritos Pastýřské idyly Thúkydides Dějiny peloponéské války 2. Římská literatur

Hledejte: Jozef Lysý - Dějiny politického myšlení

Dějepisně.cz připravilo další materiály ke studiu dějepisu. Tentokrát jde o průřez Starověkým Řeckem. Přečtěte si o nejslavnějších starověkých válkách, kulturách a osobnostech dílo Historie - dějiny řecko-perského světa od dob mýtických. 1. zpracování dějin světa. Thukydidés - otec vědeckého dějepisu, historiografie - vědecký dějepis, objektivnost Dějiny Peloponéské války - vrchol historiografické literatury. filosofick Dějepis 6. ročník :: zsvngrabl. rok 2020 zapsaný římskými číslicemi. Učivo, úkoly, příprava do 19. 6. 2020. Dobrý den, poslední úkol bude spočívat ve vaší samostatné práci. V učebnici si přečtěte text na str. 123. a do sešitu si z něj samostatně udělejte krátký zápis. Pod zápis se pokuste římskými. Thukydides-historická próza, Dějiny Peloponéské války Sokrates -nenapsal žádné dílo, patří mezi nejvýznamnější řecké filosofy Platon -filosofická próza, Sokratův žák, Ústava, Podobenství o jeskyn

Hledejte: Sun-Tzu---Umění-války

3 2009 1 Obsah: Rekordy bývají radostné i smutné (úvodník) 1 P. Gorazd Cetkovský, O.Carm. Elizeovské obrazy v Ambrožově spisu O povinnostech 2 P. David Vopřada O vizitaci kláštera podle konstitucí tourainské reformy 8 P. Gorazd Cetkovský, O.Carm Letouny studené války (Korejská válka) Moderní dějiny ø 61% / 166 × vyzkoušeno; Základy anesteziologie a resuscitace Biologie ø 61.1% / 1546 × vyzkoušeno; Poznej zbraně 2: Druhá světová válka 1939-1945 Moderní dějiny ø 63.6% / 4120 × vyzkoušen 23 napoleonskÉ vÁlky (1795 - 1815) 23.1 napoleonŮv reŽim; 23.2 1. koaliČnÍ vÁlka (1792 - 1797) 23.3 2. koaliČnÍ vÁlka (1799 - 1802) 23.4 3. koaliČnÍ vÁlka (1804 - 1814, 1815) 23.4.1 bitva u slavkova, preŠpurskÝ mÍr; 23.4.2 rÝnskÝ spolek, kontinentÁlnÍ blokÁda; 23.4.3 taŽenÍ do rusk

Thukydidovy Dějiny války Peloponneské

4 První světová válka PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MkV Kulturní diference,Princip sociálního smíru a solidarity MkV Lidské vztahy; Etnický původ VM EGS Jsme Evropané 9. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem uvede příklady historických pramenů pro poznávání dějin 20. Pojednává o období od konce peloponéské války po zavraždění G. I. Caesara. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Světové dějiny: Antické civilizace starého Řecka a Říma I - výukový list 2/18 a následující zd Tady vidíme v akci další židovský neokonzervativní rodokmen, vycházející od Donalda Kagana, yaleského historika, jehož dějiny Peloponéské války využili neokonzervativci ke zdůvodnění invazí do zemí nepřátelských Izraeli. (viz Sailer) přispělo k celkové porážce Athén v Peloponéské válce. Z tehdejších pramenů nelze s určitostí říci, o jakou chorobu se jednalo, zda to byl mor, tyfus, chřipka či jiná infekce. [2, 3] První doložená zmínka o pandemii se datuje do 6. století našeho letopočtu. V Byzantské říši vypukl tzv. Justiniánův mor

Search:Jozef Lysý - Dějiny politického myšlení

Mínotaurovi a o trójské válce - pochopí podstatu athénské demokracie a způsobu života ve Spartě -vypráví o důležitých etapách řeckých dějin (řecko-perské války, peloponéské války, vláda Alexandra Makedonského) -chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evroé kultur Po stále živých zkušenostech s osudy athénské demokracie v době peloponéské války nepochybují Platón a Aristotelés o tom, že k zajištění existence dobré obce nepostačuje jen dobrá ústava a zákony, ale že je rovněž zapotřebí, aby stát řídili lidé s potřebnými odbornými a mravními předpoklady a aby svůj podíl. 2) Peloponéská válka. 431 - 404 př. n. l. válka mezi Spartou a Athénami (peloponéský spolek - Sparta + spojenci, silné vojsko; délský spolek - Athény + spojenci, silné námořnictvo) společný nepřítel poražen, území rozdrobeno à boje mezi sebo Homér •hrdinské eposy •Íllias - popis posledních dnů 10.roku trójské války, zachycuje příběh o Achillovi, který se mstí za smrt přítele Patrola a bojuje s Hektorem, synem trójského krále, na obou stranách zasahují bohové •Odyssea - dobrodružství krále Odyssea po skončení trójské války, desetileté bloudění, v důsledku nepřízně Poseidona, uniká.

Dějiny peloponéské válk

Dějiny peloponéské války - sám se účastnil bojů, pracoval s různými hist. Prameny . Xenofon - Vzpomínky na Sokrata, Sokrates zesměšňován. řečnictví - nejváženější obor - politické, slavnostní (Demosthenes - nejvýznamější řecký řečník; ostré řeči proti Filipu Makedonském -Filipik regionální dějiny 26. Druhá světová válka charakteristika 30. let příčiny 2. světové války periodizační mezníky a jednotlivé fáze války, hlavní bojiště vývoj protifašistické koalice (Teherán, Jalta, Postupim) 27. SSSR a komunistický blok rozpad protifašistické koalic Vyhodnocení testu Řecko - řecko- perské války, peloponéské války 17 - 16 bodů = 1. 15 - 13 bodů = 2. 12 - 10 = 3. 9 - 7 = 4. 6 - 0 = 5 Test - správné řešení Referáty - K do mi doposud neodevzdal referát na starověké Řecko, má tento týden poslední šanci. Na pozdější odevzdání již nebudu brát zřetel

Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu „Výuka modern

Manuscript Waste (8680589579).jpg 661 × 949; 127 KB. PL Tukidydes - Historya wojny peloponneskiéj.djvu. PL Tukidydes - Mowa pogrzebowa Peryklesa.pdf. Thucydides I 8 1-2 gr en cz.pdf. Thucydides I 96 1-2 gr en cz.pdf. Thucydides II 8 2-3 gr en cz.pdf. Thucydides III 104 gr en cz.pdf Pojednává o období od počátků mykénské civilizace po konec peloponéské války. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Světové dějiny: Pravěk a nejstarší světové civilizace - výukový list 1/18 a následující zd

Řada pokrývá celý obsah výuky dějepisu od pravěku až po nejnovější dějiny. Učebnice se věnuje epochám pravěku, starověku a raného středověku. Chronologicky předchází již vydaným titulům řady, jimiž jsou Moderní dějiny pro střední školy (2014) a Dějiny 19. století pro střední školy (2016) *Tato aktivita neumožňuje zohlednění pravidel pro psaní velkých a malých písmen. Fotbal 9 VY_32_INOVACE_3.2.11.ŘECKO­PERSKÉ VÁLKY.notebook March 09, 2015 PELOPONÉSKÉ VÁLKY V 5. stol. př.n.l. vzestup Athén umožnil ­ athénský námořní spolek. Stratég PERIKLES zavedl platy pro úředníky. Byl zvolen 15x • Sparta, která se po deseti letech války spojila s Peršany, vybudovala loďstvo a donutila Athéňany, aby se vzdalyAthény musely zbořit městské hradby, rozpustit Athénský námořní spolek a zrušit athénskou demokracii • Sparta se stala nejmocnějším státem, ale oslabení celého Řecka v peloponéské válce využila sílíc toho bylo již mnohokrát řečeno, že dějiny píší vítězové, a ti proto ne-ustále píší tak, že oslavují tu svoji stranu. V této knize máme jeden je-diný program: Uctít muže z americké jednotky Navy SEALs tím, že převyprávíme některé jejich příběhy, abychom zajistili, že nebudou ni-kdy zapomenuty V průběhu Peloponéské války se však Sparta musela spoléhat na perskou štědrost, aby zaplatila žoldnéře a námořnictvo. Když Peršané penězovod přerušili, museli účet zaplatit Ioňané. Spartská Poznatky z dějin Sparty by se měly také stát dalším důkazem, že ti, podle nichž by evroé.